Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Яка з організацій світового банку здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику?

Читайте также:
  1. Визначення термінів, які використовуються відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 №1058-ІV
  2. Групи страхування залежно від професії Застрахованої особи.
  3. Договір страхування
  4. Контроль якості, що здійснюється спеціальними лабораторіями
  5. Лекція 7. Інтернет-банкінг та інтернет страхування.
  6. Організаційно правове регулювання взаємодії суб‘єктів на оптовому ринку
  7. Основні тенденції розвитку світового туризму.

а) міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів;

б) міжнародна асоціація розвитку;

в)багатостороння агенція гарантування інвестицій.

133. До саморегульованих грошових систем відносять:

а) систему кредитних грошей;

б)монометалізм;

в) валютну систему.

134. Ліквідність це:

а) здатність грошей брати участь у негайній купівлі товарів (робіт, послуг);

б) можливість грошей бути засобом платежу;

в) можливість грошей бути засобом накопичення;

г) вірна відповідь відсутня.

135. Необхідною основною базою існування грошей є:

а) фінансові потреби держави;

б) зовнішньоекономічні зв’язки;

в) товарне виробництво і обіг товарів;

г) потреби центрального і комерційних банків.

136. На купівельну спроможність грошей впливають такі процеси:

а) підвищення рівня цін на товари;

б) зростання маси грошей в обороті;

в) зростання випуску товарів і послуг в обороті;

г) коливання валютного курсу.

137. Норма обов’язкового резервування для банків уводиться з метою:

а) обмеження грошової маси в обороті;

б)забезпечення ліквідності банків та грошово-кредитного регулювання;

в) посилення фінансової стабільності банків;

г) підвищення конкурентноспроможності банків?

138. Розмінна монета з дрібною вартістю, яка карбується не з дорогоцінного металлу це:

а) казначейська;

б)білонна;

в) повноцінна.

Яка з перелічених функцій НБУ є головною?

а) банк банків;

б) банк уряду;

В) провідник монетарної політики.

140. Якщо норма обов’язкового резервування для банків дорівнює 100%, то величина грошового мультиплікатора дорівнює::

а) 0;

б) 1;

в) 10;

г) 100.

141. Загальна маса грошей збільшується кожний раз, коли комерційні банки:

а) збільшують свої вклади в центральному банку;

б) збільшують обсяги позичок, наданих населенню;

в) збільшують свої зобов’язаннями за вкладами населенню.

Якого року було засновано МВФ?

а) 1921 р.;

б) 1944 р.;

в) 1976 р..

143. До складу горшової бази відносять:

а) депозити до запитання в комерційних банках;

б) депозити в центральному банку;

в)кошти на вкладах за трастовими операціями;

г)готівка в касах комерційних банків.

144.У банку відкрито депозити на суму 10 тис. грн.. Норма обов’язкових резервів 25%. Цей депозит здатний збільшити суму видачі кредитів щонайменше на :

а) 7500 грн.;

б) 10000 грн.;

в) 30000 грн.;

г) понад 30000 грн.

145. Якщо фактична масса грошей в обороті (Кф) перевищує необхідну для обороту (Кн), то матимуть місце такі явища::

а) нестача грошей;

б) грошовий попит відповідає товарній пропозиції;

в) надлишок грошей;

г) зміна рівня мультиплікації.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 776 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Грошові реформи та методи їх проведення. | Валютна система та її елементи. | Валютний курс та його види. | Необхідність та сутність кредиту. | Форми та види кредиту. | Спеціалізовані небанківські кредитно-фінансові установи. | Функції центральних банків. | Національний банк України та його функції. | Класифікація і характеристика комерційних банків. | Операції комерційних банків. |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
В який грошовий агрегат включається готівка поза банками?| Які операції на відкритому ринку буде здійснювати НБУ в рамках проведення експансійної політики ?

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.007 сек.)