Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Модуль №3. Жүрек-қан тамырлар жүйесі

Читайте также:
  1. Араб халифатының саяси басқару жүйесі
  2. Ввод дат в модуль
  3. Диффренциалдық теңдеулер жүйесін шешу. Рунге-Кутта әдісі.
  4. ДО ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 4
  5. Задание 1. Построение орнаментальной композиции на базе модульного элемента, разработанного путем стилизации объектов флоры и фауны (растительный и зооморфный мотивы)
  6. ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
  7. Змістовний модуль 4.

1. Жүректің ішкі қабығы- эндокардтың даму көзі:

1 эктодерма

2 мезодерманың висцералды жапырақшасы

3 мезодерманың париеталды жапырақшасы

4 эктодерма

5 мезенхима

 

 

Жүрек бұлшық еті – миокардтың даму көзі:

1эктодерма

2 мезодерманың висцералды жапырақшасының миоэпикардиалды табақшасының ішкі бөлігі

3 мезодерманың висцералды жапырақшасының миоэпикардиалды табақшасының сыртқы бөлігі

4 мезодерманың париеталды жапырақшасы

5 мезенхима

 

 

Жүректің сеорзды қабығы– эпикардтың даму көзі:

1 эктодерма

2 мезодерманың висцералды жапырақшасының миоэпикардиалды табақшасының ішкі бөлігі

3мезодерманың висцералды жапырақшасының миоэпикардиалды табақшасының сыртқы бөлігі

4 мезодерманың париеталды жапырақшасы

5 мезенхима

 

 

Жүрек қабығы– перикардтың даму көзі:

1 эктодерма

2 мезодерманың висцералды жапырақшасының миоэпикардиалды табақшасының ішкі бөлігі

3 мезодерманың висцералды жапырақшасының миоэпикардиалды табақшасының сыртқы бөлігі

4 мезодерманың париеталды жапырақшасы

5 мезенхима

 

 

Жүректің қандай қабығы гистогенездік және тіндік құрамы бойынша тамыр қабырғасына ұқсас болады?

1 эпикард

2 миокард

3 эндокард

4 перикард

5 эпикард және миокард

 

 

Эндокардтың жүрек қуысына қараған беті немен астарланған?

1 мезотелимен

2 бір қабатты куб тәрізді эпителимен

3 эндотелимен

4 бір қабатты призмалы эпителимен

5 кардиомиоциттермен

 

 

Эндокардтың эндотелий асты қабаты түзілген:

1 эндотелимен

2 мезотелимен

3 тығыз талшықты дәнекер тінмен

4 болбыр талшықты дәнекер тінмен

5 эластикалық талшықтардың торымен және тегіс миоциттермен

 

 

Эндокардтың бұлшық етті – эластикалық қабаты неден түзілген?

1 эндотелимен

2 мезотелимен

3 тығыз талшықты дәнекер тінмен

4 болбыр талшықты дәнекер тінмен

5 эластикалық талшықтардың торымен және тегіс миоциттермен

 

 

Эндокардтың сыртқы дәнекер тінді қабаты түзілген:

1 эндотелмен

2 мезотелимен

3 бір қабатты куб тәрізді эпителимен

4 жуан эластикалық, коллогенді және ретикулярлы талшықтары бар дәнекер тінмен

5 эластикалық талшықтардың торымен және тегіс миоциттермен

 

 

Жүрек клапаны түзілген:

1 эндотелимен

2 мезотелимен

3 тығыз талшықты дәнекер тінмен

4 болбыр талшықты дәнекер тінмен

5 эластикалық талшықтардың торымен және тегіс миоциттермен

 

 

Клапан жармасының ішкі қабаты түзілген:

1 тығыз талшықты дәнекер тінмен

2 эндотелимен, эндотелий асты қабатынан және эластикалық коллогенді қабатшадан

3 болбыр талшықты дәнекер тінмен

4 эндотелимен, коллогенді талшықтардан

5 мезотелимен

 

