Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Відмежування правопорушення від інших видів порушення прав

Читайте также:
  1. Адміністративна та матеріальна відповідальність за порушення норм валютного права.
  2. Вид порушення: Практика допиту в якості свідка з послідуючою зміною статусу[7].
  3. Види злочинів проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод людини і громадянина.
  4. ВИДІВ ЛЕГКОЇ АТЛЕТИКИ
  5. Відмінність злочину від інших правопорушень
  6. Відмінність покарання та пробації від інших примусових заходів кримінально-правового впливу

Загальний порядок визнання деякого діяння порушенням права - судовий. Таким чином, порушенням права буде дія, визнане протиправним, заподіяла шкоду правам і законним інтересам особи, яка звернулася за захистом. Але не всяке подібне порушення відбувається винне і не всяке тягне юридичну відповідальність, оскільки така може бути не передбачена законодавчо зважаючи неісчерпиваемості похідних від основних прав і свобод. Не буде правопорушенням таке порушення права, за яке не встановлено санкцію, тобто ненаказуемое. Це пов'язано з тим, що правопорушення - є діяння суспільно шкідливий або суспільно небезпечне, тобто таке, яке зачіпає не тільки інтереси окремих осіб, але громадську безпеку і свободу громадських відносин. Караність того чи іншого роду правопорушень - результат державної правоохоронної політики, тоді як охорона, захист і відновлення прав, порушених діями, не визнаними правопорушенням, здійснюються за ініціативою правовласників і відповідно їх уявленням про розумність заходів захисту, ступеня відповідальності порушника та розміру відшкодування. Суспільна небезпека не виділяється в якості загальної ознаки правопорушень, що відрізняють їх від інших порушень прав, оскільки характерна не для всіх з них. Висловлюється думка 16, що суспільна небезпека - ознака ще більш вузької групи порушення прав - злочинів. Ознака суспільної небезпеки притаманний значній кількості адміністративних правопорушень. Такі правопорушення, пов'язані з порушенням правил дорожнього руху, пожежної безпеки, правил зберігання та використання небезпечних предметів і речовин, забезпечення охорони праці і т.п. Таким чином, не можна говорити, що будь-яке адміністративне правопорушення відрізняється від злочину відсутністю ознаки суспільної небезпеки, а тільки про ступінь такої. Відсутність ознаки суспільної небезпеки при незначності шкоди (якщо склад правопорушення не є формальним), тягне за собою застосування ст. 2.9 КоАП РФ - звільнення від адміністративної відповідальності.

Спільними для всіх видів порушення права, включаючи правопорушення, є: факт посягання на право або охоронюваний законом інтересу, його протиправність, шкодочинність, наявність причинно-наслідкового зв'язку. Обов'язковими для правопорушення і факультативними для інших видів порушення прав будуть: вина, юридична відповідальність (караність) протиправного діяння. Шкідливість у вигляді громадської небезпеки також характерна виключно для правопорушень.

 

Адміністративними правопорушеннями (проступками) визнається протиправна, винна (умисна або необережна) дія чи бездіяльність, яка посягає на державний або громадський порядок, соціалістичну власність, права і свободи громадян, на встановлений порядок управління і за яку законодавством передбачено адміністративну відповідальність.Адміністративне правопорушення має притаманні тільки йому юридичні ознаки.

До них необхідно віднести:

§ протиправність;

§ винність;

§ відповідальність (адміністративне стягнення).

Визначальною з названих ознак є поняття діяння, забороненого адміністративним законодавством.

§ по-перше, це вольовий акт поведінки певної особи;

§ по-друге, воно має два аспекти поведінки: дію чи бездію.

Дія – активне невиконання законних вимог, а також порушення встановленої нормами права заборони (наприклад, порушення правил полювання).

Бездія – пасивне невиконання передбачених законодавчими й нормативними актами обов’язків.

Важливою ознакою адміністративного правопорушення є наявність суспільної небезпеки. За своєю природою таке діяння є антигромадським і завдає шкоди інтересам громадян, суспільства, держави.

Адміністративне правопорушення завжди є протиправним, тобто ця дія чи бездіяльність чітко заборонена відповідною нормою адміністративного законодавства, оскільки може завдати шкоди інтересам особи, матеріальним речам, а також загрожує небезпекою.

Загрузка...

Правові норми, за порушення яких настає адміністративна відповідальність, урегульовані не тільки нормами адміністративного права, а й іншими галузями права, а саме: цивільного, трудового, земельного тощо (порушення правил охорони праці – трудове право; агрохімічних норм – земельне право).

Наступною ознакою є вина, тобто психічне ставлення особи до її поведінки та наслідків.

Вина виступає у двох формах: у вигляді умисної та необережної.

Адміністративне правопорушення багато в чому нагадує злочин – так само воно може бути спрямоване проти громадського порядку, власності, прав і свобод громадян тощо.

Головною ознакою, за якою адміністративні правопорушення відрізняються від кримінальних злочинів, є менший ступінь суспільної небезпеки.

Адміністративне правопорушення переростає у злочин: якщо адміністративний проступок набув ознак складу злочину; якщо адміністративне правопорушення вчинене вдруге.

Із співвідношення відповідних статей кримінального законодавства і законодавства про адміністративні правопорушення видно, що і злочини і адміністративні правопорушення посягають на однакові за своїм характером об’єкти, саме це складає суспільну небезпеку.

Завдання адміністративного і кримінального законодавств складається в охороні від посягань одних і тих же об’єктів.


Дата добавления: 2015-11-26; просмотров: 133 | Нарушение авторских правmybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)