Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практичне заняття. Тема роботи: «Визначення рН середовища, гігроскопічної води

Читайте также:
  1. ЗАНЯТТЯ 2
  2. ЗАНЯТТЯ 3
  3. ЗАНЯТТЯ 4
  4. Заняття 4: Український митець доби національно-культурного відродження.
  5. ЗАНЯТТЯ 5
  6. ЗАНЯТТЯ 6
  7. Заняття 6. Культурні міфи, породжені у Середні віки та їх доля у світовій та українській культурах.

Тема роботи: «Визначення рН середовища, гігроскопічної води, вмісту органічних речовин у грунті»

Мета роботи: навчитися визначати величину рН середовища, вміст гігроскопічної води та органічних речовин у грунті; втрати при прожарюванні ґрунту

 

Обладнання та матеріали: технічні ваги, сушильна шафа, муфельна піч, ступка, бюкси, склянка з кришкою, універсальний індикатор, дистильована вода, аналітичні ваги, фарфоровий тигель, ексикатор, сито з отворами 0,2-0,5 мм, ґрунт

 

Вимоги щодо виконання практичної роботи: ознайомитися з теоретичним матеріалом теми за рекомендаційною літературою і даною інструкцією, виконати завдання та оформити звіт

 

Теоретичні основи

Ґрунт– це верхній тонкий шар земної кори, придатний для життя рослин. Він складається із речовин у трьох станах: твердому (мінерали, органічні рештки), рідкому (вода з розчиненими в ній речовинами) та газоподібному (повітря й гази, що виділяються завдяки хімічним реакціям у ґрунті).

Гігроскопічною водою називають ту воду, яка виділяється із ґрунту при нагріванні його до 100-105°С . Вміст гігроскопічної води в ґрунті залежить від кількості перегною в грунті і глинистих речовин, які служать непрямими показниками його механічного й хімічного складу .

Чим більша питома поверхня грунту, тим більше у грунті глинистих і органічних речовин, тим вищий вміст гігроскопічної води. Органічні та мінеральні колоїди адсорбують на поверхні своїх частин молекули води із повітря, тому присутність колоїдів у грунті збільшує вміст гігроскопічної води.

При висушуванні грунту (100-105 °С) він втрачає гігроскопічну воду й адсорбовані СО , NН , гази, а також частину кристалізаційної води. Наприклад, гіпс СаSО4*2Н О починає виділяти кристалізаційну воду при температурі нижче ніж 100°С. Ця вода входить у величину втрат ваги при висушуванні, тому результати визначення гігроскопічної води гіпсоносних горизонтів ґрунту виходять трохи перебільшеними .

При прокалюванні грунту в межах 600 °С залишок грунту втрачає адсорбовану і кристалізаційну воду, гумус, адсорбовані гази.

Якщо прокалювання вести вище від 600 °С, то залишок грунту втрачає рештки конституційної води, розкладаються карбонати й виділяється СО . Повністю карбонати розкладаються при 900°С. Так, карбонат магнію дисоціює при 610°С, доломіт СаСО *МgСО - 765 °С розкладається на СаСО і МgО, а потім СаСО розкладається при 897°С на СаО + СО2

При прокалюваниі грунту в межах 300-350 °С із нього відбувається виділення гігроскопічної води, кристалізаційної води, адсорбованих газів та газів окислення гумусу.

Якщо прокалювання вести вище від 600°С, то грунт втрачає конституційну воду в результаті розкладу гідрокарбонатів і карбонатів .

 

Завдання до практичної роботи: визначити величину рН середовища, вміст гігроскопічної води та органічних речовин у грунті; визначити втрати при прожарюванні ґрунтуХід роботи


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 216 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Практичне заняття | Практичне заняття | Практичне заняття | Практичне заняття | Практичне заняття | Порядок роботи | Практичне заняття |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Практичне заняття| Визначення рН середовища грунту

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)