 

Клапан жармасының ортаңғы қабаты түзілген:

1 тығыз талшықты дәнекер тінмен

2 эндотелимен, эндотелий асты қабатынан және эластикалық коллогенді қабатшадан

3 болбыр талшықты дәнекер тінмен

4 эндотелимен, коллогенді талшықтардан

5 мезотелимен

 

 

Клапан жармасының сыртқы қабаты түзілген:

1 тығыз талшықты дәнекер тінмен

2 эндотелимен, эндотелий асты қабатынан және эластикалық коллогенді қабатшадан

3 болбыр талшықты дәнекер тінмен

4 эндотелимен, коллогенді талшықтардан

5 мезотелимен

 

 

Жүрек бұлшық еті тіні қандай гистогенетикалық типке жатады?

1 мезенхимді

2 эпидермалды

3 нейралды

4 целомдық

5 соматикалық

 

 

Кардиомиоциттер типтерін анықтаңыз: тік бұрышты жасушада 1-2 ядролар, көптеген миофибриллалар және митохондриялар көрінеді, Т- және L-жүйесі жақсы дамыған:

1 өткізуші жүйенің және онң аяғының будаларының кардиомиоциттері

2 өткізуші пейсмекерлы жасушалар

3 құлақшаның жиырылғыш кардиомиоциттері

4 қарыншаның жиырылғыш кардиомиоциттері

5 өткізуші ауыспалы кардиомиоциттер

 

 

Кардиомиоциттер типтерін анықтаңыз: өсінділі жасушаларда аз мөлшерде миофибриллалар, митохондриялар, тегіс ЭПТ бар, Т-жүйесі нашар дамыған, тегіс ЭПТ мен и Гольджи аппараты жақсы дамыған, секреторлық түйіршіктері бар:

1 өткізуші жүйенің және онң аяғының будаларының кардиомиоциттері

2 өткізуші пейсмекерлы жасушалар

3 құлақшаның предсердии жиырылғыш кардиомиоциттері

4 қарыншаның жиырылғыш кардиомиоциттері

5 өткізуші ауыспалы кардиомиоцитте

 

 

Қарынша жұмысшы кардиомиоциттерінің жиырылғыш қабілетімен құлақша жұмысшы кардиомиоциттерінің айырмашылықтарын салыстыр:

1 аз байқалады, себебі жасушаларда жиырылғыш аппарарат нашар дамыған

2 жақсы байқалады, себебі жасушаларда түйіршікті ЭПТ және Гольджи кешені жақсы дамыған

3 айырмашылығы жоқ, себебі олардың жиырылғыш аппарараттары бірдей дәрежеде дамыған

4 аз байқалады, себебі жасушаларда түйіршікті ЭПТ және Гольджи кешені нашар дамыған

5 жақсы байқалады, жасушаларда жиырылғыш аппарат, Т- және L-жүйелері жақсы дамыған, митохондрилары көп

 

 

Эпикардты түзеді:

1 эндотелий

2 мезотелий

3 тығыз талшықты дәнекер тін

4 мезотелимен астарланған болбыр талшықты дәнекер тін

5 эластикалық талшықтардың торы және тегіс миоциттер

 

 

Жүректің гистологиялық элементтердің түрлену кезеңінің мерзімін көрсетіңіз:

1 жас интервалы 0-15 жас

2 жас интервалы 20-30 жас

3 эмбрионалдық кезеңде басталып және 16-20 жаста аяқталады

4 30-40 жастан кейін

5 50-60 жастан кейін

 

 

Жүректің тұрақтану кезеңінің мерзімін көрсетіңіз:

1 жас интервалы 0-15 жас

2 жас интервалы 20-30 жас

3 эмбрионалдық кезеңде басталып және 16-20 жаста аяқталады

4 30-40 жастан кейін

5 50-60 жастан кейін

 

 

Жүректің инволциялық кезеңінің мерзімін көрсетіңіз:

1 жас интервалы 0-15 жас

2 жас интервалы 20-30 жас

3 эмбрионалдық кезеңде бастап және 16-20 жаста аяқтап

4 30-40 жастан кейін

5 50-60 жастан кейін

 

 

Оң жақ қарынша миокардының физиологиялық атрофиясы мен сол жақ қарынша миокардының физиологиялық гипертрофиясы жүректің гистоструктуралық өзгерістерінің қандай кезеңдеріне тән?

