Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Фізіологічні пологи

Читайте также:
  1. I. Философская антропология Л. Фейербаха.
  2. Quot;Отцы-основатели" юридической антропологии
  3. Глава 12 Политика прошлого, политика настоящего: некоторые заметки о пользе антропологии для понимания феномена новых государств
  4. Глава 74. Право на топологии интегральных микросхем
  5. Горизонтальные типологии
  6. Гуманистическая антропология XV-XVI вв.
  7. ДИНАМИКА И ТИПОЛОГИЯ ЭТНИЧЕСКИХ КОНФЛИКТОВ

ПОСІБНИК ДЛЯ СТУДЕНТІВ

МОДУЛЬ 4

АКУШЕРСТВО І ГІНЕКОЛОГІЯ. НЕВІДКЛАДНІ СТАНИ.

З М І С Т

Тема 44. Фізіологічні пологи та післяпологовий період. Пологи в тазовому передлежанні плода. Питання медичної етики, деонтології,білетики та біобезпеки.

 

Тема 45. Ранні гестози. Гіпертонічні розлади при вагітності: прееклампсія, еклампсія. Клініка, діагностика, лікування, допомога при невідкладних станах.

 

Тема 46. Передчасне переривання вагітності.

Мимовільні аборти. Передчасні пологи. Клініка, діагностика, лікування, допомога при невідкладних станах.

 

Тема 47. Плацентарна дисфункція. Затримка розвитку плода. Дистрес плода. Патологія періоду новонародженості. Методи реанімації новонародженого

Тема 48. Клінічно вузький таз. Розгинальні вставлення голівки. Неправильні положення плоду. Клініка, діагностика, лікування, допомога при невідкладних станах.

 

Тема 49. Аномалії скоротливої діяльності матки. Пологовий травматизм матері та плоду. Діагностика, лікування, невідкладна допомога.

 

Тема 50. Кровотечі під час вагітності, в пологах та в післяпологовому періоді. Геморагічний шок та ДВЗ-синдром в акушерстві.

 

Тема 51. Післяпологові септичні захворювання. Акушерський сепсис. Клініка, діагностика, лікування, Допомога при невідкладних станах.

Тема 52. Серцево-судинні та судинні захворювання і вагітність. Ревматизм. Вади серця. Гіпертонічна хвороба. Захворювання вен.

Клініка, діагностика, лікування. Невідкладна допомога при гострій серцево-судинній недостатності.

 

Тема 53. Захворювання нирок, печінки, дихальних шляхів у вагітних. Клініка, діагностика, лікування. Невідкладні стани та допомога при патології нирок, печінки, дихальних шляхів.

Тема 54. Захворювання ендокринних органів у вагітних. Цукровий діабет. Захворювання щитоподібної залози. Діагностика, диференціальна діагностика, невідкладна допомога при комах у вагітних.

Тема 55. Жіночі урогенітальні запальні захворювання. Діагностика, лікування, допомога при невідкладних станах.

Тема 56. Порушення менструальної функції у різні вікові періоди, Аменорея. Дисфункціональні кровотечі. Клініка, методи діагностики, лікування, допомога при невідкладних станах.

Тема 57. Нейроендокринні синдроми в гінекології. Ендометріоз. Клініка, методи діагностики, лікування, допомога при невідкладних станах.

Тема 58. Доброякісні та передракові захворювання статевих органів жінки. Клініка, діагностика, лiкування.

Тема 59. Злоякiснi новоутворювання статевих органів жінки та трофобластичнi захворювання. Клініка, діагностика, лiкування.

Тема 60. «Гострий живіт» у гінекології. Діагностика, диференційна діагностика, лікування та профілактика невідкладних станів в гінекології, основні принципи та методи хірургічних втручань. Підготовка та післяопераційне ведення гінекологічних хворих при ургентних та планових оперативних втручаннях. Лікувально-діагностичні ендоскопічні методи лікування в гінекології.

Тема 61. Медично-соціальне значення проблеми неплідності у шлюбі. Обстеження подружньої пари при неплідному шлюбі. Сучасні принципи і методи лікування жіночої неплідності. Допоміжні репродуктивні технології. Державна програма планування сім’ї.

