Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Порядок виконання роботи. 1. Оскільки аналізатор змонтовано в одному блоці з фотоопором

Читайте также:
  1. D6.3 Порядок заезда
  2. I. Мета роботи
  3. II. Порядок объявления фестиваля. Направления. Номинации.
  4. III . Порядок присвоения квалификационной категории
  5. III. Организация и порядок проведения конкурса
  6. III. Порядок выполнения работы
  7. III. Порядок выполнения работы

1. Оскільки аналізатор змонтовано в одному блоці з фотоопором, то зручніше обертати поляризатор (нижній поляроїд). А тому слід сумістити мітку поляризатора з на лімбі, а обертанням поляризатора добитися максимального значення струму через фотоопір. Записати покази і гальванометра, які пропорційні інтенсивності І світла, що пройшло через аналізатор.

2. Тепер зміщуємо положення мітки поляризатора на і записуємо відповідне значення і. Обернувши поляризатор на з кроком в , матимемо набір значень сили струму і для самих різних розташувань площин поляризації поляризатора та аналізатора. Слід зауважити, що окрім вказаних положень, необхідно записати покази і гальванометра ще для двох кутів: і . Дані експерименту записати в таблицю.

 

,
i                        
                       
                       
                       

 

Струм, що спостерігається при 90 та 2700, називається темновим .

3. З отриманих результатів зробити висновок про функціональну залежність та . Чи підтверджує вона закон Малюса? Поясніть це за допомогою графіків.

 

Контрольні запитання

 

1. Чим відрізняються світлові хвилі від радіохвиль?

2. Пояснити структуру плоскої електромагнітної хвилі. Чому вона називається поперечною?

3. Пояснити за рис. 42.1 явище поляризації світла.

4. Придумайте механічну модель досліду щодо вивчення поляризованих коливань.

5. Перерахуйте способи одержання поляризованого світла.

6. Чому дорівнює кут між головними площинами поляризатора і аналізатора, якщо інтенсивність природного світла, що пройшло через аналізатор і поляризатор, зменшилась у 8 разів. Поглинанням світла знехтувати.

7. Яка освітленість екрана, поставленого за аналізатором, якщо площини поляризації поляризатора повернути на і кожний ніколь поглинає 4% світла, що пройшло через нього? Освітленість поляризатора 100 лк.

8. Що таке штучна оптична анізотропія?

9. Що таке пластини в чверть хвилі?

10. В чому полягає оптичний метод дослідження напружень в речовині? [1,3]

 

Варіант
Номер задачі 32-1 32-2 32-3 32-4 32-12 32-13 32-15 32-16 32-17 32-19

 


Дата добавления: 2015-10-24; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Органи, що піддаються опроміненню | Описання установки | Порядок виконання роботи. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Теоретичні відомості та описання установки| Лабораторна робота №52

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.005 сек.)