Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Приклади реалізації послуг Інтернет -банкінгу

Читайте также:
  1. PR в Інтернет.
  2. Активні маркетингові дослідження в Інтернет.
  3. Але турпослуга має властиві тільки їй специфічні ознаки.
  4. Бенчмаркінг: основні принципи. Використання в Інтернет-маркетингу.
  5. Будова адреси електронної пошти в Інтернеті
  6. Веб-сайти та інтернет-ресурси
  7. Визначення послуги, загальна класифікація послуг на підприємствах індустрії гостинності.

Security First Network Bank (www.sfnb.com)

Віртуальні двері першого Інтернет -банку були відкриті 18 жовтня 1995 року. Банк не має жодного фізичного відділення для роботи з клієнтами і є цілком віртуальним. Усі банківські опе­рації відбуваються через Інтернет. Для екстрених випадків існує можливість зв'язку з банківським персоналом за допомогою теле­фону.

Web-сайт SFNB є головним і єдиним відділенням банку. На сайті наведені відомості про банк і його послуги, представлена інформація для обгрунтованого прийняття рішень і вибору по­слуг. Сайт надає послуги так званого фінансового калькулятора, який за введеною інформацією (термін, необхідна прибутковість і сума, початкова сума й ін.) дозволяє розрахувати номінальну і реальну прибутковість, оптимальне рішення для накопичування коштів та ін. Спеціальні засоби дозволяють подавати інфор­мацію в графічному вигляді.

SFNB здійснює повний набір банківських послуг, у тому числі видачу позичок, іпотечне і лізингове кредитування.

Wells Fargo (www.wellsfargo.com)

Банк Wells Fargo був заснований у 1863 році і нині є сьомим у списку найбільших банків світу. З початку 1998 року банк став активно надавати on-line-послуги.

Web-caйт банку складається з чотирьох основних розділів: послуги для фізичних осіб, малого бізнесу, середнього і великого бізнесу, інформація про банк. Перші два розділи надають мож­ливість on-line-проведення всіх банківських операцій.

Система Інтернет-банкінгу Wells Fargo організована за чо­тирма основними напрямками. Перший відображає загальну інформацію про стан рахунка і рух грошей за період. Ці дані го­тові для експортування в програми керування особистими фінансами Microsoft Money і Quicken. Другий розділ дозволяє оп­лачувати комунальні послуги, послуги зв'язку, навчання, страхові внески. Оплата рахунків здійснюється безкоштовно при певному мінімальному внеску, який призначається для кожного клієнтського рахунка. Третій розділ системи дозволяє здійснюва­ти переказування між рахунками клієнта. У четвертому розділі здійснюються настроювання системи - зміна пароля, відкрит­тя нових рахунків та ін. Усі перераховані дії здійснюються шля­хом заповнення звичайних Web-форм.

Citibank (www.citibank.com)

ТЕЛЕБАНК (www.banking.guta.ru)

Система Телебанк розроблена Гута Банком і призначена для дистанційного банківського обслуговування приватних осіб. Операції здійснюються через Інтернет чи по телефону цілодобово. Система дозволяє оплачувати комунальні послуги, рахунки телекомунікаційних компаній, проводити платежі, а та­кож конвертувати валюту і поповнювати пластикові картки з рахунків у системі Телебанк.

У системі реєстрація і проведення on-line-платежу відбува­ються за схемою (рис. 1):

1. Покупець оформляє замовлення в електронному мага­зині.

2. Магазин виставляє покупцю рахунок і направляє його на розрахунковий сервер системи.3. Покупець заповнює on-line-форму платіжного доручен­ня, вводить код універсальної платіжної інструкції (УПІ) для магазину-учасника системи або його банківські реквізити.

4. Розрахунковий сервер проводить авторизацію покупця. Якщо авторизація проходить успішно, дані трансакції направля­ються в Гута Банк.

