Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Отримання малорозчинних солей міді (ІІ).

Читайте также:
  1. В) узаконювали привілейоване становище шляхтичів та магнатів на отримання шляхетських звань, державних посад
  2. Гидролиз солей
  3. Етапи організації роботи з фактичною інформацією: встановлення потреби в інформації, отримання, нагромадження інформації, обробка інформації, подання інформації.
  4. Заявка ВАТ „Завод сантехнічних заготовок” на отримання кредиту для поповнення обігових коштів
  5. Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть!
  6. Марки чавунів, їх отримання та призначення
  7. Отримання візи США

Дослід 1. Отримання сульфіду міді (ІІ)

У пробірку з розчином сульфату або хлориду міді (ІІ) (2-3 краплі) прибавити стільки ж сірководневої води. Відмітити колір осаду сульфіду міді (ІІ), що випав. Написати у молекулярному та іонному виді рівняння реакції його утворення.

 

Дослід 2. Отримання основного карбонату міді (ІІ)

У пробірку з розчином сульфату міді (ІІ) (2-3 краплі) прибавити таку ж кількість розчину соди. Спостерігати випадіння зеленого осаду гідроксокарбонату міді (CuOH)2CO3. Чому при взаємодії солей міді з розчином соди не випадає середній карбонат міді? Написати рівняння реакцій взаємодії сульфату міді (ІІ) з содою за участі води.

 

2.7. Відновлювальні властивості сполук марганцю (ІІ)

Дослід 1. Окиснення солі марганцю (ІІ) бромом

Внести до пробірки 2 краплі розчину сульфату марганцю (ІІ) і 3 краплі розчину гідроксиду натрію з концентрацією СЕ = 2 моль/дм3. До отриманого осаду гідроксиду марганцю додати 5-6 крапель бромної води. Відмітити зміну кольору осаду внаслідок утворення сполуки марганцю (IV). Написати рівняння реакції.

 

2.8. Окисно-відновні властивості сполук марганцю (VI)

Дослід 1. Реакція диспропорціонування мангану у водному розчині

У пробірку помістити невелику кількість (1 мікрошпатель) Na2MnO4 – манганату натрію і додати до ½ його об’єму води. У водному розчині відбувається повільне розкладання манганату, що супроводжується реакцією диспропорціонування:

Методом електронного балансу розставте коефіцієнти. Як буде зміщуватися вказана рівновага при додаванні кислоти? Чому? Перевірити це на досліді, для чого до розчину мангану додати 1-3 краплі розчину оцтової кислоти з концентрацією СЕ = 2 моль/дм3. Спостерігати появу у розчині фіолетово-рожевого забарвлення та бурого осаду.

Записати рівняння реакції диспропорціонування манганату у молекулярному та іонному виді. З якою речовиною реагує добавлена до розчину оцтова кислота? Написати рівняння реакції. У якому середовищі манганат стійкіший?

 

2.9. Окиснювальні властивості сполук марганцю (VII)

Дослід 1. Вплив рН середовища на характер відновлення перманганату

В залежності від середовища – кислого, нейтрального або лужного – марганець (VII) відновлюється до різних ступенів окиснення. У кислому середовищі іон MnO4- переходить в іон Mn2+, у нейтральному, слаболужному та слабокислому – в MnO2, у сильнолужному за нехватки відновника – в іон MnO42-.

У три пробірки внести по 3-4 краплі розчину перманганату калію. В одну пробірку додати 2 краплі розчину сульфатної кислоти з концентрацією СЕ = 2 моль/дм3, в другу – стільки ж води, в третю – 3-4 краплі розчину лугу з концентрацією СЕ = 2 моль/дм3. До всіх трьох пробірок внести по 1 мікрошпателю кристалічного сульфіту натрію або калію. Відмітити різну зміну початкового забарвлення розчину перманганату у кожному випадку. Чим це обумовлено? Написати рівняння реакцій.


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 137 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ЧАСТИНА| ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.019 сек.)