Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розрахунок навантажувальної діаграми приводу

Читайте также:
  1. D - тригер на елементах І-НЕ: а – схема; б – умовне позначення; в – часові діаграми.
  2. Для приводу бурового насоса
  3. І Розрахунок кількості грошей необхідних для обігу
  4. МЕХАНІЧНИЙ РОЗРАХУНОК
  5. Приклад діаграми компонентів, які утворюють середовище для функціонування системи класу ERP управління ресурсами автотранспортного підприємства
  6. Розрахунок балансу робочого часу одного робітника
  7. Розрахунок вихідного каскаду

 

1.3.2.1 Статичні моменти, приведені до валу двигуна:

При пересуванні рольганга з трубою:

 

Мсв = Fс× Дк /(2×і×ηн); (1.9)

 

де і – передаточне відношення редуктора;

 

і = ωн×Дк/(2×Vпер) (1.10)

 

і = 147,58×0,48/(2×1,1)=32,19

 

Мсв = 8584,9×0,48/(2×32,19×0,87)=73,57 Нм

 

При пересуванні рольганга без труби;

 

Мсо = ((β×103×m0×9,81) × (2×f+μ×Дц)/(2×і×η0); (1.11)

 

Мсо = ((2,5×103×18×9,81) × (2×0,001+0,02×0,2)/(2×32,19×0,83)=49,52 Нм

 

де η0 – коефіцієнт корисної дії механізму при даному навантаженні,

визначили за кривими η= f(К3) приведені в [ ]; η0 = 0,83

 

К3 – коефіцієнт завантаження;

 

К3 = m0/(m0+mв); (1.12)

 

К3 = 10/(18+10)=0,55

 

1.3.2.2 Динамічні моменти, приведені до валу двигуна:

 

Мдин = Je×dω/dt; (1.13)

 

де dω/dt – прискорення або сповільнення двигуна, 1/с2;

Je–приведений до валу двигуна еквівалентний момент інерції системи,кгм2.

Визначили при роботі з вантажем J та без вантажу J;

 

Jeв2×Z× ( Jдв+ Jш+ Jм)+ Jпдв; (1.14)

 

 

де К2–коефіцієнт, враховуючий момент інерції редуктора та інших елементів, що обертаються зі швидкістю, яка відрізняється від швидкості двигуна, К2=1,15;

Jш – момент інерції гальмового шківа;

 

Jш = 0,3×Jдв; (1.15)

 

Jш = 0,3×0,3=0,09 кгм2

 

де Jм – момент інерції сполучною муфти та швидкохідного валу редуктора;

 

Jм = 0,15× Jдв; (1.16)

 

Jм = 0,15×0,3=0,045 кгм2

 

де Jпдв – момент інерції поступового руху елементів системи, приведений до валу двигуна;

 

Jпдв = 103× (mв+m0) × (Vпер2н2); (1.17)

 

Jпдв = 103× (10+18) × (1,12/147,582)=1,55 кгм2

 

J= 1,15×2× (0,3+0,09+0,045)+1,55=2,55 кгм2

 

При пересуванні без труби;

 

Jео = К2×Z× ( Jдв+ Jш+ Jм)+ Jпдо; (1.18)

 

 

де Jпдо – момент інерції поступального руху елементів системи, без

урахування ваги труби, при приведеній до валу двигуна;

 

Jпдо = 103× m0× (Vпер2н2); (1.19)
  Jпдо = 103×18× (1,12/147,582)=1,0 кгм2   Jео = 1,15×2× (0,3+0,09+0,045)+1,0=2,01 кгм2    

Гранично допустиме прискорення двигуна;

 

(dω/dt)доп = 2×і×адопк; (1.20)

де адоп – максимально допустиме лінійне прискорення механізму при розгоні та сповільненні приводу, приймаємо за адоп = 0,3м/с2

 

(dω/dt)доп = 2×32,19×0,3/0,48=40,24 1/с2

 

Динамічний момент системи при розгоні та сповільнені з трубою та без неї;

 

Мдин.в = Jeв× (dω/dt)доп; (1.21)

 

Мдин.в = 2,55×40,24=102,61 Нм

 

Мдин.о = J× (dω/dt)доп; (1.22)

 

Мдин.о =2,01×40,24=80,88 Нм

 

1.3.2.3 Середній пусковий момент, що розвивають двигуни

при розгоні із трубою:

 

Мср.пв = Мсвдин.в; (1.23)
  Мср.пв = 73,57+102,61=176,18 Нм    

Виконуємо перевірку обраного двигуна за нагрівом з урахуванням періодів пуску, тобто Мср.пв не повинен перевищувати (1,7...1,9) Мн. 

