Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Соціально економічні передумови виникнення туризму. Значення появи туризму для людської цивілізації.

Читайте также:
  1. III. Етапи здійснення соціального супроводу
  2. IV. Порядок зберігання документів з роботи із сім'ями або особами, яким надається соціальна допомога в ході соціального супроводу
  3. А.2.1.4. Внутрішньокірна ін’єкція (проба на індивідуальну чутливість до антибіотика-за призначенням лікаря).
  4. Анкета перевірки визначення порогу різниці інтен­сивності смаку методом потрійної проби
  5. В Аристотеля ми знаходимо також і розуміння, що дають підставу для, кількісного визначення сили. Для того щоб краще розібратися в суті справи
  6. В результате военной реформы XVI в. в России появились
  7. В этот момент раздался шум за дверью и на пороге появился Кайл. Перевязанный, но довольный.
Помощь ✍️ в написании учебных работ
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Поняття «туризм» почало формуватися з початком масовості, тобто переміщень значної кількості людей з метою змістовного проведення дозвілля, хоча можна з впевненістю стверджувати, що подорожування завжди було властиве людині. Своєю появою він завдячує індустріальній стадії розвитку людства, якій був притаманний прискорений розвиток продуктивних сил, поглиблення поділу праці, розвиток урбанізаційних процесів. Важливими передумовами виникнення туризму були соціально-економічні передумови, а зокрема: 1) ріст суспільного багатства і доходів населення; 2) скорочення робочого часу і збільшення вільного часу; 3) розширення використання транспорту для туристичних поїздок (авіаційного, автомобільного та ін.); 4) удосконалення усіх видів транспорту, що здешевило поїздки; 5) розвиток засобів комунікації та інформаційних технологій; 6) збільшення числа найманих робітників та службовців у розвинутих країнах і підвищення їх матеріального і культурного рівня; 7) ослаблення обмежень на вивіз валюти в багатьох країнах і спрощення прикордонних формальностей; 8) істотні зрушення в структурі духовних цінностей; 9) зміна стилю життя – з статичного воно стає все більш динамічним. 10) підвищення культурного рівня, прагнення людей до пізнання, ознайомлення з життям, культурою і побутом інших країн і народів. Значення появи туризму є вагомим для людської цивілізаціїя, і це значення постійно зростає, так як туризм має вплив на соціум, економіку, на культуру, на освіту тощо. 1) Економічне значення туризму. У економіці окремої країни туризм виконує ряд важливихфункцій: 1. туризм - джерело валютних надходжень для країни і засіб для забезпечення зайнятості 2. туризм розширює внески в платіжний баланс і ВНП країни. 3 туризм сприяє диверсифікації економіки, створюючи галузі, обслуговуючі сфери туризму. 4. З зростанням зайнятості в сфері туризму ростуть прибутки населення і підвищується рівень добробуту нації. Розвиток туризму приводить до розвитку економічної інфраструктури країни і мирних процесів. В ряді країн туризм став крупною самостійною галуззю господарства, що займає провідне місце в економіці. 2) Освітньо-культурне значення. Туризм виступає засобом комунікації та саморозвитку, підвищення рівня освіти та загальної культури шляхом ознайомлення з культурою, побутом, традиціями та віруваннями, стилем та характером життя інших народів, з культурною спадщиною людства та перлинами природи. Безпосереднє спілкування різних народів і різних культур сприяє взаємозбагаченню та саморозвитку культури, відіграє значну роль в укріпленні миру та порозуміння на планеті, розширює культурні та ділові контакти. 3) Екологіяне значення. З одного боку, туризм виступає споживачем певних природно-рекреаційних благ і зацікавлений в їх збереженні. З іншого боку, зростання попиту призводить до збільшення антропогенного тиску на територіальні рекреаційні системи, особливо традиційні або модні. Це ставить одразу цілу низку питань збереження світової та національної природної та культурно-історичної спадщини, зокрема засобами туризму. В той же час розширення та інтенсифікація туристичної діяльності сприяють залученню нових територій, а технічні можливості дозволяють їх освоїти. Крім трьох вищезгаданих напрямків які характеризують важливість туризму для людської цивілізації, можна зазначити ще й такий вагомий момонт як він сприяє зростанню зайнятості місцевого населення, багато сільських мешканців отримують "другу спеціальність", збільшуються доходи, покращуються умови їх проживання. Туристичний бум безпосередньо впливає на розвиток ряду галузей матеріального виробництва: від будівництва до харчової промисловості. Таким чином, туризм став невідємною частиною життя людства.

Доверь свою работу ✍️ кандидату наук!
1500+ квалифицированных специалистов готовы вам помочь

Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 225 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: Типи туристів. | Основні етнічні кухні світу. Короткий опис. | Австрійська кухня | Туристичні ресурси Сербії | Завдання та обов’язки аніматорів в туризмі. | Документальне оформлення перебування іноземних туристів у готелях і туристичних комплексах | Туристичні ресурси Львівської області України | Історичні передумови виникнення туризму. | Специфіка транспортних послуг в організації та проведенні турів: авіаційні перевезення; залізничні перевезення; водний транспорт; автомобільні перевезення | Туристичні ресурси Івано-Франківської області |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Природно-рекреаційні ресурси Закарпаття.| Програми анімації, їх форми та завдання.

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.029 сек.)