Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Шляхи вдосконалення поршневих компресорів

Читайте также:
  1. Глобальні проблеми сучасності та шляхи їх вирішення.
  2. Основні параметри компресорів
  3. Тема 2. Термодинамічні цикли поршневих двигунів.
  4. Тема 2. Термодинамічні цикли поршневих двигунів.

 

В світі намітились наступні шляхи вдосконалення поршневих компресорів:

1) застосування резонансного наддуву в циліндри першої ступені;

2) застосування прямоточних клапанів;

3) використання внутрішньо-порожнинного охолодження стисненого газу;

4) застосування високопористих пластмас для поршневих кілець і вузлів ущільнення штоків;

5) застосування компресорів без мащення циліндрів.

Резонансний надув в циліндри першої ступені дає можливість збільшити продуктивність компресора (якщо його потужність не повністю використана).

При застосуванні кільцевих пластинчастих клапанів на них втрачається (10...12)% потужності компресора. В прямоточних клапанах втрачається всього (5...6)% потужності.

Суть внутрішньо-порожнинного охолодження полягає в тому, що в робочі камери циліндрів (в кінці циклу стиснення газу) через форсунки вприскується вода, яка перетворюючись в пару, забирає велику кількість тепла. Після кожної ступені стиснення знаходяться кільцеві холодильники і масло волого-відділювачі, в яких конденсат відділяється від перекачуваного газу.

Раніше поршневі кільця і вузли ущільнення штоків були чавунними. Застосування високопористих пластмас для поршневих кілець і вузлів ущільнення штоків значно збільшить ресурс вказаних пар тертя.

Мащення циліндрів мінеральним мастилом часто небажане або зовсім недопустиме з різних причин: в одних випадках стиснений газ не повинен мати навіть слідів мастила, в інших – мастило і газ активно вступають в хімічні реакції, ще в інших – стиснений газ розчиняється в маслі і знижує його мастильні властивості або виділяє конденсат, який змиває масляну плівку зі стінок циліндра. Мащення водою, гліцерином або іншими рідинами, які використовують замість мінерального масла, не являється повноцінним і при його застосуванні збільшується зношування поверхонь тертя. В багатьох випадках газ повинен залишатися зовсім чистим і його забруднення будь-якими рідинами не допускається. В таких випадках застосовуються компресори, які працюють без мащення циліндрів (вони обов’язково необхідні для стиснення кисню і хлору. В цих випадках можливість застосування мастила повністю виключена).

Поршневі компресори, які працюють без мащення циліндрів, виконуються в таких виконаннях: з ущільненнями із самозмащувальних матеріалів; лабіринтними ущільненнями і мембранні.

В мембранних компресорах роль поршня виконує пружна мембрана, яка затиснута по контуру і виконує коливальний рух. Мембранні компресори герметичні, що особливо важливо при стиснені рідких, хімічно чистих і токсичних газів.

У компресорах без мащення циліндрів змащується тільки механізм руху, внаслідок чого різко зменшується загальна втрата мастила.

Вартість компресорів без мащення циліндрів більша, а ККД менший, ніж у компресорів з мащенням циліндрів. Із-за тертя і підвищених втрат газу витрата енергії у них вища на (5 ... 8)%.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 100 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Характеристика турбіни | Ремонт і регулювання турбобура | Поршневі компресори. Принцип дії, будова, класифікація | Основні параметри компресорів | Робочий процес в циліндрі компресора | Об’ємна витрата газу на вході одноступеневого компресора | Ступеневе стиснення газу в поршневому компресорі | Нафтопромислового компресора | Коефіцієнти співвідношення об’ємів | Визначення об’ємного коефіцієнта |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Визначення параметрів приводу компресора| Лекція (15.04.2014) Тема 5: Грошові системи

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)