Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Розділ 3. Споруди та пристрої колійного господарства

Читайте также:
  1. Визначення. Розділеними різницями першого порядку називається відношення
  2. Відокремлені обставини та розділові знаки при них
  3. Відокремлені означення та розділові знаки при них
  4. Відокремлені прикладки та розділові знаки при них
  5. Лексика як один із розділів мовознавства
  6. ОРГАНІЗАЦІЯ БОЙОВОЇ ПІДГОТОВКИ ПІД ЧАС БОЙОВОГО ЗЛАГОДЖЕННЯ ПІДРОЗДІЛУ.
  7. ОЦІНКИ ТА АНАЛІЗУ СТАНУ СПРАВ У ПІДРОЗДІЛІ.

СПОРУДИ ТА ПРИСТРОЇ КОЛІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА

3.1. Усі елементи залізничної колії (земляне полотно, верхня будова та штучні споруди) за міцністю, стійкістю і станом мають забезпечувати безпечний і плавний рух поїздів із швидкостями, встановленими на даній ділянці.

 

3.2.Розміщення та технічне оснащення дистанцій колій, колійних машинних станцій та інших підприємств колійного господарства мають забезпечувати виконання необхідних робіт щодо утримання й ремонту залізничної колії, споруд та пристроїв для виконання заданих розмірів руху із встановленими швидкостями.

 

3.3. Вимоги до конструкцій споруд та пристроїв, порядок їх
утримання й експлуатації, не враховані в цих Правилах,
встановлюються Державною адміністрацією залізничного
транспорту України.

 

План та профіль колії

3.4. Залізнична колія по відношенню до радіусів кривих,
сполучення прямих та кривих, крутості ухилів має відповідати
затвердженому плану й профілю ліній.

 

3.5. Станції, роз'їзди і обгонні пункти мають розміщуватись на
горизонтальній площадці. В окремих випадках допускається
розміщення їх на ухилах, що не перевищують 0,0015; у важких
умовах допускається збільшення ухилу, але не більш як до 0,0025.

В особливо важких умовах на роз'їздах та обгонних пунктах поздовжнього або напівпоздовжнього типу, а з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України - й на проміжних станціях, на яких не передбачаються маневри і відчеплення локомотива чи вагонів від состава, допускаються ухили більше 0,0025 у межах станції. Допускаються також в особливо важких умовах з дозволу Державної адміністрації залізничного транспорту України ухили більше 0,0025 при подовженні приймально-відправних колій на існуючих станціях за умови вжиття заходів проти самовільного виходу вагонів або составів (без локомотивів).

Для запобігання самовільного виходу вагонів або составів (без локомотивів) на станціях, роз'їздах і обгонних пунктах заново побудовані та реконструйовані приймально-відправні колії, на яких передбачається відчеплення локомотивів від вагонів та проведення маневрових операцій, повинні мати поздовжній профіль з протиухилами в бік обмежувальних стрілок та відповідати нормативам на його проектування.

У необхідних випадках для попередження самовільного виходу вагонів на інші колії передбачається влаштування запобіжних тупиків, охоронних стрілок, скидальних башмаків або стрілок.

В усіх випадках розміщення станцій, роз'їздів і обгонних пунктів на ухилах мають бути забезпечені умови зрушення з місця поїздів встановленої вагової норми.

 

3.6. Станції, роз'їзди та обгонні пункти, а також окремі парки й витяжні
колії мають розташовуватись на прямих ділянках. У несприятливих
умовах допускається розміщення їх на кривих радіусом не менше
1500 м. В особливо несприятливих умовах допускається зменшення
радіусу кривої до 600 м, а у гірських умовах - до 500 м.

 

3.7. План та профіль головних та станційних колій, а також під'їзних колій, які належать залізниці, підлягають періодичній інструментальній перевірці.

Організація робіт з інструментальної перевірки плану й профілю колій, виготовлення відповідної технічної документації, а також складання масштабних та схематичних планів станцій покладається на служби колій залізниць із залученням для виконання цих робіт проектних інститутів, проектно-наукових та проектно-кошторисних груп, які мають право на виконання цих робіт.

Дистанції колій повинні мати:

• креслення й описи всіх споруд та пристроїв колійного господарства, що знаходяться в дистанції, а також відповідні стандарти та норми;

• масштабні й схематичні плани станцій, поздовжні профілі усіх головних та станційних колій, сортувальних гірок, а також під'їзних колій, де обертаються локомотиви залізниці.

Поздовжні профілі сортувальних гірок, підгіркових та витяжних колій на сортувальних, дільничних і вантажних станціях перевіряються не рідше одного разу на три роки, на решті станційних колій профіль перевіряється не рідше одного разу на 10 років. Після кожної перевірки у місячний термін дані про стан плану й профілю колії подаються службою колії начальнику служби перевезень. Поздовжній профіль головних колій на перегонах перевіряється в період проведення капітального й середнього ремонту колій. За результатами перевірок встановлюються конкретні строки виконання робіт по виправленню профілю. Ділянки, на яких виконується реконструкція колії та інші роботи, що викликають зміну плану й профілю, перевіряються виконавцями робіт після їх закінчення з поданням у дистанцію колії, а на станціях - і начальнику станції відповідної документації.

Зміна профілю й плану колії на електрифікованих ділянках проводиться за узгодженням із начальником дистанції електропостачання.

При спорудженні на території станції нових об'єктів, розширенні або перенесенні існуючих будь-яка організація, що виконує такі роботи, повинна негайно передавати начальнику дистанції колії і начальнику станції виконавчу документацію, що визначає прив'язку об'єкта до існуючого розвитку станції.


Дата добавления: 2015-07-07; просмотров: 321 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Міністр І. П. Данькевич | ТРАНСПОРТУ | Рейки та стрілочні переводи | Пересічення, переїзди й примикання залізниць | Колійні та сигнальні знаки | СПОРУДИ І ПРИСТРОЇ СТАНЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА | Сигнали | Колійне автоматичне та напівавтоматичне блокування | Електрична централізація стрілок та сигналів | Пристрої механізації й автоматизації сортувальних гірок |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
РОЗДІЛ 2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. ГАБАРИТ| Земляне полотно, верхня будова колії та штучні споруди

mybiblioteka.su - 2015-2024 год. (0.007 сек.)