Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дефіцит державного бюджету

Читайте также:
  1. I. Аналіз структури та динаміка податкових надходжень до Зведеного бюджету України
  2. Бюджетний дефіцит: види, джерела фінансування та економічні наслідки.
  3. Видатки державного бюджету.
  4. Економічна природа державного кредиту як складової державних фінансів
  5. Засоби державного регулювання господарської діяльності
  6. Знаходження оптимального розміру партії поставки з урахуванням можливого дефіциту запасів

Бюджетна систем і державний бюджет.

89. Які бюджети включає в себе бюджетна система в унітарних державах?

а) федеральний бюджет;

б) державний бюджет і місцеві бюджети;

в) бюджети членів федерації;

г) бюджети територій.

 

90. Бюджетна система України - це сукупність:

а) державного бюджету та місцевих бюджетів;

б) державного бюджету, місцевих бюджетів та бюджетів територій;

в) державного бюджету, місцевих бюджетів та бюджетів членів федерації;

г) немає вірної відповіді.

 

91. До місцевих бюджетів в Україні належать:

а) бюджет Автономної Республіки Крим;

б) бюджети місцевого самоврядування

в) обласні і районні бюджети;

г) усі відповіді вірні.

 

92. Бюджетами місцевого самоврядування в Україні є:

а) бюджети територіальних громад сіл;

б) бюджети міст;

в) бюджети селищ;

г) усі відповіді вірні.

 

93. Які фактори впливають на розмір державного бюджету?

а) рівень розвитку економіки;

б) методи господарювання;

в) характер і масштаби тих програм, які держава

планує здійснювати через бюджет;

г) усі відповіді вірні.

 

94. Які функції виконує бюджет?

а) розподільчу і контрольну;

б) стимулюючу і стабілізуючу;

в) регулюючу і накопичувальну;

г) усі відповіді вірні.

 

148. Бюджетна класифікація – це групування6

а) доходів бюджету;

б) видатків бюджету;

в) фінансування і боргу;

г) усі відповіді вірні.

 

161. Видатки за економічною класифікацією групуються:

а) за економічними операціями;

б) за видами економічної діяльності;

в) за бюджетними програмами;

г) усі відповіді вірні;

 

162. Відомча класифікація видатків бюджету:

а) групує видатки за розпорядниками бюджетних коштів;

б) групує видатки за одержувачами бюджетних коштів;

в) групує видатки за головними розпорядниками бюджетних коштів;

г) групує видатки у відповідності до відомчої підпорядкованості органів влади;

 

149. Поточні видатки бюджету – це:

а) фінансування інвестиційної діяльності;

б) фінансування органів державної влади та бюджетних установ;

в) фінансування інноваційної діяльності;

г) усі відповіді вірні.

 

150. Функціональна класифікація видатків означає склад видатків за:

а) галузями економіки;

б) розпорядниками бюджетних коштів;

в) бюджетними програмами;

г) немає вірної відповіді.

 

151. Бюджет має такі складові:

а) загальний фонд;

б) спеціальний фонд;

в) резервний фонд;

г) усі відповіді вірні.

 

152. Зведений бюджет України:

а) затверджується Верховною Радою;

б) затверджується Кабінетом Міністрів;

в) не затверджується, оскільки використовується тільки для аналізу та визначення засад державного

регулювання.

г) немає вірної відповіді.

153. В унітарних державах бюджет має такий характер:

а) багаторівневий;

б) трирівневий;

в) дворівневий;

г) однорівневий.

164. На яких стадіях бюджетного процесу здійснюється контроль за дотриманням бюджетного законодавства ?а) на стадії бюджетного планування;

б) на стадії складання проектів бюджетів;

в) на стадії виконання бюджету;

г) на всіх стадіях бюджетного процесу.

Дефіцит державного бюджету

95. Що таке бюджетний дефіцит?

а) перевищення доходів над видатками бюджету;

б) перевищення видатків над доходами бюджету;

в) перевищення доходів загального фонду над видатками загального фонду бюджету;

г) перевищення видатків загального фонду над доходами загального фонду бюджету.

 

107. Що має значно менші негативні наслідки для фінансового становища держави при покритті дефіциту бюджету ?

а) грошова емісія ;

б) державний кредит;

в) відповіді а) і б) вірні

г) немає вірної відповіді.


Дата добавления: 2015-10-31; просмотров: 171 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Місцеві фінанси | AUTHOR’S NOTE 1 страница | AUTHOR’S NOTE 2 страница | AUTHOR’S NOTE 3 страница | AUTHOR’S NOTE 4 страница | AUTHOR’S NOTE 5 страница | AUTHOR’S NOTE 6 страница |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
День четвёртый. Часть первая.| Державний кредит та державний борг

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.016 сек.)