Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

NB! При случае - принагідно, при нагоді

Читайте также:
  1. NB! Весь процесс проведения начальных мероприятий в этом случае не должен занимать более 40 секунд.
  2. Батюшка. С евреями понятно. Но сейчас много смешанных браков. Не понятно, еврей человек или русский. Что в этом случае.
  3. В его жизни никогда не случается ничего непредвиденного, потому что он все умеет предвидеть.
  4. В каком случае сотрудник полиции имеет право применять оружие для остановки транспортного средства путем его повреждения?
  5. В общем случае многокомпонентных систем в соответствии с термодинамическим уравнением Гиббса при адсорбции изменение Поверхностное натяжение
  6. В противном случае говорят о переменном движении.

 

3. Російським конструкціям з прийменником по в українській мові відповідають конструкції з прийменниками:

а) орудним відмінком без прийменника (якщо вказується напрямок)по дороге- дорогою;

б) прийменниками за, у, для, через, з, щодо, на, та іншими: працювати за планом; у справах; комісія для складання; через неуважність; чемпіон з шахів, щодо способу отримання тощо.

4. прийменник для значно рідше вживаний в українській мові: шафа на одежу, скринька на листи, клавіатура до компʼютера.

Замість прийменника о (рос.) вживаємо прийменник про

 

Завдання № 4 Виправте помилки.

1. Варіантні відповідники слід підбирати згідно їхнього відтінку. 2. Майбутній перекладач, згідно цим поглядам має навчатися запам’ятовувати.3. При опису змісту аналізу в усному перекладі ми торкнулися проблеми стилю. 4. Рішення при перекладі приймаються з обліком вузького та широкого контекстів. 5. В енциклопедичній статті знаходимо відомості о світі. 6. По тій же схемі виконуємо переклад далі. 7. Промова подається перекладачу з купюрами за провиною оператора. 8. При нестабільній ситуації у світі слід прагнути до найменшої залежності від інших держав. 9. Треба запам’ятати біля 300 фразеологічних одиниць.

V. Правильність творення і вживання дієприкметників

Порівняльна таблиця російських та українських дієприкметникових форм

 

   
активні теперішнього пасивні теперішнього активні теперішнього пасивні теперішнього
система російського дієприкметника читаемый, ведомый читаючий, ведучий -
минулий минулий минулий минулий
читавший, прочитавший прочитанный, проведённый почорнілий, посивілий прочитаний, проведений

 

Але! 1. На відміну від російської мови активні дієприкметники теперішнього часу ненормативні в сучасному літературному мовленні. Ми не вживаємо їх у мовленні, а при перекладі з тих мов, де є такі дієприкметники, заміняємо іншими формами або зворотами.

2. Дієприкметники теперішнього часу пасивні не утворюються в СУЛМ.

При перекладі їх теж треба заміняти.

3. Активні дієприкметники минулого часу в СУЛМ утворюються від нечисленних неперехідних здебільшого префіксальних дієслів доконаного виду з допомогою суфікса -л-

(форми із суфіксом -вш- ненормативні!)

4. Пасивні дієприкмнтники минулого часу не мають короткої форми.

5. Пасивні дієприкметники минулого часу пишуться з однією літерою -н-. З двома -нн- пишуться лише віддієслівні прикметники (н-д: неоціненний внесок)

6. Правильно утворюйте пасивні дієприкметники минулого часу (від основи інфінітивної додаванням суфіксів -н-, -ен-, -т-)

 

Завдання №5. Відредагуйте речення, замінивши ненормативні дієприкметникові форми.

1. Зовні співпадаючі перехідні лексеми належать до різних лексико-семантичних груп. 2. Ведучими засобами є ті, що відображають невловиме почуття прекрасного. 3. Архаїчне забарвлення передається варіантними відповідниками, маючими таке ж стилістичне забарвлення. 4. Джерелом філософського тексту є автор, виступаючий водночас і як індивідуальність і як послідовник досвіду. 5. Проповідь будується на двох когнітивних пунктах, об’єднуючих джерело (священик) і реципієнта (вірянин). 6. Раптово виникаюче багатство емоційних засобів, включаючи ненормативну лексику, якщо під час дискусії розпалюється конфлікт. 7. В есе вимисел не грає визначаючу роль. 8. Заповнити бракуючий контекст допоможе внутрішній коментар у перекладі. 9. Перекладачам, вступаючим сьогодні в професійну діяльність, доведеться це враховувати. 10. До рис, відображаючих авторський початок, відноситься і ступінь складності синтаксису.

11. До домінант перекладу належать мовні засоби, забезпечуючі конструктивний контакт. 12. До цього типу настановно-оцінної інформації може додаватися ще один – ідеологізуючий. 13. Громадський порядок, пануючий в країні, може накласти відбиток на текст. 14. В ході історії комунікації людина виробила мовні засоби, сприяючі мобілізації контакту. 15. В Сорбонській школі перекладу поступаючим пропонують почати монолог на якусь тему іноземною мовою. 16. Відлагоджена і реабілітовуюча себе система навчання усного перекладу. 17. Ефект стилістичної невідповідності (перехідний в комічний) викличуть формули високого стилю. 18. Проповідь будується на двох когнітивних пунктах, об’єднуючих джерело (священик) і реципієнт (віряни). 19. Знаки, які уявляються у свідомості тих, що говорять, як відозміни одного і того ж значення.

20. Особові займенники однини із значенням суб’єкту зустрічаються виключно рідко, інколи автор-суб’єкт виявляє себе у ритуальній формі об’єктивірованого [1] “ми”.

21. Виразна номінативність тексту – суттєва перевага іменників вираження дії переважно не через дієслово, а через віддієслівні іменники з десемантизированим [2] дієсловом. 22. Інтерв’ю – це публічний діалог, що складається з питань і відповідей про діяльність та особисте життя інтерв’юіруємого. 23. Переклад зроблен. Текст призначен для будь-якого дорослого громадянина країни.24. Текст присвячен персоналії.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 359 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Відповідно до ( кого? чого? ) Род. в.| А л е!!!

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)