Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи. 1. Зібрати робочу схему згідно з монтажною, рис

Читайте также:
  1. D6.3 Порядок заезда
  2. I. Мета роботи
  3. II. Порядок объявления фестиваля. Направления. Номинации.
  4. III . Порядок присвоения квалификационной категории
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

1. Зібрати робочу схему згідно з монтажною, рис. 12.6.

2. Виставити межі вимірювань на приладах DT-830B: 1 – „2000 mV”, 2 – „50 V”, 3 – „2000 μA”.

3. Стороннім джерелом світла освітлювати фоторезистор на протязі 10÷15 хвилин. Після закінчення 10÷15 хвилин записати стаціонарне значення фотоструму I0, яке досягається при довготривалому освітленні. Ввімкнути секундомір та одночасно з цим закрити фоторезистор від джерела світла. В зазначені у табл. 12.1 моменти часу Δt амперметром (прилад 3) провести вимірювання фотоструму Iф.

Таблиця 12.1

№, п/п Δt, с t, с Iф, μА A, с-1 Dn0, 1/м3 γ, м3∙с-1 τ, с
           
   
   
   
   
   
   
   
   

4. Побудувати графік залежності .

5. З графіка, вважаючи що залежність між та t лінійна, та на підставі формули (12.5) визначити коефіцієнт пропорційності А.

6. Знаючи Іо, за формулою (12.10) обчислити концентрацію нерівноважних носіїв заряду Dn0 для конкретного моменту часу. Геометричні параметри фоторезистора ФСК-7 такі: l = 8 мм, S = 10 мм2, mn » 10-2 м2/(В×С), U = 50 В.

7. Розрахувати коефіцієнт рекомбінації γ із співвідношення .

8. За формулою (12.12) розрахувати середній час життя τ нерівноважних носіїв заряду.

9. Зробити висновки.

 

Контрольні запитання

1. Дати визначення явища фотопровідності.

2. Що таке рівноважні та нерівноважні носії заряду?

3. Що таке коефіцієнт рекомбінації?

4. Що таке швидкість генерації та рекомбінації носіїв заряду?

5. Від чого залежить середній час життя нерівноважних носіїв заряду?

6. Чи може впливати величина освітленості на час життя нерівноважних носіїв заряду?

7. Як впливає величина освітленості фоторезистора на його швидкодію при вмиканні та вимиканні світла?

 

Література

 

1. Епифанов Г.М. Физика твёрдого тела. – М.: Высшая школа, 1977.

2. Шалимова К.В.. Физика полупроводников. – М., 1976.

3. Рывкин С.М. Фотоэлектрические явления в полупроводниках. – М., 1963.

 

 

Інструкцію склав доцент каф. фізики ЗНТУ Корніч В.Г.

Доповнив та відредагував ст. викладач каф. фізики ЗНТУ Сейдаметов С.В.

Рецензент: доцент каф. фізики ЗНТУ Манько В.К.

 Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 95 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 84.1 | Порядок виконання роботи | Photoelectric effect | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 84.2 | Порядок виконання роботи | LABORATORY WORK № 85 | Experimental part | Порядок виконання роботи | Laboratory work № 86 | Active isotope in it |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок виконання роботи| ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 85

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)