Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

РАЙОННІ, МІСЬКІ (ОБЛАСНОГО ЗНАЧЕННЯ), РАЙОННІ У МІСТАХ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РІДНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

Читайте также:
  1. I. Аналіз структури та динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України
  2. X. Гігієнічні вимоги до організації харчування
  3. XIV. Вимоги до режиму дня і навчання, організації життєдіяльності, рухової активності дітей
  4. XV. Санітарно-гігієнічні вимоги до організації фізичного виховання
  5. А) в західному регіоні України та м. Києві
  6. Аналіз ресурсного забезпечення організації проектування технологічного процесу на підприємстві
  7. Аналіз ринку фітнес-послуг України

7.1. Члени Рідної партії України за місцем проживання шляхом об'єднання можуть створювати районні, міські (обласного значення), районні у містах організації Рідна партія України.

7.2. Районні, міські (обласного значення), районні у містах партійні організації діють на підставі цього Статуту та Програми Рідної партії України.

7.3. Вищим органом районної, міської (обласного значення), районної в місті організації Рідна партія України є Збори. Збори скликають за потреби, але не рідше ніж раз у рік.

7.4. У зборах районної, міської (обласного значення), районної у місті партійної організації Рідної партії України беруть участь усі члени Рідної партії України, які перебувають на обліку у цій партійній організації. Збори районної, міської (обласного значення), районної у місті партійної організації Рідної партії України повноважні за присутності не менше ніж половини загальної кількості членів цієї партійної організації. Рішення на зборах ухвалюється простою більшістю голосів членів партійної організації, зареєстрованих на Зборах.

7.5. Збори районних, міських (обласного значення), районних у містах партійних організацій: обирають Управників районних, міських (обласного значення), районних у містах партійних організацій на два роки; подають за порядком, передбаченим Статутом, пропозицію про усунення (висловлення недовіри) Управнику районної, міської (обласного значення), районної в місті організації Рідної партії України та членів керівного органу цієї організації; обирають відповідно до Статуту Рідної партії України та норм, затверджених центральними партійними органами, за поданням Управника районної, міської (обласного значення), районної в місті організації Рідної партії України членів відповідної управи та КК терміном на два роки; обирають делегатів на обласні, міські (з районним поділом міста) партійні збори; заслуховують звіти про роботу управника, управи та КК цієї організації Рідної партії України; здійснюють роботу щодо поширення та роз'яснення програмних положень Рідної партії України; визначають напрямки роботи підпорядкованих їм партійних організацій відповідно до партійних норм та вказівок вищого керівництва партії; заслуховують інформацію депутатів місцевих рад, обраних від Рідної партії України, та членів партії, делегованих на роботу в місцеві органи влади, про їхню діяльність; ухвалюють рішення про прийняття в партію; вирішують інші питання, що належать до їхньої компетенції відповідно до Статуту та чинного законодавства.

7.6. Районна, міська (обласного значення), районна у місті управа Рідної партії України: координує у період між зборами діяльність районних, міських (обласного значення), районних у містах та підпорядкованих їм партійних організацій, надає їм вказівки відповідно до партійних норм та розпоряджень вищих партійних органів; розробляє план роботи районної, міської (обласного значення), районної в місті організації; скликає районні, міські (обласного значення), районні у містах партійні збори; ухвалює рішення про прийняття в партію; виконує повноваження, делеговані йому зборами районної, міської (обласного значення), районної у містах партійної організації.7.7. До складу районної, міської (обласного значення), районної у містах управи партії входять: управник, його заступники, члени управи і голова районної, міської (обласного значення), районної у містах КК.

7.8. Вищою посадовою особою районної, міської (обласного значення), районної в містах організації Рідної партії України є Управник цієї районної, міської (обласного значення), районної у містах організації партії.

7.9. Управника районної, міської (обласного значення) організації Рідної партії України обирають збори районних, міських (обласного значення) партійних організацій за поданням Управника відповідної обласної організації та за попереднім погодженням Головного Управника Рідної партії України.

Загрузка...

7.10. Управника районної в місті організації Рідної партії України обирають збори районних у містах партійних організацій за поданням управника відповідної міської організації та за попереднім погодженням управника відповідної обласної організації Рідної партії України.

7.11. Управник районної, міської (обласного значення), районної у містах організації партії: розробляє план роботи районної, міської (обласного значення), районної в містах організації Рідної партії України; забезпечує виконання рішень зборів районної, міської (обласного значення), районної в містах організації Рідної партії України; скликає засідання та організовує роботу районного, міського (обласного значення), районного в містах управи Рідної партії України; здійснює в межах своєї компетенції інші функції щодо керівництва районною, міською (обласного значення), районною в містах організацією Рідної партії України; видає накази та розпорядження в межах своїх повноважень. Повноваження управника районної, міської (обласного значення), районної в місті організації партії, його заступників та членів керівних органів і КК цієї організації можуть бути припинені достроково за їхньою заявою або в разі порушення ними статутних і програмних документів партії, дискредитації партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії, за рішенням центральних органів партії за порядком, передбаченим Статутом.

7.12. Управник міської (обласного значення) організації: пропонує зборам, за попереднім погодженням голови відповідної обласної організації, кандидатуру на обрання управника районної в місті організації Рідної партії України; звільняє управника районної в місті організації Рідної партії України за погодженням управника відповідної обласної організації.

7.13. Управник районної організації: пропонує зборам, за попереднім погодженням управника відповідної обласної організації, кандидатури на управників міських (районного значення), селищних, сільських організації Рідної партії України; звільняє міських (районного значення), селищних, сільських, за погодженням з управників відповідної обласної організації.

7.14. Скарбничий районної, міської (обласного значення), районної у містах організації партії завідує майном та коштами партійної організації Рідної партії України у межах повноважень, наданих йому управою районної, міської (обласного значення), районної у містах організації Рідної партії України.

7.15. Реєстрацію районної, міської (обласного значення), районної в місті організації здійснюють за встановленим законом порядком за рішенням Центральної Управи Рідної партії України.

7.16. Ліквідація районної, міської (обласного значення), районної в місті організації відбувається за рішенням самої організації, якщо за це проголосували не менше ніж 2/3 від усіх членів організації або за рішенням Ради Старшин Рідної партії України через дії, що суперечать статутним та програмним документам партії, через дискредитацію партії та її ідеології, через дії або бездіяльність, які завдають шкоди партії. Орган, що ухвалив рішення про ліквідацію, створює ліквідаційну комісію, яка згідно з чинним законодавством вирішує всі майнові та юридичні питання організації, що ліквідовується.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 66 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ | Конференція організації Партії | Рада організації Партії | Порядок припинення діяльності керівних органів організацій Партії | Політична Рада Партії | ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ | МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ | МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ | ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ | ЦЕНТРАЛЬНІ СТАТУТНІ ОРГАНИ РІДНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ОБЛАСНІ ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РІДНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ| СІЛЬСЬКІ, СЕЛИЩНІ, МІСЬКІ (РАЙОННОГО ЗНАЧЕННЯ) ПАРТІЙНІ ОРГАНІЗАЦІЇ РІДНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.013 сек.)