Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Рішення. Враховуючи, що опора 2 має менше радіальне навантаження

Читайте также:
  1. Вирішення справ адміністративними судами.
  2. Вирішення справ господарськими судами
  3. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
  4. Захист прав судами загальної юрисдикції Вирішення справ у порядку цивільного судочинства.
  5. Збори як форма прийняття рішення. Нарада
  6. Методичні вказівки до рішення
  7. Методичні вказівки до рішення

Враховуючи, що опора 2 має менше радіальне навантаження, то конструктивно приймаємо так, щоб вона сприймала і осьову силу. Тоді відношення

Враховуючи це відношення (табл.П.1) намічаємо тип підшипника: кульковий радіально-упорний №46210 у якого С=31200Н, Со=24300Н (динамічна та статична вантожопідйомность відповідно).

Відношення для підшипника з кутом контакта β=26˚ знаходити не потрібно (див. табл.П.4). Значення l=0,68 знаходимо (табл.П.4). Знаходимо осьові складові від радіальних навантажень:

для першої опори:

S1=е∙R1=0.68∙3500=2380H

для другої опори:

S2=е∙R2=0.68∙2000=1360H

Враховуючи, що S1>S2 і FA>0 то із табл. П.3 випливає

FA∑1= S1=2380H

FA∑2= S1+FA=2380+1500=3880H

FA1, FA2 - сумарні осьові навантаження на опори.

Для першої опори:

       
   
 
 
 

 
 
Вибір підшипників кочення


е’=е

Таким чином, х=1, у=0 (табл.П.4). Визначимо еквівалентне навантаження для першої опори:

Q1=(KK∙X∙R1+YFA∑1)∙KБ∙КТ=(1∙1∙3500+0∙3880)∙1,4∙1=4900Н

Для другої опори:

е’=е

 

Таким чином х=0,41, у=0,87 (табл. П.4). Тоді

Q2=(KK∙X∙R2+YFA∑2)∙ KБ∙КТ=(1∙0.41+0,87∙3880)∙1,4∙1=5874Н

Враховуючи, що Q1< Q2, визначимо бажану динамічну вантожопідйомность для опори 2:

Сбаж= Q2∙L0.33

Сбаж=5874∙6770.33=51515Н

Сбаж>Cтабл; 51515H>31200H

Робимо висновок, що орієнтовно вибраний підшипник легкої серії №46210 не підходить.

Приймаємо підшипник середньої серії №46310, у якого:

Со=43900Н; С=55200Н.

Визначаємо довговічність підшипника (враховуючи те, що тип підшипника ми не міняли, а тільки серію, то перерахунок, крім довговічності, виконувати не потрібно):

Теоретична довговічність дещо більше бажаної: Lh=9809год>Lhбаж=8000год., але це допускається. Таким чином, приймаємо підшипник №46310 остаточно.

 

3.4.Підбір радіально-упорних роликових(конічних) підшипників.

Задача 3.4.1. Підібрати підшипники для вала редуктора, якщо

R1=3500H; R2=2000H; осьова сила в зачепленні FА=3000Н; діаметр посадочного місця вала d=50мм; частота обертання вала n=250хв1;

       
   
 
 


підшипники встановлені по схемі 1 (табл.П.2)”в розтяг”. Вибрати необхідні підшипники, якщо бажана довговічність їх Lh=8000год.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 90 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Как правильно заниматься артикуляционной гимнастикой? | ЗООПАРК | ДЛЯ СТУДЕНТІВ У КУРСУ ДЕННОЇ ФОРМИ НАВЧАННЯ КАФЕДРИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ І ПРАВА | УВАГА!!! РОЗКЛАД ОНОВЛЕНО!!! | УВАГА!!! РОЗКЛАД ОНОВЛЕНО!!! | Кафедрою загальнотехнічних дисциплін (протокол №__ від___2004р). | Послідовність розрахунку та вибору підшипників кочення. | Рішення | Продовження таблиці П.4 | Продовження таблиці П.7 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Рішення| Рішення

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)