Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Директор Товариства. 16.1.В Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор Товариства

Читайте также:
  1. P. S. КАК УПРАВЛЯТЬ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ
  2. Адрес, бухгалтер, век, год, дизель, директор, джемпер, договор, инженер, шофер.
  3. Б) характеризувати внутрішню та зовнішню політику урядів гетьмана Скоропадського, Директорії, більшовиків.
  4. Внутрішня політика Директорії
  5. директор Греческого культурного центра
  6. Директор Департаменту
  7. Директор Института права БашГУ И.А. Макаренко

 

16.1.В Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган - Директор Товариства, який здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства і є підзвітним Загальним зборам учасника Товариства.

16.2До компетенції Директора Товариства відноситься вирішення всіх питань, що не відносяться до виключної компетенції Загальних зборів учасникаТовариства
16.3.відкриває банківські рахунки Товариства;
16.4.розробляє поточні плани діяльності Товариства і заходи, що є необхідними для його успішного розвитку;

16.5.приймає рішення щодо інших питань поточної діяльності Товариства;

16.6. Порядок діяльності Директора Товариства та прийняття ним рішень регулюється чинним законодавством України, цим Статутом, іншими внутрішніми документами Товариства, а також укладеним з ним трудовим договором.

16.8 Директор Товариства не має права приймати рішення, обов'язкові для учасників Товариства.

16.9.Директор Товариства не може бути одночасно Головою Загальних зборів учасників Товариства.

17. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

Аудиторська перевірка діяльності та звітності Товариства

 

17.1.Для здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю Директора Товариства Загальними зборами учасників Товариства обирається Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства.

17.2Строк повноважень Ревізійної комісії (Ревізора) складає 1 рік.

17.3.Голова та члени Ревізійної комісії (Ревізор) Товариства обираються з числа учасників Товариства. Ревізійна комісія Товариства обирається в кількості не менше 3-х осіб. Директор Товариства не може бути членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

17..4. Перевірки діяльності Директора Товариства проводяться Ревізійною комісією (Ревізором) Товариства за дорученням Загальних зборів учасників Товариства, з власної ініціативи або на вимогу учасників Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) Товариства має право вимагати від посадових осіб (в тому числі Директора Товариства) Товариства надання усіх необхідних матеріалів, бухгалтерських чи інших документів та особистих пояснень.

18. Компетенція та повноваження трудового колективу Товариства

та його виборних органів

 

18.1.Трудовий колектив Товариства становлять усі громадяни, які своєю працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

18.2.Трудовий колектив Товариства:

18.2.1.розглядає проект колективного договору;

18.2.2.розглядає порядок надання працівникам Товариства соціальних пільг;

19. Припинення діяльності Товариства

 

19.1. Припинення діяльності Товариства відбувається шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

19.2.Реорганізація Товариства відбувається за рішенням Загальних зборів учасника Товариства, а у випадках, передбачених чинним законодавством України - за рішенням суду або відповідних органів державної влади.19.3 Товариство ліквідується:

19.3.1.за рішенням Загальних зборів учасника Товариства;

19.3.2.за рішенням суду у випадках, передбачених чинним законодавством України.

Учасник:Воропаева Анастасія Сергієвна

Місце знаходження та адреса:Україна, індекс 74000, місто Херсон,вулиця Карбишева, 6

 

__________________ А.С. Воропаева___

(підпис) (ініціали, прізвище)

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 93 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Правління СНТ Інституту | МЕТА (ЦІЛІ) ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ | Роздрібна торгівля у спеціалізованих магазинах(включно у інтернет - магазинах)іншими непродовольчими товарами | ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ТОВАРИСТВА | ПОРЯДОК ВСТУПУ І ВИХОДУ З ТОВАРИСТВА | ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВОМ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Правове положення Товариства| ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ТОВАРИСТВА

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)