Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

НА НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ

Читайте также:
  1. II. УЧЕБНЫЕ И МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ, ПРАКТИКУМЫ
  2. Аналитическое задание к семинару-практикуму (тема 9)
  3. В которой Кабал практикуется в чтении карты и встречает старого
  4. Дизайн компьютерного практикума
  5. Етапи впровадження наукових досліджень у практику.
  6. ИНТЕРВЬЮ С ПРАКТИКУЮЩЕЙ ЯИЧНИКОВОЕ ГУНФУ
  7. ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ФИЗИКЕ

На основі договору від “_______”_________________ 2011 року №___ направляємо до Вас для проходження навчальної практики з “__”________ до “__”________ _____ студентів Інституту управління ___ курсу групи ______.

 

Керівник практики від університету _______________________________.

 

Склад групи:

1.

2.

3.

4.

5.

 

Проректор з науково-педагогічної роботи –

Директор Інституту управління А.В. Мерзляк

 


Додаток Б

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

ІНСТИТУТ УПРАВЛІННЯ

 

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЙ

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри Менеджменту організацій

“___” ___________ 20___ р.

проф. Головкова Л.С.

ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНУ ПРАКТИКУ

1. База практики

________________________________________________________

2. Строк проходження практики з 2011 р. по 2011 р.

3. Термін захисту звіту з практики 2011 р.

4. Керівник практики

5. Індивідуальне завдання на проходження практики:

__ст. гр. _________ Петрову Івану Миколайовичу ____________________

Під час навчальної практики студенти вивчають питання та виконують завдання:

- вивчення законодавчих і нормативних документів, що встановлюють правовий статус і регламентують діяльність організації чи її підрозділів, визначають функції управлінських і кадрових служб на підприємстві (статуту, положень про структурні підрозділи);

- вивчення організаційно-функціональної структури організації;

- вивчення загальної концепції управління персоналом на підприємстві (організації).

- ознайомлення із організацією системи кадрової роботи;

- ознайомлення з нормативними і методичними документами, що регулюють кадрову роботу, кваліфікаційними характеристиками на спеціалістів;

- ознайомлення з умовами діяльності спеціалістів (організаційно-технічне оснащення, організація робочого місця, розпорядок дня, інтенсивність роботи, раціоналізація часу управлінця тощо);

- вивчення інформаційного забезпечення менеджера, обсягу, структури, джерел інформації, які використовуються спеціалістами менеджменту при прийнятті рішень; питань комунікації.

На початку практики студент разом із керівником від бази практики складає календарний план практики. Контроль за виконанням календарного плану здійснює керівник практики.

Після закінчення практики студенти надають на кафедру менеджменту організацій:

- оформлений згідно з вимогами звіт з практики;

- щоденник з практики;

- характеристику з практики з планом-графіком проходження практики.

Зазначені документи підписуються керівником практики від бази практики і завіряються печаткою бази практики.

 

 

Керівник практики ____________________________________

(посада, прізвище, ім`я та по батькові)


Додаток В

 

Календарний графік проходження навчальної практики

(наводиться у щоденнику)

№ п/п Найменування робіт План   Фактично виконано   Примітки
  початок і закінчення тривалість в днях початок і закінчення тривалість в днях  
1. Знайомство із структурою ВАТ "Тако" 03.04 до 05.04 3 дні 03.04. до 05.04 3 дні  
2. Дослідження управління товарними запасами торговельного підприємства 06.04 до 10.04 5 днів 06.04 до 10.04 5 днів  

 І так далі згідно із завданням практики.

 

Керівник практики від організації______________________________

підпис

 

Керівник практики від університету______________________________

підпис

 

 

 


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Бази практики| Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины «Философия».

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.007 сек.)