Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Які операції на відкритому ринку буде здійснювати НБУ в рамках проведення експансійної політики ?

Читайте также:
  1. Борьба за оптимальную структуру правительства в рамках административной реформы
  2. Брянской области по предпринимательству, проводимого в рамках
  3. Бюрократия в рамках политического анализа 1 страница
  4. Бюрократия в рамках политического анализа 2 страница
  5. Бюрократия в рамках политического анализа 3 страница
  6. Бюрократия в рамках политического анализа 4 страница
  7. В рамках подготовки к ЕВРО-2012 были представлены логотипы городов, на территории которых будут проходить матчи чемпионата.

а) купувати цінні папери;

б) продавати цінні папери;

в) емітувати цінні папери.

182. Для зменшення грошової маси в обігу необхідно:

а)підвищити норму обов’язкового резервування;
б) знизити облікову ставку;

в) стабілізувати ціни.

183. Складовими грошової системи держави є:

а) назва грошової одиниці;

б) банківські та фінансові інституції, які функціонують у державі;

в) масштаб цін;

г) регламентація готівкового та безготівкового грошового обороту;

д) податки;

е) законні платіжні засоби;

є) інститути, які регулюють грошовий оборот;

ж) механізми, які регулюють фінансові потоки грошової системи.

184Стратегічними цілями грошово-кредитної політики НБУ є:

а) зростання виробництва;

б) структурна перебудова економіки;

в) зростання інвестицій у державі;

г) зростання зайнятості;

д) стабілізація цін;

е) зростання грошових доходів у державі;

є) зростання ринкової кон'юнктури.

185. Проміжними цілями грошово-кредитної політики НБУ є:

а) стабілізація платіжного обороту;

б) пожвавлення ринкової кон'юнктури;

в) стабілізація грошового ринку;

г) стримування інфляційних процесів;

д) стримування ринкової кон'юнктури;

е)пожвавлення інвестиційної активності;

є) стабілізація цін;

ж) зростання маси грошей в обороті.

186.Тактичними цілями грошово-кредитної політики НБУ є:

а) зростання інвестиційної активності суб'єктів господарювання;

б) зростання рівня процентних ставок;

в) зменшення грошової маси в обороті;

г) зростання грошових доходів населення;

д) зниження рівня цін;

е) зниження рівня процентних ставок;

є) збільшення грошової маси в обороті;

ж) зменшення грошової бази;

з) збільшення обсягів рефінансування комерційних банків;

и) зростання грошової бази.

187. Соціальними наслідками інфляції є:

а) здійснення неконтрольованої емісії грошей;

б) знецінення заощаджень;

в) підвищення доходів пенсіонерів.

188. Якщо НБУ продає державні цінні папери, то:

а) зростають обсяги рефінансування комерційних банків;

б) зменшуються резерви комерційних банків;

в) збільшуються резерви комерційних банків;

г) зменшуються обов'язкові резерви комерційних банків;

д) зростає обсяг грошової бази;

е) збільшується державна заборгованість;

є) зменшується грошова маса в обороті.

189. Повзуча інфляція характеризується:

а)надмірною емісією;

б) прискореним накопиченням грошової маси в кошиках обігу без помітного підвищення цін;

в) спостерігається випередження темпів зростання споживчого кошика порівняно з товарною пропозицією, що призводить до стрімкого зростання цін.

190. За глибиною реформаційних заходів грошові реформи бувають:

а) деномінаційні;

б) структурні (повні);

в) одномоментні.

191 Основними об'єктами монетарного регулювання є:

а) пропозиція грошей;

б) норма обов'язкових резервів;

в) процентна ставка;г) валютний курс;

д) резерви комерційних банків;

е) грошово-кредитний мультиплікатор;

є) рівень інфляції.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 385 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Валютна система та її елементи. | Валютний курс та його види. | Необхідність та сутність кредиту. | Форми та види кредиту. | Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи. | Функції центральних банків. | Національний банк України та його функції. | Класифікація і характеристика комерційних банків. | Операції комерційних банків. | В який грошовий агрегат включається готівка поза банками? |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Яка з організацій світового банку здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику?| Які методи сучасних монетаристських теорій використовувалися угрошово-кредитній політиці України?

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.005 сек.)