Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

I. Аналіз структури та динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України

Читайте также:
  1. SWOT-аналіз Запорізької області
  2. А) в західному регіоні України та м. Києві
  3. Аналіз беззбитковості
  4. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА МЕБЛІВ
  5. Аналіз відсоткового ризику
  6. Аналіз внутрішніх ризиків банку

Практична робота

Аналіз стану податкової системи на макроекономічному рівні

 

Виконала: студентка ІІI курсу

групи ЕП-6.101 Билкова Олена

 

Київ 2013

 

I. Аналіз структури та динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України

1. Структура відносно ВВП та доходів ЗБУ.

Таблиця 1

Структура відносно ВВП

 

Рік Доходи ЗБУ Основні бюджетоутворюючі податки
Разом ЗБУ(без м/т) Податкові надходження (ПН) Неподаткові надходження (НН) Дох. від опер. з капіт. Цільові фонди Податок на прибуток підприємств (ППП) Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) Податок на додану вартість (ПДВ) Акцизний податок всього (АП)
28,18% 21,30% 2,53% 0,06% 4,30% 5,55% 3,48% 7,27% 1,26%
25,20% 19,27% 2,61% 0,33% 3,00% 4,87% 3,40% 6,45% 1,37%
28,88% 18,41% 7,44% 0,04% 2,99% 4,53% 3,75% 5,55% 1,32%
26,90% 17,98% 8,05% 0,22% 0,54% 4,06% 4,30% 5,07% 1,30%
27,44% 20,10% 6,51% 0,49% 0,21% 4,16% 4,79% 5,97% 1,81%
28,16% 20,32% 6,82% 0,67% 0,28% 4,95% 5,06% 4,71% 1,96%
26,52% 18,30% 7,12% 0,73% 0,24% 4,68% 3,83% 4,85% 1,94%
30,40% 22,21% 7,20% 0,64% 0,31% 5,32% 3,92% 7,66% 1,80%
31,57% 23,11% 7,45% 0,59% 0,39% 4,81% 4,19% 9,26% 1,58%
30,52% 22,38% 6,74% 0,88% 0,51% 4,77% 4,83% 8,24% 1,47%
31,42% 23,96% 6,39% 0,71% 0,35% 5,05% 4,84% 9,71% 1,35%
29,89% 22,78% 6,40% 0,40% 0,24% 3,62% 4,87% 9,26% 2,37%
29,05% 21,66% 6,82% 0,29% 0,26% 3,73% 4,71% 7,97% 2,62%
30,27% 25,42% 4,56% 0,18% 0,08% 4,18% 4,57% 9,88% 2,58%

 

З проаналізованих даних у таблиці можна зробити висновок, що у структурі доходів ЗБУ, відносно ВВП, найбільшу частку займають податкові надходження. В цілому динаміка податкових надходжень є зростаючою і максимальні надходження припали на 2011 рік, проте ,слід відзначити роки 2001 та 2004 коли податкові надходження знижувались и становили 17-18% в порівнянні з іншими роками. Неподаткові надходження збільшувались не так поступово як податкові, найбільші надходження припали на середину проаналізованого періоду - 2001-2006 роки, значне скорочення не податкових надходжень спостерігається у 1998-1999 роках - 3% та у 2011 році - 4,56%. Частка доходу від операцій з капіталом та частка цільових фондів по відношенню до ВВП є незначною. В підсумку доходів ЗБУ можна спостерігати зростаючу тенденцію найменша частка доходів припала на початок проаналізованого періоду – роки 1999-2001, відповідно збільшення надходженнь спостерігалось у 2005-2001 роках.

 

Таблиця 2

Структура відносно доходів ЗБУ

 

Рік Основні бюджетоутворюючі податки
Податок на прибуток підприємств (ППП) Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) Податок на додану вартість (ПДВ) Акцизний податок всього (АП)
19,69% 12,35% 25,80% 4,46%
19,32% 13,49% 25,58% 5,44%
15,67% 12,98% 19,22% 4,56%
15,07% 15,97% 18,84% 4,83%
15,17% 17,47% 21,74% 6,61%
17,58% 17,96% 16,73% 6,97%
17,66% 14,44% 18,28% 7,32%
17,49% 12,91% 25,19% 5,92%
15,23% 13,27% 29,33% 5,01%
15,64% 15,81% 27,00% 4,80%
16,07% 15,41% 30,91% 4,29%
12,11% 16,30% 30,99% 7,92%
12,83% 16,23% 27,44% 9,00%
13,82% 15,11% 32,64% 8,51%

 У структурі податків відносно доходів ЗБУ найбільшу частку займає податок на додану вартість 24%, далі йде податок на доходи фізичних осіб 14,97% , потім податок на прибуток підприємств – 14,87% та акцизний податок - 5,7%.

Тепер проаналізуємо динаміку зміни кожного з податків за роками. Частка ПДВ змінювалась від 16,73% у 2003 році до максимального 32,64% у 2011 році, тобто можна відзначити збільшення частки ПДВ майже у 2 рази, хоча така зміна відбувалась поступово, на протязі років показники піднімались і зупинялись на позначках 18,28 % -2001 рік; 21,74% - 2002 рік; 25,19% - 2005 рік; 30,91% - 2009 рік.

Податок на доходи фізичних осіб був рівномірним майже на всьому періоді, мінімальне значення податку було у 1998 році і це становило 12,35% потім частка ПДФО в структурі доходів ЗБУ почала зростати і у 2002 та 2003 розі набула максимального значення за весь період це понад 17%, після 2003 року помітне невелике зменшення частки податку , у 2011 році він становив – 15,11%.

