Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Явище подібності у відцентрових насосів

Читайте также:
  1. Графіки миттєвих подач насосів різних типів
  2. Зворотно-поступальних насосів
  3. Класифікація клапанів об’ємних насосів
  4. Лінгвістичне явище синонімії в текстах документів.
  5. ОСНОВНІ ПАРАМЕТРИ НАСОСІВ
  6. Паралельна робота відцентрових насосів
  7. Постмодернізм як загальнокультурологічне явище

При конструюванні динамічних машин широко використовують моделювання, тобто випробування їх на моделях, які геометрично подібні промисловому зразку, але відрізняються від нього зменшеними розмірами. Досліди на моделі дозволяють перевірити якість машини і з найменшими затратами в лабораторних умовах відпрацювати елементи конструкції. Формули подібності забезпечують перехід від характеристики моделі до характеристики натури і навпаки.

Допустимо насоси "н" (натура) і "м" (модель) подібні. Умови геометричної подібності цих машин полягають у рівності однойменних кутів і постійності відношень однойменних геометричних величин, тобто

(2.37)
b=b=b1; b=b=b2;

 

де l – коефіцієнт геометричної подібності.

Геометрична подібність моделі і натури повинна поширюватися не тільки на всі основні розміри конструкції але і на шорсткість поверхонь проточної частини машини. Але підібрати шорсткість поверхонь натури і моделі так, щоб відношення їх дорівнювало коефіцієнту l геометричної подібності, практично неможливо.

Кінематична подібність полягає в постійності відношень швидкостей в однойменних точках геометрично подібних машин (подібності трикутників швидкостей)

(2.38)

де lк – коефіцієнт кінематичної подібності;

l – коефіцієнт геометричної подібності;

nн і nм – відповідно частота обертання коліс натурного насоса і його моделі.

Динамічна подібність виражається постійністю відношень сил однакової природи, які діють в однойменних точках геометрично і кінематично подібних машин (динамічна подібність виконується при рівності числа Re натури і моделі), тобто

(2.39)

звідки

. (2.40)

У випадку, якщо nм виходить надмірно великим значенням, то не обов’язково дотримуватись умови Reм= Reн. В цьому випадку моделювання відцентрових насосів проводять наближено (за умовами геометричної подібності) і для перерахунку параметрів користуються формулами пропорціональності.

ККД машин, працюючих в подібних режимах, приблизно можна вважати однаковими. При точних розрахунках ККД корегують за дослідними формулами.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 189 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Будова, принцип дії і класифікація | Робочі колеса відцентрових насосів | Рух рідини в каналах робочого колеса ідеального насоса | Рівняння Ейлера для турбомашин | Вплив обмеженого числа лопатей на тиск насоса | Баланс енергії і коефіцієнт корисної дії динамічної машини | Від частоти обертання вала | Характеристика динамічного насоса | Відносні (відсоткові) характеристики | Вплив густини і в’язкості рідини на характеристику насоса |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
З води на нафту| Класифікація коліс за коефіцієнтом швидкохідності

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.007 сек.)