Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Додаток Ф

Читайте также:
  1. Додаток
  2. Додаток
  3. ДОДАТОК
  4. ДОДАТОК 1
  5. Додаток 1
  6. Додаток 2
  7. ДОДАТОК 2

(довідковий)

Приклад відгуку рецензента по дипломному проекту (роботі)

 

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА

по дипломній роботі

 

Студента(ки) Сідоров Дениса Миколайовича

На тему: Дослідження і аналіз часових характеристик інтелектуальної мережі, побудованої на базі обладнання фірми Siemens

 

Актуальність:

Дипломна робота студента Сідоров Дениса Миколайовича присвячена дослідженню, аналізу і розрахунку загальної часової затримки інформації при виконанні послуг в інтелектуальній мережі.

В даний час перелік нових послуг і складність їх реалізації в Інтелектуальній Мережі (ІМ) безупинно росте, це, у свою чергу, потребує розробки і впровадження нових засобів, що вирішують комплексні задачі по керуванню, контролю й розрахунку параметрів мережі.

Розвиток ІМ відкриває великі можливості і збільшує ступінь практичного використання питань, які аналізовані у дипломній роботі, тому тема дипломної роботи є актуальною.

Позитивні сторони:

1. Зміст дипломної роботи відповідає завданню. Робота, яка виконана Сідоровим Денисом Миколайовичем ,показала високий рівень знань і ступінь підготовленості його до майбутньої роботи з фаху.

2. Поставлені в дипломній роботі задачі з огляду, аналізу і розрахунку загальної часової затримки інформації при виконанні послуг в інтелектуальній мережі виконані в повному обсязі.

3.Достатньо успішно викладені технічні питання. Стиль викладення і якість креслень високі.

4 Текст викладений грамотно, ясно, послідовно. Графічний матеріал оформлений якісно. Широко використовується науково-технічна література.

Недоліки

1 Оглядова частина дипломної роботи виконана в трохи завищеному обсязі.

2 Немає однозначності у використанні і перекладі деяких технічних термінів на українську мову (стор. 67”запит”, стор.78”вимога”).

 

Висновки: Незважаючи на дрібні недоліки дипломна робота заслуговує оцінку відмінно, а студент Сідоров Денис Миколайович- присвоєння кваліфікації інженера телекомунікації.

Якість проекту (роботи) Підпис рецензента О.Г.Варфоломеєва Підпис О.Г.Варфоломеєвої засвідчую   Підпис засвідчуючого ( )   М.П.
Виконано на замовлення підприємства  
Виконано за тематикою НДР  
Виконано з макетом  
Виконано з застосуванням ЕОМ та МПТ Ú
Має практичну цінність Ú
Проект-частина комплексної теми  

Типовий бланк відгуку рецензента по дипломному проекту (роботі)

 

ВІДГУК РЕЦЕНЗЕНТА

по дипломній роботі

 

Студента(ки)________________________________________________________

На тему: _________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

 

Актуальність: 

Позитивні сторони:

 

 

Недоліки

 

Висновки:

 


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 182 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: VIII. Порядок оплаты медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | X. Порядок утверждения для страховых медицинских организаций дифференцированных подушевых нормативов финансового обеспечения обязательного медицинского страхования | XI. Методика расчета тарифов на оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию | XIII. Требования к размещению страховыми медицинскими организациями информации | Порядок проектування | Текстова частина | На дипломний проект | На дипломний проект (роботу) | ВИСНОВКИ | ЗАВДАННЯ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ВСТУП 8| I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)