Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Несучий кістяк І КОНСТРУКТИВНІ СИСТЕМИ БУДИНКІВ

Читайте также:
  1. IХ. СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «СИСТЕМИ ТА ПРИСТРОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ». ЗВ’ЯЗОК ЇЇ З ІНШИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ
  2. А) кризі феодально-кріпосної системи
  3. А) Характеристика методів візуалізації сечової системи, показання до застосування, їх можливості та обмеження.
  4. Б) Характеристика методів візуалізації статевої системи, показання до застосування, їх можливості та обмеження.
  5. Використання біоенергетики для енергопостачання будинків
  6. Використання енергії вітру для енергопостачання будинків
  7. Використання енергії сонця для енергопостачання будинків

ЗМІСТ

Введення

1. Несучий кістяк і конструктивні системи будівель

1.1 Основні конструктивні елементи будинків

1.2 Специфікація

1.3 Зовнішня і внутрішня обробка

2. Техніка безпеки

3. Інженерно обладнання

4. Техніко-економічні показники

Список використаних джерел

ВСТУП

Будівництво - одна з найважливіших і великих галузей народного господарства. Продуктом функціонування будівельної галузі є створення цивільних, промислових, житлових та ін будівель.

Архітектурно - будівельна діяльність пов'язана з величезними матеріальними витратами, скорочення яких досягається раціональними об'ємно - планувальними рішеннями будівель, правильним вибором матеріалів, полегшенням конструкцій, удосконаленням методів будівництва. В архітектурі економічно те, що враховує перспективу, містить в собі потенціал розвитку.

Основним призначенням архітектури завжди було створення необхідної для існування людини життєвого середовища, характер і комфортабельність якій визначалися рівнем розвитку суспільства, його культурою, досягненнями науки і техніки. Ця життєве середовище, звана архітектурою, втілюється в будинках, що мають внутрішній простір, комплексах будинків і споруд, що організують зовнішній простір - вулиці, площі та міста.

Крім раціонального планування приміщень зручність будівель забезпечується правильним розташуванням сходів, ліфтів, розміщенням інженерного обладнання.

Завдяки архітектурі складаються і формуються естетичні уявлення. Відчуття прекрасного в архітектурі виникає в тих випадках, коли художніми засобами виражена сила ідейного задуму, знайдені закономірності і пропорції форми, фактура і колір матеріалу, досягнута гармонія з навколишнім середовищем.

У сучасному розумінні архітектура - це мистецтво проектувати і будувати будівлі, споруди та їх комплекси. Вона організує всі життєві процеси. За своїм емоційним впливом архітектура - одне із самих значних і стародавніх мистецтв. Сила її художніх образів постійно впливає на людину, адже все його життя проходить в оточенні архітектури. Разом з тим, створення виробничої архітектури вимагає значних затрат суспільної праці і часу. Тому в коло вимог, що пред'являються до архітектури поряд з функціональною з функціональною доцільністю, зручністю і красою входять вимоги технічної доцільності та економічності. Крім раціонального планування приміщень,відповідають тим або іншим функціональним процесам зручність всіх будівель забезпечується правильним розподілом сходів, ліфтів, розміщенням обладнання та інженерних пристроїв (санітарні прилади, опалення, вентиляція). Таким чином, форма будівлі багато в чому визначається функціональною закономірністю, але разом з тим вона будується за законами краси.

Інтенсивний розвиток будівельної техніки супроводжується впровадженням індустріальних методів будівництва, нових будівельних і конструктивних систем. З'явилася велика кількість принципово нових за конструктивним і декоративним показниками будівельних матеріалів. Між тим, внаслідок посилення конкуренції серед виробників на ринку будівельних матеріалів відбувається неминуче їх здешевлення, поліпшення якості та асортименту.У сучасному будівництві широко застосовуються монолітні бетонні конструкції. Бетонні роботи все ще містять ряд важких і трудомістких процесів. Останнім часом з'явилися технічні рішення, спрямовані на зниження трудомісткості робіт, підвищення якості конструкції з монолітного бетону. Монолітні житлові та громадські будівлі надають велику виразність районам, дозволяють знизити вартість будівництва на 10 - 15%.

Також, скорочення витрат в архітектурі і будівництві здійснюється раціональними об'ємно - планувальними рішеннями будівель, правильним вибором будівельних та оздоблювальних матеріалів, полегшенням конструкції, впровадження нових методів будівництва(таких як нові способи монтажу конструкцій, підвищення технічного рівня, застосування потокового методу введення робіт і ін ). Головним економічним резервом у містобудуванні є підвищення ефективності використання землі.

Загрузка...

Будинки в залежності від призначення прийнято підрозділяти:

1) на цивільні - житлові та громадські, призначені для обслуговування побутових і суспільних потреб людини;

2) промислові - споруджені для розміщення знарядь виробництва і виконання трудових процесів, в результаті яких створюється промислова продукція;

3) сільськогосподарські - обслуговуючі потреби сільського господарства.

За призначенням громадські будинки класифікують на наступні: навчальні; лікувально-профілактичні; культурно-освітні; торгово-комунальні; транспорту і зв'язку; адміністративні для розміщення державних і громадських організацій.

Громадські будівлі можуть мати такі схеми планування:

-Анфіладною

-Коридорна

-Змішану

-Зальний (концентричну)

Одним із прикладів суспільного будинку з зальної системою є кінотеатр, проект якого і буде розглянуто в даній курсовій роботі. Кінотеатри - найпопулярніші видовищні будівлі: у середньому кожен житель нашої країни відвідує кінотеатри 17 разів на рік, а в містах 20 разів, що вдвічі перевищує загальну відвідуваність всіх інших видовищних закладів.

