Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ

Читайте также:
  1. ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ
  2. Глава 2. Положение о Церкви и язык Церкви, основные церковные книги и членство в Церкви
  3. Знаходження оптимального розміру партії поставки з урахуванням можливого дефіциту запасів
  4. ІV. ЧЛЕНСТВО В КЛУБІ
  5. Конференція організації Партії
  6. Країни – сусіди ЄС ( членство в СОТ)1
  7. МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ

3.1 Членом Рідної партії України може стати громадянин України, який, відповідно до Конституції України, має право голосу на виборах і який визнає Програму та Статут партії.

3.2 Член Рідної партії України не може перебувати в інших політичних партіях.

3.3 Прийняття в члени Рідної партії України відбувається відповідно до Положення про членство в Рідній партії України, що затверджується Загальними Зборами партії на підставі письмової заяви громадянина України.

3.4 В партії існує два типа членства: член-глава партії та кандидат у члени-глави партії. Особливості членства та порядок їх набуття визначаються Положенням про членство в Рідній партії України.

3.5 Кандидат у члени-глави Рідної партії України має право: брати участь у заходах партії; вносити пропозиції; обговорювати питання внутрішньої і зовнішньої політики партії; користуватися політичною підтримкою партійної організації у своїй громадській діяльності; брати участь у роботі громадських організацій і рухів, членство в яких не заборонено партійними нормами, затвердженими Загальним Зборами або Радою Старшин партії.

3.6 Член-глава Рідної партії України додатково до прав кандидата має право: обирати і бути обраним на керівні посади в партії; виступати від імені партії; представляти інтереси партії в державних органах; бути обраним від партії на виборах в державні органи влади.

3.7 Кандидат у члени-глави Рідної партії України зобов'язаний: дотримуватися Статуту, інших партійних норм, затверджених Загальним Зборами або Радою Старшин партії, керуватися Програмою партії; пропагувати і втілювати в життя Програму партії та працювати для розширення її членства; регулярно сплачувати членські внески.

3.8 Член-глава Рідної партії України додатково до обов’язків кандидата зобов’язаний: нести персональну відповідальність та дотримуватися ідеології партії під час публічних виступів чи представлення інтересів партії в державних органах, а саме, щодо відповідності своєї діяльності до Програми партії, інших партійних норм, затверджених Загальним Зборами або Радою Старшин партії; бути зразком для кандидатів в члени-глави партії.

3.9 Членство у Рідній партії України припиняється: за власним бажанням, на підставі письмової заяви члена партії; за рішенням Ради Старшин партії або Загальних Зборів партії за порушення Статуту Рідної партії України та інших партійних норм, затверджених Загальними Зборами або Радою Старшин Рідної партії України. Припинення членства регламентується Положенням про членство в Рідній партії України, затвердженим відповідно до цього Статуту.

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА РІДНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

4.1. Структуру Рідної партії України формують центральні органи та місцеві партійні організації.

4.2. До центральних органів належать: Загальні Збори, Рада Старшин, Центральна Управа, Головний Управник, Центральна контрольна комісія.

4.3. До місцевих партійних організацій належать обласні, АР Крим, міські м. Києва та м. Севастополя (далі – обласні), а також міські (обласного значення), районні, районні в місті, міські (районного значення), селищні, сільські.

 


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 67 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: М. Хмельницький | Збереження і зміцнення здоров’я військовослужбовців | МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ | ЧЛЕНСТВО В ПАРТІЇ | Конференція організації Партії | Рада організації Партії | Порядок припинення діяльності керівних органів організацій Партії | Політична Рада Партії | ВИКОНАВЧІ ОРГАНИ ПАРТІЇ | МАЙНО ТА КОШТИ ПАРТІЇ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ФОРМИ ДІЯЛЬНОСТІ ОБ’ЄДНАННЯ| ЦЕНТРАЛЬНІ СТАТУТНІ ОРГАНИ РІДНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)