5. Якщо магазин є учасником системи, то банк переводить засоби з рахунка покупця на рахунок продавця. Якщо магазин не зв'язаний з Гута Банком, то гроші по каналах міжбанківських розрахунків переводяться в банк магазину.

6. Магазин одержує від банку підтвердження оплати за умовами виставленого рахунка і надає товар чи послугу.

ГРАДО (www.grado.ru)

Система розроблена ТОВ КБ «Гр_адобанк» і призначена для здійснення безготівкових електронних розрахунків. ГРАДО є системою Інтернет-банкінгу, яка дозволяє учасникам цілодобо­во з будь-якого комп'ютера по мережі Інтернет переказувати ко­шти зі свого банківського рахунка на розрахункові рахунки в будь-якому банку РФ.

Клієнту системи для здійснення угоди досить знати банківські реквізити Інтернет-магазину, при цьому підключен­ня магазину до системи не обов'язкове.

Загрузка...

Звичайний платіж у системі здійснюється за такою схемою (рис. 2):

Рис. 2. Звичайний платіж у системі КБ «ГРАДОБанк»

1. Покупець оформляє замовлення в електронному мага­зині.

2. Магазин виставляє покупцю рахунок.

3. Покупець за допомогою клієнтського програмного за­безпечення системи генерує on-line платіжне доручення і відси­лає його в розрахунковий центр.

4. Розрахунковий центр (КБ ГРАДОБанк) проводить ав­торизацію покупця. При успішній авторизації система здійснює переказування коштів з кореспондентського рахунка банку по­купця на рахунок банку магазину.

Платіж із протекцією угоди проходить так (рис. 3):

Рис. 3. Платіж з протекцією угоди в системі КБ «ГРАДОБанк»

1. Покупець оформляє замовлення в електронному мага­зині.

2. Магазин виставляє Покупцю рахунок.

3. Покупець за допомогою клієнтського програмного за­безпечення системи генерує on-line платіжне доручення з кодом протекції і відсилає його в розрахунковий центр.

4. Розрахунковий центр (КБ "Градобанк") проводить авто­ризацію покупця. При успішній авторизації здійснюється 100% резервування суми купівлі на кореспондентському рахунку бан­ку покупця.

5. Магазин через обслуговуючий його рахунки банк одер­жує повідомлення про проведення операції.

6. Магазин здійснює доставку товару.

7. У випадку сатисфакції покупця він передає магазину код протекції угоди. У зворотному випадку, після закінчення терміну протекції, зарезервована на рахунку покупця сума автоматично розблоковується і стає доступною для інших платіжних операцій.

8. Магазин передає код протекції в розрахунковий центр системи, після чого відбувається міжбанківський переказ коштів з кореспондентського рахунка банку покупця в системі на розрахунковий рахунок магазину.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 162 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: ТЕМА: СОВЕРШЕННАЯ И НЕСОВЕРШЕННАЯ КОНКУРЕНЦИЯ | СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 4 (2 часа – 2 часть) №5 (2 часа – 1 часть) Лечебный факультет 4 курс ТЕМА: РЫНОК ТРУДА | ТЕМА: ВОСПРОИЗВОДСТВО КАПИТАЛА | СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 (4 час: 2 часа – 1 часть) Лечебный факультет 4 курс ТЕМА: НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 (2 часа – 1 часть) №7 (2 часа – 2 часть) Лечебный факультет 4 курс ТЕМА: ГОСУДАРСТВО И РЫНОЧНАЯ ЭКОНОМИКА | СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 (2 часа – 2 часть) Лечебный факультет 4 курс ТЕМА: ДЕНЕЖНО-КРЕДИТНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ | СЕМИНАРСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 8 (4 часа) Лечебный факультет 4 курс ТЕМА: ФИСКАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Лекція 7. Інтернет-банкінг та інтернет страхування.| Тенденції розвитку Інтернет-банкінгу у світі

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.006 сек.)