Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Проблеми пацієнта. Мета (очікува­ний ре­зультат)

Читайте также:
  1. II. Сестринський діагноз (проблеми).
  2. Актуальні проблеми конституційних основ безпосереднього народовладдя в Україні. – 2 год.
  3. Актуальні проблеми лінгворусистики
  4. Актуальні проблеми польського літературознавства
  5. Актуальні проблеми польського мовознавства
  6. Актуальність проблеми
  7. Загальна характеристика проблеми

Мета (очікува­ний ре­зультат)


Сестринські

Втручання

(дії медичної сестри)


Періодич­ність,

Кратність, частота оцінки


Кінцева

Дата досягнен­ня мети


Підсумко­ва оцінка ефектив­ності догляду


 


О


 


інфаркту міокарда


виник­нення інфаркту міокарда змен­шиться

II. Довго­термінова

Нападів стено­кардії не буде


рекомендації лікаря, вести здо­ровий спосіб життя.

2. Забезпечити фізичний та пси­хічний спокій.

3. Провести бесіду з родичами про забезпечення хворому спо­кійного ритму життя ____

 

1. Наголосити, що здоровий спо­сіб життя, періодичне проведен­ня профілактичного лікування знизить ризик виникнення на­падів.

2. Заспокоїти хворого, виклика­ти бажання до повноцінного життя.

3. Порекомендувати зайнятися
посильною улюбленою справою


за станом пацієнта

Зверта­тись до дільнич­ного лі­каря не менше ніж 1 раз на квар­тал


23.03.2000


Болю не­має. Ризик виникнен­ня інфарк­ту міокар­да змен­шився

Пацієнт почуває себе доб­ре. Випи­сується, вірить, що стан здоров'я буде ста­більним. Майже не палить, 2-3 ци­гарки на день


 


 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ

1. Що таке медсестринський процес?

2. Назвіть переваги впровадження медсестринського процесу.

3. Назвіть етапи стандартної моделі медсестринського процесу.

4. Що включає І етап медсестринського процесу?

5. Назвіть структуру І етапу медсестринського процесу.

6. Назвіть джерела інформації.

7. Назвіть методи обстеження та охарактеризуйте їх.

8. Поясніть, що значить встановити з пацієнтом "лікувальні" стосунки.

9. Що таке сестринська історія хвороби?

 

10. Назвіть II етап медсестринського процесу.

11. Розкрийте структуру II етапу медсестринського процесу.

12. Назвіть приклади актуальних (наявних) і потенційних проблем.

13. Наведіть приклад медсестринського діагнозу.

14. Назвіть III етап медсестринського процесу.

15. Розкрийте структуру НІ етапу медсестринського процесу.

16. Назвіть стадії III етапу медсестринського процесу.

17. На яких завданнях медсестринського догляду ґрунтується визначення бажаних або очікуваних результатів?

18. Які дії медичної сестри включає IV етап медсестринського процесу?

19. Розкрийте структуру IV етапу медсестринського процесу.

20. Назвіть категорії медсестринських втручань.

21. Якою може бути потреба пацієнта в допомозі?

22. Назвіть стадії виконання плану медсестринських втручань.

23. Які дії включає V етап медсестринського процесу?

24. Розкрийте структуру V етапу медсестринського процесу.

25. Що забезпечують розглянуті основні етапи медсестринсь­кого процесу?


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Послідовність дій під час підготовки хворого до процедури | Послідовність дій під час виконання процедур | Послідовність дій під час виконання процедури | ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ | МЕДСЕСТРИНСЬКИЙ ПРОЦЕС | І ФОРМУЛЮВАННЯ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО ДІАГНОЗУ | ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ | II. Сестринський діагноз (проблеми). | СТАН ХВОРОГО В МОМЕНТ ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ | Сон, відпочинок, комфорт |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Проблеми пацієнта| ПРАКТИЧНІ ЗАВДАННЯ

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.004 сек.)