Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Формування сигналів з OFDM

Читайте также:
  1. А) формування концепції «розвиненого соціалізму» внаслідок усвідомлення нереальності побудови комунізму
  2. ВІЙСЬКОВА ОСВІТА: ЗАСАДИ РЕФОРМУВАННЯ
  3. Державна Дума та Державна рада в Росії. Формування партій. Реформи П.А. Столипіна, їх значення для Російської імперії.
  4. Детермінованих сигналів
  5. Дискретизація неперервних сигналів та їх відновлення.
  6. Дослідження еволюції формування грошової системи в Україні
  7. Економіка України як єдиний господарський комплекс. Особливості та стан формування.

Однією з переваг класичних сигналів з OFDM є використання при їх формуванні та прийомі методів дискретного перетворень Фур'є. Це істотно спрощує практичну реалізацію приймально-передавальних трактів радіомодемів. При формуванні сигналів з OFDM цифровий потік інформаційних символів надходить на блок завадостійкого кодування, з виходу якого канальні символи подаються на модулятор сигналів (Мал. 6). Модулятор сигналів проводить перетворення канальних символів двійкового алфавіту в комплексні модуляційні символи у відповідності з обраним законом маніпуляції. Далі отримані символи надходять на перетворювач послідовного потіку даних в паралельний. Формування группо вого сигналу в цифровому вигляді здійснюється за допомогою зворотного (швидкого) дискретного перетворення Фур'є.На цьому етапі здійснюється додавання в груповий сигнал пілотних піднесучих , які використовуються для оцінки параметрів каналу. Перетворення сигналу в аналогову форму проводиться за допомогою ЦАП.

Спектр дискретного сигналу є періодичною функцією за період, рівний частоті дискретизації Fs. Відновлення аналогового сигналу здійснюється за допомогою ЦАП і фільтра нижніх частот (ФНЧ) із смугою пропускання ∆F. Амплітудно-частотна характеристика ФНЧ повинна бути плоскою в області основної пелюстки спектру сигналу з OFDM і швидко спадати поза основної пелюстки, щоб ефективно подавити копії спектра дискретного сигналу.

 

Мал. 6. Узагальнена структурна схема пристрою формування

сигналів з OFDM

 

У реальних умовах апаратура формування сигналів з OFDM включає в себе блоки завадостійкого кодування, перемежения, блоки тактовою і циклової синхронізації, блоки введення захисного інтервала та ін. Так, наприклад, при побудові апаратури формування сигналів з OFDM в стандарті IEEE 802.11а-205 в режимі WirelessLAN, використовуються наступні параметри:

- Кількість точок ОБПФ N = 256;

- Число використовуваних частот, 200 (192 інформаційних піднесучих і 8 піднесучих для пілот-сигналів);

- Частота дискретизації Fs і тривалості сигналу Т визначаються з табл. 2.

 

Таблиця 2.Параметри сигналу з OFDM в стандарті IEEE 802.16е-2005 для різних значень

, МГ ц 1,75 3,5
Fs, МГц
T = N/ Fs, мкс

 

 


Дата добавления: 2015-10-28; просмотров: 98 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Часові характеристики сигналів з OFDM | Спектральні характеристики випадкової послідовності сигналів з OFDM | Загасання і інтерференція | Методи модуляції OFDM – сигналу,зворотне дискретне перетворення Фур'є. | Моделі каналів розповсюдження OFDM-сигналів | Параметри, що характеризують завадостійкість радіотрактів багаточастотних широкосмугових сигналів | Структура фрейму. | Математичний опис сигналів фрейма. | Формування фрейму фізичного рівня стандарту IEEE 802.11a. | Розрахунок штучного освітлення приміщення. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Сигналів c OFDM| Прийом сигналів з OFDM

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)