 

 

Тема 44. Фізіологічні пологи та післяпологовий період. Пологи в тазовому передлежанні плода. Питання медичної етики, деонтології,білетики та біобезпеки.

Фізіологічні пологи

Пологи ділять на три періоди:

Перший - період розкриття шийки матки.

Другий - зганяння плода.

Третій - послідовий.

З початком пологової діяльності вагітну називають роділлею.

Принципи ведення нормальних пологів:

· оцінка ступеня прогнозованого ризику розвитку материнської та перинальної патології з метою визначення необхідного рівня допомоги в пологах;

· визначення плану ведення пологів та обов’язкове поінформоване узгодження його з жінкою;

· забезпечення емоційної підтримки роділлі під час пологів (організація партнерських пологів);

· контроль за станом матері та плода в пологах з веденням партограми;

· вільне положення роділлі під час пологів;

· знеболювання пологів за показаннями;

· оцінка стану дитини при народженні, проведення первинного туалету новонародженого та раннє прикладання до грудей матері, виконання принципів ''теплового ланцюжка''.

Перший період (період розкриття)

Необхідним є пояснення наступних понять:

- активність скорочувальної діяльності матки, її мануальна та апаратна реєстрація;

- механізми скорочувальної діяльності матки:

a) контракція – скорочення м’язових волокон

b) ретракція – переміщення одне щодо одного м’язових волокон тіла й дна матки

c) дистракція – розтягнення м’язів шийки та частково нижнього сегменту матки;

- відмінності у розкритті шийки матки у перших та повторних пологах та зумовленість різної тривалості І періоду;

- функціональне призначення плодового міхура у пологах;

- розподіл на передні та задні навколоплідні води, передчасне, раннє та своєчасне вилиття амніотичної рідини:

a) передчасне вилиття навколоплідних вод – вилиття до початку пологової діяльності;

b) раннє вилиття навколоплідних вод – вилиття у перший період пологів до розкриття шийки матки на 5 см;

c) своєчасне вилиття навколоплідних вод - вилиття у перший період пологів від розкриття шийки матки на 5 см до повного розкриття.

Перший період пологів поділяється на дві послідовні фази:

- Латентна (прихована) фаза – проміжок часу від початку регулярної пологової діяльності до повного згладжування шийки матки з розкриттям до 3 см у перших пологах або до 4 см у всіх наступних. Звичайно на цю фазу припадає, відповідно, 6-8 годин (у першонароджуючих) та 4-5 годин (у повторнонарожуючих).

- Активна фаза – розкриття шийки матки від 3-4 см включно до 10 см. Мінімальна швидкість розкриття шийки матки в активну фазу, що вважається нормою становить 1 см/год як у перших так і у наступних пологах. Зазвичай швидкість розкриття у жінок, що народжують вдруге чи втретє більше, ніж у таких, що народжують вперше.

Активна фаза розділяється в свою чергу на три підфази: прискорення, максимального підйому та уповільнення. Підфаза прискорення у першонароджуючих продовжується до 2 годин, у повторнонароджуючих - до 1 години. Підфаза максимального підйому триває стільки ж годин відповідно. Підфаза уповільнення у першонароджуючих продовжується 1-2 години, у повторнонароджуючих - 0,5-1 годину. Уповільнення в кінці І періоду пологів пояснюється сповзанням шийки матки з голівки плода, що просувається.

Перший період пологів визначають від початку регулярних перейм (свідомо не контрольованих ритмічних скорочень маткового м’язу) до повного (10 см) розкриття шийки матки. Регулярна пологова діяльність – це така скоротлива діяльність (2-5 перейм за 10 хвилин), яка приводить до структурних змін шийки матки – її згладжування та розкриття.

Маткову активність визначають за допомогою пальпації матки протягом 10 хвилин. Наявність 2 або більше скорочень матки протягом 10 хвилин, тривалістю 20 або більше секунд є ознакою пологової діяльності.

Висновок про ефективність перейм ґрунтується на їх силі, тривалості та частоті, на розкритті шийки матки в динаміці та ознаках просування голівки відносно площини входу в малий таз.