1 тұрақталу кезеңіне

2 жүректің гистологиялық элементтерінің түрлену кезеңіне

3 тұрақталу кезеңіне және жүректің гистологиялық элементтерінің түрлену кезеңіне

4 жүректің инволциялық кезеңіне

5 тұрақталу кезеңіне және жүректің инволциялық кезеңіне

 

 

Алғашқы қан тамырлары түзіледі:

1 амнионда, аллантоиста

2 хорионда, амнионда, аллантоиста

3 целом қабырғасында, амнионда

4 сары уыз қапшығында, хорионда

5 аллантоиста, хорионда

 

 

Артерияның жіктелуі негізінің басты белгісі қандай?

1 эластикалық талшықтардың бағытталуы

2 артерияның ортаңғы қабатындағы эластикалық талшықтары мен бұлшық етті жасушалардың қатынасы

3 артерия қабырғасындағы бұлшық ет элементтерінің даму дәрежесі

4 артерия қабырғасындағы ішкі және сыртқы эластикалық мембраналардың болуы

5 артерия қабырғасындағы эластикалық талшықтарының даму дәрежесі

 

 

Эластикалық артерияның ішкі қабығын түзеді:

1 болбыр талшықты дәнекер тін, эластикалық және коллогенді талшықтар, тамырлардың тамырлары, нерв бағаналары

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

3 эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, эластикалық талшықтарының өрімдері

4 эластикалық мембраналар, эластикалық мембраналар, тегіс миоциттер

5 шкі және сыртқы эластикалық мембраналар

 

 

Эластикалық артерияның ортаңғы қабығында болады:

1 болбыр талшықты дәнекер тін, эластикалық және коллогенді талшықтар, тамырлардың тамырлары, нерв бағаналары

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

3 эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, эластикалық талшықтарының өрімдері

4 эластикалық мембраналар, эластикалық талшықтар, тегіс миоциттер

5 ішкі және сыртқы эластикалық мембраналар

 

 

Эластикалық артерияның сыртқы қабығында болады:

1 болбыр талшықты дәнекер тін, эластикалық және коллогенді талшықтар, тамырлардың тамырлары, нерв бағаналары

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

3 эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, эластикалық талшықтарының өрімдері

4 эластикалық мембраналар, эластикалық талшықтар, тегіс миоциттер

5 ішкі және сыртқы эластикалық мембраналар

 

 

Бұлшық етті артерияның ішкі қабығын түзеді:

1эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, ішкі эластикалық мембрана

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

3 болбыр талшықты дәнекер тін, тамырлардың тамырлары, нервтер

4 эластикалық мембраналар, эластикалық талшықтар, тегіс миоциттер

5 тегіс миоциттердің будалары, эластикалық және коллогенді талшықтар

 

 

Бұлшық етті артерияның ортаңғы қабығын түзеді:

1 эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, ішкі эластикалық мембрана

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

3 болбыр талшықты дәнекер тін, тамырлардың тамырлары, нервтер

4 эластикалық мембраналар, эластикалық талшықтар, тегіс миоциттер

5 тегіс миоциттердің будалары, эластикалық және коллогенді талшықтар

 

 

Бұлшық етті артерияның сыртқы қабығын түзеді:

1 эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, ішкі эластикалық мембрана

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

3 болбыр талшықты дәнекер тін, тамырлардың тамырлары, нервтер

4 эластикалық мембраналар, эластикалық талшықтар, тегіс миоциттер

5 тегіс миоциттердің будалары, эластикалық және коллогенді талшықтар

 