Мн = 1,9×47,43×2=180,21 Нм

180,21 Нм ≥ 176,18 Нм

 

При розгоні без труби:

 

Мср.по = Мсодин.о; (1.24)

 

Мср.по = 49,52+80,88=130,40 Нм

 

1.3.2.4 Середній гальмівний момент, що розвивають двигуни

При гальмуванні з трубою:

 

Мср.гв = Мдин.всв; (1.25)

 

Мср.гв = 102,61-73,57=29,04 Нм

 

При гальмуванні без труби:

 

Мср.го = Мдин.осо; (1.26)

 

Мср.го = 80,88-49,52=31,36 Нм

 

1.3.2.5 Час розгону й гальмування візка з трубою та без неї

Розгін з трубою:

 

tрвр =Jeв× (ωн/(Мср.пв -М­св)); (1.27)
  tрвр = 2,55× (147,58/(176,18-73,57))=3,67 с    

Розгін без труби:

 

tрор = Jeо× (ωн/(Мср.по-М­со)); (1.28)
  tрор = 2,01× (147,58/(130,40-49,52))=3,66 с    

Гальмування на робочій швидкості з трубою:

 

tгвр = Jeв× (ωн /(Мср.гв+М­св)); (1.29)
   
tгвр = 2,55× (147,58/(29,04+73,57))=3,67 с    

Гальмування на робочій швидкості без труби:

 

tгор = J× (ωн /(Мср.го+М­со)); (1.30)
  tгор = 2,01× (147,58/(31,36+49,52))=3,66 с    

1.3.2.6 Шляхи пройдені в режимі пуску, гальмування, та сталих режимах:

Шлях пройдений візком на робочій швидкості з трубою у сталому режимі:

Загрузка...

 

Sсвр = L-(Vпер×tрвр )-(Vпер×tгвр) (1.31)

 

Sсвр = 50-(1,1×3,67)-(1,1×3,67)=41,92 м

 

де Vпер×tрвр – шлях розгону на швидкості з трубою;

Vпер×tгвр – шлях гальмування на швидкості з трубою;

 

Шлях пройдений візком на робочій швидкості без труби у сталому режимі:

 

Sсор = L-(Vпер×tрор+Vпер×tгор); (1.32)

 

Sсор = 50-(1,1×3,66+1,1×3,66)=41,95 м

 

де Vпер×tрор – шлях розгону на швидкості без труби;

Vпер×tгор – шлях гальмування на швидкості без труби.

1.3.2.7 Визначаємо час роботи зі сталою швидкістю

при робочій швидкості з вантажем:

 

tрсв = Sсвр/Vпер; (1.33)    
  tрсв = 41,92/1,1=38,11 с    
       

при робочій швидкості без труби:

 

tсор = Sсор/Vпер; (1.34)
  tсор = 41,95/1,1=38,13 с    

Сумарний час одного технологічного процесу:

 

Σt = tрвр+ tсвр+ tгвр + tрор+ tсор+ tгор; (1.35)
  Σt = 3,67+38,11+3,67+3,66+38,13+3,66=90,9 с    

Час паузи:

 

tп = (Tц- Σt)/2; (1.36)

 

tп = (160-90,9)/2=34,55 с

 

Визначаю еквівалентний момент за навантажувальною діаграмою:

 

 

 

 

Зробивши розрахунки щодо правильності попередньо обраного двигуна зрозуміли що обрали двигун правильно так як Ме Мн

 

72,86 Нм 94,86 Нм

 


Дата добавления: 2015-10-29; просмотров: 74 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Попередній вибір двигуна| Розрахунок родинної механічної характеристики двигуна

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.013 сек.)