Загрузка...

І у цьому випадку частка податку зменшувалась з 1998 до 2011 року , на відмінну від динаміки руху інших податків. Тобто у 1998 році частка ППП мала максимальне значення і становила 19,69%, а до 2011 року вона знизилась до мінімального значення і почала становити близько 13%.

Частка акцизного податку є найменшою у структурі бюджетоутворюючих податків до доходів ЗБУ. У 1998-2000 акцизний податок займав понад 4% , а у 2010 році його частка зросла до 9%.

 

2. Структура та динаміка податкових надходжень.

Таблиця 3

Структура та динаміка податкових надходжень

Рік ППП ПДФО ПДВ АП
26,1 16,3 34,1 5,9
25,3 17,6 33,5 7,1
24,6 20,4 30,1 7,2
22,6 23,9 28,2 7,2
20,7 23,8 29,7
24,4 24,9 23,2 9,7
25,6 26,5 10,6
17,7 34,5 8,1
20,8 18,1 40,1 6,8
21,3 21,6 36,8 6,6
21,1 20,2 40,5 5,6
15,9 21,4 40,7 10,4
17,2 21,8 36,8 12,1
16,5 38,9 10,1

 

За результатами таблиці можна побачити, що податок на прибуток підприємств зменшується з кожним роком за винятком 2007 і 2010 років. ПДФО також має тенденцію до зниження після 2004 року. ПДВ мало зменшення до 2005 року, а потім спостерігалося збільшення. У акцизному податку спостерігається підвищення, а у 2004, 2009, 2010 роках показник перевищував 10,1%.

 

3. Динаміка у фіксованих цінах 2011 року

Таблиця 4

Динаміка у фіксованих цінах 2011 року

Рік Ланцюговий індекс ППП Фіксовані ціни ПДФО Фіксовані ціни ПДВ Фіксовані ціни АП Фіксовані ціни
0,2016 1148,2 1504,3 259,9
0,242 1537,1 2034,8 432,5
0,2884 2220,4 1839,5 2723,2
0,3628 3004,4 3183,9 3754,9 963,1
0,385 3618,1 5186,1 1577,7
0,3827 5065,5 5174,2 4820,9 2007,5
0,414 6691,7 5470,9 6928,5 2775,9
0,465 10910,2 8055,8 3694,4
0,5129 13422,8 11688,9 25846,9 4414,8
0,5724 19693,4 19907,9 33988,4 6048,6
0,6674 31938,4 30629,6 61453,5 8531,1
0,8162 26973,7 36308,8 69047,6 17649,9
0,9166 36992,7 46772,9 79116,3 25954,2
60224,5 130093,6 33919,2

 

З таблиці видно, що в результаті застосування ланцюгового індексу сума податків значно зменшилась. Цей індекс дає чітке уявлення про стан в якому перебуває країна. Оскільки кожного року відбувається інфляція, її вплив можна побачити лише за допомогою ланцюгового індексу. Найменші зміни відбулися в останні 3 роки, а потім відбувається значне знецінення коштів.

 

I. Аналіз дефіциту (-), профіциту(+) Зведеного бюджету України

Таблиця 5

Аналіз дефіциту (-), профіциту(+) Зведеного бюджету України

Рік Питома вага у ВВП, % Дефіцит, профіцит Зведеного бюджету
Доходів ЗБУ Видатків ЗБУ Млн. грн % до ВВП
28,2 30,2 2091,4 2,0
25,2 26,6 1837,8 1,4
28,9 28,4 -866,7 -0,5
26,9 27,1 497,1 0,2
27,4 26,8 -1464,7 -0,6
28,2 28,2 144,3 -
26,5 29,4 9886,1 2,9
30,4 32,1 7515,6 1,7
31,6 32,2 3472,8 0,6
30,5 31,4 6117,9 0,9
31,4 32,6 11310,7 1,2
29,9 33,7 34432,4 3,8
29,1 34,9 63366,5 5,8
30,3 31,7 1,4

 

За результатами аналізу мі бачимо, що країна знаходиться у позитивному стані, тому, що майже за всі роки спостерігається профіцит бюджету, лише у 2000 та 2002 році можна побачити дефіцит. Але, нажаль, сума коштів зменшується з кожним роком, що є негативною тенденцією.

 

III. Аналіз виконання бюджету %

Таблиця 6

Аналіз виконання бюджету %

Рік Аналіз виконання бюджету %
12,3
-0,8
7,3
-4,9
-3
1,3
-0,3
1,6
-2,3
-13,5
-3,8
1,2

 

Висновки: з даних таблиці можна побачити, що країна перебуває в поганому стані. З кожним роком відсоток виконання бюджету зменшується, а в деяких роках, навіть, сягає значних мінусів, що значно підриває і без того слабку економіку.

 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 873 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Сутність і зміст податків і інших платежів у бюджет | Хто не є суб'єктами податкової роботи в Україні? | Як визначається сума податку на додану вартість, що підлягає сплаті до Державного бюджету України? | Які доходи враховуються при обчисленні об'єкта оподаткування податком на прибуток підприємств? | На які групи основних засобів амортизація не нараховується? | В яких розмірах здійснюється сплата фіксованого сільськогосподар­ського податку у третьому кварталі? | В якому розмірі встановлена податкова соціальна пільга для платника податку, який є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Які встановлені строки подачі декларації для платників плати за землю (крім фізичних осіб)?| BEST CHALLENGE SHOW

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.028 сек.)