 

Эластикалық артерияға жатады:

1 дене артериялары

2 аяқ-қол артериялары

3 қолқа, өкпе артериясы

4 күре тамыр, бұғана асты артериялары

5 ішкі мүшелер артериялары

 

 

Бұлшық етті-эластикалық артерияға жатады:

1 дене артериялары

1 аяқ-қол артериялары

2 қолқа, өкпе артериясы

3 күре тамыр, бұғана асты артериялары

4 ішкі мүшелер артериялары

 

 

Бұлшық етті артерияға жатады:

1 қолқа

2 аяқ-қол және ішкі мүшелер артериялары

3 өкпе артериялары

4 күре тамыр

5 бұғана асты артериялары

 

 

Бұлшық етті-эластикалық артерияның ішкі қабығын түзеді:

1 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттердің будалары, эластикалық және коллогенді талшықтар, тамырлардың тамырлары, нервтер

3 эластикалық мембраналар, тегіс миоциттер, эластикалық талшықтар

4 тегіс миоциттер, эластикалық талшықтар мен мембраналардың бірдей мөлшері

5 эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, ішкі эластикалық мембрана

 

 

Бұлшық етті-эластикалық артерияның ортаңғы қабығын түзеді:

1 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттердің будалары, эластикалық және коллагенді талшықтар, тамырлардың тамырлары, нервтер

3 эластикалық мембраналар, тегіс миоциттер, эластикалық талшықтар

1 тегіс миоциттер, эластикалық талшықтар мен мембраналардың бірдей мөлшері

2 эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, ішкі эластикалық мембрана

 

 

Бұлшық етті-эластикалық артерияның сыртқы қабығын түзеді:

1 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттер

2 болбыр талшықты дәнекер тін, тегіс миоциттердің будалары, эластикалық және коллогенді талшықтар, тамырлардың тамырлары, нервтер

3 эластикалық мембраналар, тегіс миоциттер, эластикалық талшықтар

4 тегіс миоциттер, эластикалық талшықтар мен мембраналардың бірдей мөлшері

5 эндотелий, болбыр талшықты дәнекер тін, ішкі эластикалық мембрана

 

 

Ішкі эластикалық мембрана орналасады.

1 бұлшық етті және эластикалық артериялардың сыртқы және ортаңғы қабықтарының шекарасында

2 эластикалық артериялардың сыртқы және ортаңғы қабықтарының шекарасында

3 эластикалық артериялардың сыртқы және ішкі қабықтарының шекарасында

4 бұлшық етті және бұлшық етті -эластикалық артериялардың ішкі және ортаңғы қабықтарының шекарасында

5 бұлшық етті және бұлшық етті -эластикалық артериялардың ортаңғы және сыртқы қабықтарының шекарасында

 

 

Артерияның ішкі қабатын астарлайтын эпителиді көрсетіңіз:

1 мезотелий

2 бір қабатты куб тәрізді

3 көпқабатты призмалы

4 эндотелий

5 бірқабатты призмалы

 

 

Артерияның ішкі қабығының подэндотелиалды қабатын түзетін тін:

1 эндотелий

2 мезотелий

3 тығыз талшықты дәнекер тін

4 болбыр талшықты дәнекер тін

5 эластикалық талшықтар торы

 

 

Қандай артерия созылуға неғұрлы қабілетті және неге?

1 бұлшық етті артерия, себебі олардың қабырғаларында сыртқы және ішкі мембраналар болады

2 бұлшқ етті-эластикалық артерия, себебі олардың қабырғаларында сыртқы және ішкі мембраналар болады

3 эластикалық артерия, себебі олардың қабырғасында эластикалық компоненттер жақсы дамыған

4 эластикалық және бұлшық етті артерия, себебі олардың қабырғаларында эластикалық компоненттер жақсы дамыған

5 бұл қасиет барлық артерияларға ортақ, себебі олардың қабырғасында эластикалық элемент бірдей дамыған

 

 

Қолқа артерияның қандай типіне жатады?