В активній фазі першого періоду пологів ефективна скоротлива активність матки має відповідати наступним характеристикам: 3-4 перейми за 10 хвилин, тривалістю більш ніж 40 секунд.

Але найбільш об’єктивним критерієм ефективності пологової діяльності в І періоді є розкриття шийки матки, ступінь якого може контролюватися різними методами.

Зовнішні методи оцінки ступеня розкриття шийки матки

Зовнішніми методами оцінити ступінь розкриття шийки матки можливо тільки приблизно. Орієнтовно про ступінь розкриття шейки матки в родах судять по висоті стояння контракційного кільця (границя між порожнім мускулом, що скорочується, і нижнім сегментом матки, що розтягується). Шийка матки при пологах звичайно буває розкрита на стільки, на скільки поперечних пальців контракційне кільце розташоване вище лонної дуги.

Внутрішні методи оцінки ступеня розкриття шийки матки

З метою визначення динаміки розкриття шийки матки та розташування голівки плода в пологах проводиться внутрішнє акушерське дослідження, яке виконують при надходженні жінки до пологового відділення, через кожні 4 години під час першого періоду пологів та після вилиття навколоплідних вод (для своєчасної діагностики можливого випадання з плином амніотичної рідини пуповини та дрібних частин плода).

Через зростання ризику висхідного інфікування пологового каналу додаткові внутрішні акушерські дослідження у першому періоді пологів припустимі лише за показаннями:

1. Кожні 4 години на протязі першого періоду пологів i кожну годину у другому періоді пологів.

2. Після розриву плідного міхура

3. Патологічна частота серцебиття плода (менш 100 та завбільшки 180 уд/хв) для з'ясування причин, що можуть пояснити ознаки порушення його стану;

4. Випадіння пуповини з піхви;

5. При багатоплідній вагітності після народження першого плода;

6. При неправильному положенні плода, або підозри на вставлення голівки плода у вході до малого тазу у стані розгинання для з’ясування акушерської ситуації;

7. Затримка прогресу пологів у зв’язку з неефективністю маткових скорочень – для амніотомії та перед стимуляцією окситоцином;

8. Необхідність дострокового розродження (тяжка прееклампсія, антенатальна загибель плода та інша патологія).

9. При принятті рішення оперативного вагінального розродження (акушерські щипці, вакуумекстракція, екстракція плода за тазовий кінець)

10. Кровотеча після 22 тижнів вагітності (в умовах операційної).

Визначення ступеня вставлення голівки зовнішніми методами

Ступень вставлення голівки можна визначити ІУ прийомом Леопольда, який вивчався на попередніх заняттях.

Рекомендований також метод абдомінальної пальпації, яким визначається висота стояння голівки плода на кількість поперечників пальців над симфізом (мал.1):

5/5 – голівки плода розташування над симфізом на ширина 5 пальців, голівка плода знаходиться над входом до малого тазу;

4/5 – ширина 4 пальців, голівка притиснута до входу в малий таз;

3/5 – ширина 3 пальців, голівка малим сегментом у вході до малого тазу;

2/5 – ширина 2 пальців, голівка великим сегментом у вході до малого тазу; 1/5 - 0/5 – ширина 1 пальця, голівка знаходиться у порожнині тазу. 

 

 

 


Дата добавления: 2015-10-23; просмотров: 132 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Мал.4 Різноманітність вільного вибору позицій у пологах. | Тяжка прееклампсія | Патогенез переривання вагітності. | Прегравідарна підготовка при звичному невиношуванні | Фетометрія є інформативною з 20 тижня вагітності (A). | Методи оцінки готовності організму вагітної до пологів. | Лікування та акушерська тактика при передлежанні плаценти. | ПЕРЕДЧАСНЕ ВІДШАРУВАННЯ НОРМАЛЬНО РОЗТАШОВАНОЇ ПЛАЦЕНТИ | Лабораторні діагностичні критерії синдрому ДВЗ. | Вагітність і захворювання органів дихання |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Системы оплаты труда основанные на учете фактически достигнутых результатов| Методом абдомінальної пальпації.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.025 сек.)