Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи. 1. Зібрати робочу схему згідно з монтажною, рис

Читайте также:
  1. D6.3 Порядок заезда
  2. I. Мета роботи
  3. II. Порядок объявления фестиваля. Направления. Номинации.
  4. III . Порядок присвоения квалификационной категории
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

1. Зібрати робочу схему згідно з монтажною, рис. 3.8.

2. Виставити межи вимірювань на приладах DT-830B: 1 – „2000 mV”, 2 – „2000 mV”, 3 – „200 μA”.

3. Ввімкнути джерело постійного струму до мережі. Вихідна напруга на джерелі U=6 V.

4. Проводимо пробний експеримент в ході якого визначаємося з шагом зміни напруги на 2 mV. Вимикаємо струм розжарення. Розряджаємо конденсатор. Повторно подаємо струм розжарення. Показання мілівольтметра (прилад 1) необхідні для контролю температури катодів. Одночасно знімаємо показання з мілівольтметра (прилад 2) та мікроамперметра (прилад 3) та заносимо до таблиці 3.2.

 

Таблиця 3.2

№, п/п U, mV I, μA ΔI, μA ln I
         

5. Побудувати графіки залежностей , , .

6. Порівняти отриманий графік залежності з графіком функції М-Б.

7. З графіка визначити температуру T електронного газу:

, (3.18)

де Кл – заряд електрона, Дж/К – стала Больцмана.

8. Зробити висновки про можливість застосування класичної статистики до термоелектронів, звернувши особливу увагу на форму графіка і значення температури Т електронного газу.

 

Рисунок 3.8

Контрольні запитання

 

1. Що таке функція розподілу? Що можна розрахувати за допомогою функції розподілу?

2. Який вигляд мають функції розподілу Максвела-Больцмана і Фермі- Дірака?

3. Що таке умова нормування? Який її фізичний зміст?

4. Що таке енергія Фермі? При якій умові функція Фермі-Дірака перетворюється у функцію Максвела- Больцмана?

5. Що таке термоелектронна емісія?

6. Як впевнитись, що експериментальна залежність відповідає теоретичній?

7. Як залежить сила струму емісії в електронній лампі від температури катоду?

8. Що таке робота виходу і як вона впливає на силу струму при термоелектронній емісії?

 

Література

 

Епифанов Г.М. Физика твёрдого тела. – М.: Высшая школа, 1977. – С. 67-89.

 

 

Інструкцію склав доцент каф. фізики ЗНТУ Корніч В.Г. за допомогою ст. лаборанта каф. фізики ЗНТУ Суровцева О.К.

Доповнив та відредагував ст. викладач каф. фізики ЗНТУ Сейдаметов С.В.

Рецензент: доцент каф. фізики ЗНТУ Єршов А.В.Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 112 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 80 | Crystal lattice | The index of the planes. Miller index | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 81 | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 82.1 | Експериментальна частина | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | Порядок виконання роботи | ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №83 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Порядок виконання роботи| Laboratory work № 81

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.006 сек.)