1 бұлшық етсіз

2 бұлшық етті-эластикалық

3 бұлшық етті

4 талшықты

5 эластикалық

 

 

Дене артериясы артерияның қандай типіне жатады?

1 бұлшық етсіз

2 бұлшық етті-эластикалық

3 бұлшық етті

4 талшықты

5 эластикалық

 

 

Ұйқы артериясы болады:

1 бұлшық етсіз

2 бұлшық етті-эластикалық

3 бұлшық етті

4 талшықты

5 эластикалық

 

 

Аяқ-қол артериялары қандай типке жатады?

1 бұлшық етсіз

2 бұлшық етті-эластикалық

3 бұлшық етті

4 талшықты

5 эластикалық

 

 

Бұғана асты артериялары қандай типке жатады?

1 бұлшық етсіз

2 бұлшық етті

3 бұлшық етті-эластикалық

4 талшықты

5 эластикалық

 

 

Ішкі мүшелер артериялары қандай типке жатады?

1 бұлшық етсіз

2 бұлшық етті-эластикалық

3 эластикалық

4 талшықты

5 бұлшық етті

 

 

Артериолалардың ішкі қабығы түзілген:

1 болбыр талшықты дәнекер тінмен

2 эндотелимен

3 тығыз талшықты дәнекер тіннен

4 1-2 қабат түзетін тегіс миоциттермен

5 базалды мембрана, болбыр талшықты дәнекер тіні мен ішкі эластикалық мембранасы бар эндотелимен

 

 

Артериолалардың ортаңғы қабығы түзілген:

1 болбыр талшықты дәнекер тінмен

2 эндотелимен

3 тығыз талшықты дәнекер тіннен

4 1-2 қабат түзетін тегіс миоциттермен

5 базалды мембрана, болбыр талшықты дәнекер тіні мен ішкі эластикалық мембранасы бар эндотелимен

 

 

Артериолалардың сыртқы қабығын түзеді:

1 болбыр талшықты дәнекер тін

2 эндотелий

3 тығыз талшықты дәнекер тін

4 1-2 қабат түзетін тегіс миоциттер

5 базалды мембрана, болбыр талшықты дәнекер тіні мен ішкі эластикалық мембранасы бар эндотелий

 

 

Гемокапиллярлардың ішкі қабаты түзілген:

1 перициттермен

2 адвентициалды жасушалармен

3 эндотелиалды жасушалармен

4 тегіс миоциттермен

5 эндотелимен, болбыр талшықты дәнекер тіні мен ішкі

 

 

Гемокапиллярлардың ортаңғы қабаты түзілген:

1 перициттермен

2 адвентициалды жасушалармен

3 эндотелиалды жасушалармен

4 тегіс миоциттермен

5 эндотелимен, болбыр талшықты дәнекер тіні мен ішкі эластикалық мембранамен

 

 

Гемокапиллярлардың сыртқы қабаты түзілген:

1 перициттермен

2 адвентициалды жасушалармен

3 эндотелиалды жасушалармен

4 тегіс миоциттермен

5 эндотелимен, болбыр талшықты дәнекер тіні мен ішкі эластикалық мембранамен

 

 

Соматикалық капиллярлардың сипаттамасы:

1 эндотелиде ірі саңылаулары бар

2 эндотелидің жұқаруы, үздіксіз базалды мембрананың болуы

3 базалды мембрана мен эндотелиде саңылаулы тесіктің болуы

4 эндотелидің жұқаруы және базалды мембранада ірі саңылаулардың болуы

5 үздіксіз эндотелий мен базалды мембрана

 

 

Фенестрленген капиллярлардың сипаттамасы:

1 эндотелиде ірі саңылаулары бар

2 эндотелидің жұқаруы, үздіксіз базалды мембрананың болуы

3 базалды мембрана мен эндотелиде саңылаулы тесіктің болуы

4 эндотелидің жұқаруы және базалды мембранада ірі саңылаулардың болуы

5 үздіксіз эндотелий мен базалды мембрана

 

