Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Особливості дер­жавної території: конфігу­рація, форма, компакт­ність, географічний центр.

Читайте также:
  1. БОЙОВЕ ЧЕРГУВАННЯ, ОСОБЛИВОСТІ ВНУТРІШНЬОЇ СЛУ- ЖБИ В ПАРКАХ, ПІД ЧАС РОЗТАШУВАННЯ ВІЙСЬК НА ПОЛІ- ГОНАХ ТА ЇХ ПЕРЕВЕЗЕННЯ
  2. В корейской женской клинике «Грейс» для иностранных пациентов работает международный медицинский центр.
  3. Вікові особливості системи залоз внутрішньої секреції.
  4. Державність та право Галицько-волинського князівства, їх особливості.
  5. Договір довічного утримання (догляду): поняття, предмет, форма, сторони.
  6. Економіка України як єдиний господарський комплекс. Особливості та стан формування.
  7. Економічні моделі дозволяють виявити особливості функціонування економічного об'єкту і на цій основі передбачити майбутню поведінку об'єкту при зміні якихось параметрів.

Кожна територія держави має свої особливості: конфігурацію, форму, тощо. (Проаналізуйте політичну карту світу, наведіть приклади держав з різною конфігурацією, формою тощо. Як конфігурація території може впливати на розвиток держави?)

Наявність великої території допомагає подолати несприятливе географічне положення. Так, для великих держав, у порівнянні з малими та середніми, досить актуальні проблеми міжрайонних зв'язків та інфраструктури, інакше кажучи, проблеми "подолання простору". На подолання великих просторів і відстаней затрачується багато часу, а також відповідна частина національного доходу. Але разом з тим великі країни мають більше можливостей для маневру в економічній сфері.

Залежно від конфі­гурації території формуються територіальні структури різного ступення складності. Це можуть бути геопросторові лінійні структури, структури типу графа «дерево» або декількох «дерев», «зіркові» струк­тури, ортогональні (або «матричні») структури.

Лінійна структура геопросторового кар­касу території характерна: а) для країн з ви­тягнутою формою (таких набагато), напри­клад Чилі, Куба, Норвегія, В'єтнам, Того, Бенін та ін.; б) країн, територія яких нерів­номірно освоєна й економічна активність зо­середжується вздовж одного (або декількох) транспортних коридорів. Така схема геопросторової організації території характерна для сибірських районів Росії або західних районів Китаю, Туркменії, Канади, Єгипту, Лівії, Алжиру, Пакистану й ін.

Структури типу «дерево» зустрічаються в кра­їнах або зі складною конфігурацією території, або в країнах, що розвиваються, які перебувають на стадії активного освоєння території. Це, напри­клад, у першому випадку Японія, Греція, Хорватія, Узбекистан; у другому — Бразилія, Мексика, Іран, Казахстан, Австралія.

Зіркові структури характерні для компактних територій розвинених унітарних держав. Це, на­приклад, Центральна частина Європейської Росії, Франція, Великобританія, північна час­тина Італії, Іспанія, Польща, Угорщина, Чехія, Білорусь, Мексика, Аргентина та ін.

Географічний центр.Географічні центидержав є свого роду символами, туристичними об’єктами, а також виконують функції практичного значення у геодезії, картографії.

Ще й досі в Україні йдуть суперечки стосовно географічного центру України. Центром Добровеличківку визначили найпростішим методом: з’єднали лінією захід зі сходом і північ із півднем, а перетин стали вважати центром України. Коли ж визначали Мар’янівку, було взято 8686 точок периметра сухопутної ділянки кордону України, а також берегових ліній по Чорному та Азовському морях. Крім того, Мар’янівка є також центром ваги України: якщо вирізати карту України і проткнути її ручкою на місці с. Мар’янівка – карта буде стояти паралельно землі і не перехилятиметься в жоден бік. Нині географічний центр пустує. Ще в 2004 році тут, прямо серед поля, було закопано капсулу, обладнану відповідною передавальною апаратурою та встановлено репер. Тому всі супутники орієнтуються на Мар’янівку. Враховуючи те, що центр виконує ряд важливих функцій державного значення і є одним з національних символів України, в с. Мар’янівка планується побудувати своєрідний меморіальний комплекс. Остаточну крапку стосовно суперечок навколо географічного центру України у 2004 році поставив Київський науково-дослідний інститут геодезії та картографії: центр ваги території України перебуває 49о 01' північної широти і 31о 29' східної довготи, тобто поблизу села Мар’янівки Шполянського району. У наступному 2005 році “центральну точку” України своїм наказом узаконив Державний комітет природних ресурсів України”. Далі географічний центр здобув офіційне визнання в Національній Академії наук.  

Рис.2 Географічний центр України 

Географічний центр України має координати 49°01'39" північної широти і 31°28'58" східної довготи. Цей центр знаходиться на північній околиці села Мар'янівка між райцентром Шпола і селом Матусів Черкаської області.

Запитання і завдання:

1. Чи є в межах державної території України етнічні землі інших держав? Наведіть приклади.

2. Визначте географічний центр Хмельницької області на основі даних про географічні координати крайніх точок.


Дата добавления: 2015-10-26; просмотров: 454 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Розподіл країн за частинами світу та материками | Урок 10. Суверенні держави та на найбільші міжнародні організації. Права та обов'язки незалежної держави як суб'єкта міжнародного права. ООН | Урок 11. Класифікація міжнародних організацій. Найбільші міжнародні організації. | Історія розширення ЄС |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Б) континентальних або з обмеженим виходом до моря.| Урок 4. Столиця - головний полі­тичний центр держави.

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.008 сек.)