Сучасний кінематограф використовує принцип запису і відтворення зображення на плівку, винайдений в 1895 році братами Люм'єр.За 100 років свого розвитку кінематограф знайшов звук, колір, збільшив розміри зображення і створив мережу самостійних будівель - кінотеатрів, які демонструють фільми декількох видів.

Найбільшого поширення набули фільми, демонстровані за плівки шириною 35 мм: звичайні з "класичними" співвідношеннями сторін кадру (1:1,37) і широкоекранні з пропорціями 1:2,35.

Несучий кістяк І КОНСТРУКТИВНІ СИСТЕМИ БУДИНКІВ

Основні конструктивні елементи будинку - горизонтальні (перекриття, покриття), вертикальні (стіни, колони) і фундаменти, взяті разом, становлять єдину просторову систему - несучий кістяк будинку.

Основне призначення несучого кістяка - конструктивної основи будинку - полягає в сприйнятті навантажень, діючих на будівлю, роботі на зусилля від цих навантажень із забезпеченням конструкціям необхідних експлуатаційних якостей протягом всього терміну їх служби.

Конструктивна система являє собою взаємозалежну сукупність вертикальних і горизонтальних несучих конструкцій будівлі, які спільно забезпечують його міцність, жорсткість і стійкість. Горизонтальні конструкції - перекриття та покриття будівлі сприймають припадають на них вертикальні і горизонтальні навантаження і впливи, передаючи їх поповерхово на вертикальні несучі конструкції.Останні, у свою чергу, передають ці навантаження і впливи через фундаменти основи. Вибір конструктивних систем - одне з основних питань, що вирішуються при проектуванні будинків.

Розрізняють три основні конструктивні системи будівель: безкаркасні, каркасна і комбінована (з неповним каркасом).

Безкаркасні система (з несучими стінами), передбачена цим проектом, являє собою жорстку, стійку коробку з взаємопов'язаних зовнішніх і внутрішніх стін і перекриттів. Зовнішні та внутрішні стіни сприймають навантаження від міжповерхових перекриттів.

Цей тип будівель, у свою чергу, підрозділяється на будівлі з поздовжніми несучими стінами (плити перекриттів лежать поперек будівлі), з поперечними несучими стінами (плити перекриттів лежать уздовж будинку) і перехресні з поздовжніми і поперечними несучими стінами (плити перекриттів з розмірами в плані, рівними розмірам осередку між чотирма стінами, спираються по контуру).

Безкаркасні система є основною в масовому житловому будівництві будинків різної поверховості. Розміри житлових осередків, необхідність членувань стінами і перегородками із забезпеченням звукоізоляції квартир та інші особливості обумовлюють технічну доцільність і економічну виправданість застосування безкаркасних будівель при будівництві жител, а також тих цивільних будівель, в яких переважає многоячейковая планувальна структура (санаторії, лікарні, гуртожитки і т. п.). У будинках з поздовжнім розташуванням несучих стін застосування великопрольотних перекриттів (з прольотом 9 і 12 м) призводить до того, що спирається перекриттів тільки на зовнішні стіни і переходу від традиційних трьох-і чотиристінну систем до двостінний системі. Це дозволяє забезпечити високу свободу планувальних рішень житлових будинків і вбудованих підприємств системи обслуговування, а також простоту модернізації та перепрофілювання будинків.

Каркасна система. Несучими елементами в таких будинках є колони, ригелі та перекриття, а роль огороджувальних елементів виконують зовнішні стіни. Розрізняють чотири типи конструктивних каркасних систем: з поперечним розташуванням ригелів; з поздовжнім розташуванням ригелів; з безригельних каркасом, при якому ригелі відсутні, а плити перекриттів спираються або на капітелі колон, або безпосередньо на колони.

Каркасна система є основною в будівництві масових громадських будівель, її використовують для зведення висотних будівель, а також у тих випадках, коли потрібні приміщення значних розмірів, вільні від внутрішніх опор.

При виборі конструктивної системи каркасних будинків враховують об'ємно - планувальні вимоги: вона не повинна пов'язувати планувальні рішення. Ригелі каркаса не повинні перетинати площину стелі приміщень, а мають відбуватися за їх кордонів і т.д. Тому каркас з поперечним розташуванням ригелів застосовують переважно в будинках з регулярною планувальною структурою (готелі, гуртожитки, пансіонати і т.п.), поєднуючи крок поперечних перегородок і крок несучих конструкцій. Каркас з поздовжнім розташуванням ригелів застосовують, проектуючи громадські будівлі складної планувальної структури (школи, лікувально - профілактичні заклади та ін).

Комбінована система (з неповним каркасом). У таких будинках поряд із внутрішнім поруч колон навантаження від міжповерхових перекриттів сприймають зовнішні стіни. Розрізняють два типи конструктивних систем: з поздовжнім і поперечним розташуванням прогонів.

Неповний каркас застосовують у разі використання зовнішніх стін в якості несучих.


Дата добавления: 2015-10-30; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Підстави і фундаменти. | Стрічкові фундаменти. | Стіни і окремі опори. | Збірні перекриття із залізобетонних плит. | Підлоги з керамічних плиток. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ| ОСНОВНІ КОНСТРУКТИВНІ ЕЛЕМЕНТИ БУДІВЕЛЬ

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.012 сек.)