 

Синусоидты капиллярлардың сипаттамасы:

1 эндотелиде ірі саңылаулары бар

2 эндотелидің жұқаруы, үздіксіз базалды мембрананың болуы

3 базалды мембрана мен эндотелиде саңылаулы тесіктің болуы

4 эндотелидің жұқаруы және базалды мембранада ірі саңылаулардың болуы

5 үздіксіз эндотелий мен базалды мембрана

 

 

Соматикалық гемокапиллярлардың орналасуын көрсетіңіз:

1 экзокринді және эндокринді бездерде

2 қан түзу мүшелері мен бауырда

3 қаңқа және жүрек бұлшық етінде, өкпеде, ОНЖ

4 эндокринді бездерде, бүйректе, ішек бүрлерде

5 эндокринді және экзокринді бездерде мен бауырда

 

 

Фенестрленген гемокапиллярлардың орналасуын көрсетіңіз:

1 экзокринді және эндокринді бездерде

2 қан түзу мүшелері мен бауырда

3 қаңқа және жүрек бұлшық етінде, өкпеде, ОНЖ

4 эндокринді бездерде, бүйректе, ішек бүрлерде

5 эндокринді және экзокринді бездерде мен бауырда

 

 

Синусоидты гемокапиллярлардың орналасуын көрсетіңіз:

1 экзокринді және эндокринді бездерде

2 қан түзу мүшелері мен бауырда

3 қаңқа және жүрек бұлшық етінде, өкпеде, ОНЖ

4 эндокринді бездерде, бүйректе, ішек бүрлерде

5 эндокринді және экзокринді бездерде мен бауырда

 

 

Фенестрлар дегеніміз не және олар қандай қан тамырларына тән?

1 бұл барлық қан тамырларының эндотелиі мен базалды мембранасының жергілікті жұқаруы

2 бұл қан тамырларының базалды мембранасының саңылау тәрізді тесігі

3 бұл микроциркулярлы арна тамырларының базалды мембранасының жергілікті жұқаруы

4 бұл артериолалардың эндотелиі мен базалды мембранасының саңылау тәрізді тесігі

5 бұл гемокапиллярлардың эндотелиінің жергілікті жұқаруы

 

 

Артериоланың тіндік құрамы:

1 эндотелий, болбыр дәнекер тіні, бірлі-жарымды тегіс салалы миоциттер

2 эндотелий, көп перициттер, болбыр дәнекер тіні

3 эндотелий, ортаңғы қабатта бірыңғай салалы миоциттердің 1-2 қабаты және болбыр дәнекер тіні

4 эндотелий, базалды мембрана, перициттер мен адвентициальды жасушалар

5 эндотелий, ішкі эластикалық мембрана, бірыңғай салалы миоциттердің 1-2 қабаты, болбыр дәнекер тіні

 

 

Гемокапиллярдың тіндік құрамы:

1 эндотелий, болбыр дәнекер тіні, бірлі-жарымды тегіс салалы миоциттер

2 эндотелий, көп перициттер, болбыр дәнекер тіні

3 эндотелий, ортаңғы қабатта бірыңғай салалы миоциттердің 1-2 қабаты және болбыр дәнекер тіні

4 эндотелий, базалды мембрана, перициттер мен адвентициальды жасушалар

5 эндотелий, ішкі эластикалық мембрана, бірыңғай салалы миоциттердің 1-2 қабаты, болбыр дәнекер тіні

 

 

Посткапиллярдың венуласының тіндік құрамы:

1 эндотелий, болбыр дәнекер тіні, бірлі-жарымды тегіс салалы миоциттер

2 эндотелий, көп перициттер, болбыр дәнекер тіні

3 эндотелий, ортаңғы қабатта бірыңғай салалы миоциттердің 1-2 қабаты және болбыр дәнекер тіні

4 эндотелий, базалды мембрана, перициттер мен адвентициальды жасушалар

5 эндотелий, ішкі эластикалық мембрана, бірыңғай салалы миоциттердің 1-2 қабаты, болбыр дәнекер тіні

 

 

Посткапиллярлы венулалардың ерекшеліктері оның қабырғасында:

1 эндотелиалды жасушалардың болуы

2 адвентициалды жасушалардың болуы

3 көптеген перициттердің болуы

4 жеке тегіс миоциттердің болуы

5 1-2 қабат түзетін тегіс миоциттердің болуы

 

 

Бұлшық етті венулалардың ерекшеліктері оның қабырғасында:

1 эндотелиалды жасушалардың болуы

2 адвентициалды жасушалардың болуы

3 көптеген перициттердің болуы

4 жеке тегіс миоциттердің болуы

5 1-2 қабат түзетін тегіс миоциттердің болуы

 

 

Артериоло-венулярлы анастомоздардың қабырғаларындағы арнайы жиырылғыш құрылғы – бұл:

1 эндотелиалды асты қабатында адвентициалды жасушалардың білік тәрізді жиналуы

2 эндотелиалды асты қабатында жолақтанған миоциттердің білік тәрізді жиналуы

3 эндотелиалды асты қабатында дәнекер тінді жасушалардың білік тәрізді жиналуы

4 эндотелиалды асты қабатында тегіс миоциттердің жастық тәрізді жиналуы в подушки

5 эндотелиалды асты қабатында перициттердің жастық тәрізді жиналуы

 

Артериоло-венулярлы анастомоздардың- қарапайым шунттары сипатталады:

1 капиллярлы тамырлар

2 ортақ капсула астында әкелуші артериола 2-4 тармаққа бөлінеді

3 артериоланың эндотелий асты қабатында тегіс бұлшық етті жастығы болады

4 артериоланың ортаңғы қабығында эпителий тәрізді жасушалармен алмасатын ашық бұлшық етті жасушалары болады

5 арнайы жиырылғыш құрылғылары болмайды және оларда қан келуі артериоланың тегіс миоциттерімен реттеледі

 

 

Артериоло-венулярлы анастомоздар- арнайы жиырылғыш құрылғылары бар шунттары сипатталады:

1 капиллярлы тамырлар

2 ортақ капсула астында әкелуші артериола 2-4 тармаққа бөлінеді

3 артериоланың эндотелий асты қабатында тегіс бұлшық етті жастығы болады

4 артериоланың ортаңғы қабығында эпителий тәрізді жасушалармен алмасатын ашық бұлшық етті жасушалары болады

5 арнайы жиырылғыш құрылғылары болмайды және оларда қан келуі артериоланың тегіс миоциттерімен реттеледі

 

 

Артериоло-венулярлы анастомоздар-эпителиалды сипатталады:

1 капиллярлы тамырлар

2 ортақ капсула астында әкелуші артериола 2-4 тармаққа бөлінеді

3 артериоланың эндотелий асты қабатында тегіс бұлшық етті жастығы болады

4 артериоланың ортаңғы қабығында эпителий тәрізді жасушалармен алмасатын ашық бұлшық етті жасушалары болады

5 арнайы жиырылғыш құрылғылары болмайды және оларда қан келуі артериоланың тегіс миоциттерімен реттеледі

 

 

Артериоло-венулярлы анастомоздар күрделі, шумақты сипатталады:

1 капиллярлы тамырлар

2 ортақ капсула астында әкелуші артериола 2-4 тармаққа бөлінеді

3 артериоланың эндотелий асты қабатында эпителий тәрізді жасушалармен алмасатын тегіс салалы жастық болады

4 артериоланың ортаңғы қабығында ашық бұлшық етті жасушалары болады

5 арнайы жиырылғыш құрылғылары болмайды және оларда қан келуі артериоланың тегіс миоциттерімен реттеледі

 

 

Артериоло-венулярлы анастомоздар - атипті сипатталады:

1капиллярлы тамырлар

2 ортақ капсула астында әкелуші артериола 2-4 тармаққа бөлінеді

3 артериоланың эндотелий асты қабатында тегіс бұлшық етті жастығы болады

4 артериоланың ортаңғы қабығында эпителий тәрізді жасушалармен алмасатын ашық бұлшық етті жасушалары болады

5 арнайы жиырылғыш құрылғылары болмайды және оларда қан келуі артериоланың тегіс миоциттерімен реттеледі

 

 

72. Веналардың жіктелу негізінің басты белгісі:

1 бұлшық ет элементтерінің бағыталуы

2 тамырлар қабырғасындағы бұлшық ет элементтерінің даму дәрежесі

3 клеткааралық заттың болуы

4 эластикалық талшықтар бағытталуы

5 бұлшық ет жасушалары мен эластикалық талшықтардың қатынасы

 

 

Веналарда эндотелий асты қабатын қалыптастыратын құрылымдарды көрсетіңіз:

1 тегіс миоциттер

2 эндотелиалды жасушалар

3 тығыз талшықты дәнекер тін

4 болбыр талшықты дәнекер тін

5 эластикалық талшықтардың торы

 

 

Венаның қандай түріне барлық 3 қабатына да тегіс миоциттердің будалары тән?

1 талшықты

2 бұлшық етті элементі нашар дамыған бұлшық етті

3 бұлшық етті элементі орташа дамыған бұлшық етті

4 бұлшық етті элементі жақсы дамыған бұлшық етті

5 бұлшық етті

 

 

Ортаңғы қабықта аздаған тегіс миоциттердің болуы және сыртқы қабықта бірлі-жарым тегіс миоциттердің болуы қандай венаға тән?

1 талшықты

2 бұлшық етті элементі нашар дамыған бұлшық етті

3 бұлшық етті элементі орташа дамыған бұлшық етті

4 бұлшық етті элементі жақсы дамыған бұлшық етті

5 бұлшық етті

 

 

Гемотамыр қабырғасында тегіс салалы миоциттердің болмауы қандай венаның айырықша белгісі болады?

1 талшықты

2 бұлшық етті элементі нашар дамыған бұлшық етті

3 бұлшық етті элементі орташа дамыған бұлшық етті

4 бұлшық етті элементі жақсы дамыған бұлшық етті

5 бұлшық етті

 

 

Венаның ішкі қабатындағы клапан:

1 талшықты

2 бұлшық етті элементтері нашар дамыған бұлшық етті

3 бұлшық етті элементтері орташа дамыған бұлшық етті

4 бұлшық етті элементтері жақсы дамыған бұлшық етті

5 аралас

 

 

Төменгі қуыс венасы қандай венаға жатады?

1 бұлшық етті элементтері нашар дамыған бұлшық етті

2 бұлшық етті элементтері орташа дамыған бұлшық етті

3 бұлшық етті элементтері жақсы дамыған бұлшық етті

4 аралас

5 бұлшық етсіз

 

 

Жоғарғы қуыс венасы қандай венаға жатады?

1 талшықты

2 бұлшық етті элементтері нашар дамыған бұлшық етті

3 бұлшық етті элементтері орташа дамыған бұлшық етті

4 бұлшық етті элементтері жақсы дамыған бұлшық етті

5 аралас

 

 

Ми қабығы веналары қандай венаға жатады?

1 талшықты

2 бұлшық етті элементтері нашар дамыған бұлшық етті

3 бұлшық етті элементтері орташа дамыған бұлшық етті

4 бұлшық етті элементтері жақсы дамыған бұлшық етті

5 аралас

 

 


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 528 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Модуль 1. А. Эндокриндік жүйе | Модуль 1. Б. Тірек-қимыл жүйесі | Модуль 2. А. Тыныс алу жүйесі |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Модуль 2. Б. Тері және оның туындылары| ИСТОРИЯ ГИСТОЛОГИИ

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.274 сек.)