Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Тема 1. Облік у торгівлі

Читайте также:
  1. Адміністративні витрати, їх склад, облік, порядок списання
  2. Бухгалтерський облікурахування бартерних операцій.
  3. Бухгалтерський облікурахування експортних операцій
  4. Бухгалтерський облікурахування здійснення імпортних операцій
  5. Взяття СПДЮО на облік в органі державної податкової служби
  6. Види господарського обліку
  7. Відображеннявідображення,відбиття в бухгалтерському і податковому облікуурахуванні витрат на відрядження в іноземній валюті

 

Завдання 1.

Торгівельне підприємство придбало товари вартістю 1000 грн. без ПДВ, відповідно, ПДВ — 200 грн.; транспортній організації сплачено за доставку товарів від постачальника 250 грн. плюс ПДВ — 50 грн. Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з оприбуткування товарів за двома способами:

1- першою подією є оприбуткування товарів

2- першою подією є проведення передплати

Завдання 2.

Відобразити на рахунках бухгалтерського обліку операції з обліку витрат обігу на торгівельному підприємстві.

Кореспонденція рахунків з обліку витрат обігу на торгівельному підприємстві
№ з/п Зміст операції Кореспонденція рахунків
дебет кредит
1. Витрачено матеріали на упаковку    
2. Нараховано заробітну плату адміністративному персоналу    
3. 4. Нараховано заробітну плату виробничому персоналу    
Нараховано відрахування на соціальні заходи    
5. Нараховано амортизацію необоротних активів    
6. Нараховано борг транспортній організації на перевезення товарів до покупця    
7. Нараховано борг комунальним підприємствам за водопостачання, опалення, освітлення тощо    
8. Нараховано борг сторонній організації за рекламу    
9. Списано витрати на відрядження    
10. Нараховано податки та платежі    
11. Списано нестачі в межах норм природних витрат    
12. У кінці звітного періоду списано витрати на рахунок фінансових результатів    

Завдання 3.

Підприємство роздрібної торгівлі придбало товари:

— купівельна ціна 1000 грн., ПДВ — 200 грн.;

— торгова націнка 560 грн.,

— ціна реалізації з ПДВ 1560 грн.

Вся партія закуплених товарів реалізована.

Відобразити наведені господарські операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Завдання 4.

За наведеними даними у таблиці відобразити операції з оприбуткування та реалізації товарів на рахунках бухгалтерського обліку.

Показник Купівельна вартість (собівартість) Ціна продажу (роздрібна ціна) Торгова націнка
Залишок на початок місяця 220,00 450,00 230,00
Отримано за місяць 360,00 600,00 240,00
Реалізовано за місяць 303,82 550,00 245,18
Залишок на кінець місяця 276,16 500,00 223,82
  Тема 2. Облік у громадському харчуванні

Завдання 5.

За наведеними даними відобразити операції з обліку на підприємстві громадського харчування на рахунках бухгалтерського обліку

Оприбутковано товари (сировину, напівфабрикати) вартістю 5000 грн. без (ПДВ); встановлено торгову націнку на цю партію товарів — 60 % (3000 грн.).Надійшли горілчані вироби на 10 000 грн. без ПДВ на умовах передоплати; рівень торгової націнки 80 % (8000 грн.).

Передано на кухню сировину для виготовлення страв на суму 8000 грн.

Передано до торгового залу із кухні всі виготовлені страви (8000 грн.) і передано із комори товари на суму 1500 грн.

Передано до бару із комори горілчані вироби на 6000 грн.

Нараховано зарплату виробничому персоналу — 2100 грн. (відрахування 420 грн.), адміністративному персоналу — 800 грн. (відрахування 160 грн.)

Нараховано амортизацію виробничого обладнання — 180 грн.

Акцептовано рахунки за комунальні послуги — 840 грн. з ПДВ.

Реалізовано продукцію власного виробництва та товари на суму 14 400 грн., торгова націнка у вартості реалізованих товарів становить 4900 грн.

Реалізовано горілчані напої на суму 7200 грн., торгова націнка 3200 грн.; нараховано збір на розвиток виноградарства, хмелярства і садівництва 1 % від виручки — 72 грн. (7200 х х 0,01 = 72).

Тема 3. Облік у будівництві

Завдання 6.

Перед початком робіт будівельним підприємством отримано аванс від замовника — 6000 грн. Витрати на будівництво склали 7000,00 грн. Адміністративні витрати та витрати на збут склали 300,00 грн. Замовником пред'явлено проміжний рахунок на суму 10500 грн.

Загрузка...

На другому етапі нараховано замовнику за будівельні роботи 7500,00 грн. Сума проміжного рахунку склала 6250,00 грн. Фактичні витрати на другому етапі становили — 5500 грн.

На третьому етапі визнано дохід від виконаних робіт у сумі 6000,00 грн. Сума проміжного рахунку - 5000,00 грн. Фактичні витрати на третьому етапі склали 3500 грн.

Відобразити необхідні операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Тема 4. Облік на автотранспортних підприємствах

Завдання 7.

Автотранспортне підприємство отримало аванс у сумі 1200,00 грн. за надання послуг з перевезення вантажів. Вартість послуг складає 1200,00 грн. витрати з оплати праці водієві склали 100,00 грн. Витрати на ФОП - 38,56 грн. При наданні послуг було списано бензину та інших ПММ на суму 90,00 грн. Визначити собівартість послуг з перевезення вантажів та відобразити операції на рахунках бухгалтерського обліку.

Завдання 8.

Виручка 4800 грн. надійшла з каси автовокзалу на поточний рахунок АТП, що здійснює перевезення пасажирів на автобусах за маршрутами приміського та міжміського сполучення. Обов'язковий страховий збір сплачений пасажирами і перерахований страховій компанії— 240 грн. Дохід від продажу квитків 4560 грн., в тому числі ПДВ 760 грн. Сума відшкодування бюджету у зв'язку з регулюванням тарифів та перевезення 114 грн., в тому числі ПДВ — 19 грн. Виробнича собівартість послуг з перевезення пасажирів 2080 грн., адміністративні витрати — 400 грн.

Відобразити необхідні операції на рахунках бухгалтерського обліку.

 

Тема 5. Облік у підприємствах житлово-комунального господарства

Завдання 9.

За наведеними нижче даними скласти кореспонденцію рахунків з обліку доходів і витрат комунального підприємства.

Заборгованість населення 360 000 грн.;

Отримана плата від населення 240 000 грн.;

Відшкодування пільг нараховане 24 000 грн.;

Субсидії відомі 42 000 гри.;

Субсидії, нараховані в поточному місяці 4800 грн.;

Надійшло відшкодування пільг, субсидії 48 000 грн.;

Борг підприємств 264 000 грн.;

Надійшли дотації 11000 грн.

Завдання 10.

За наведеними нижче даними скласти кореспонденцію рахунків з обліку витрат комунального підприємства.

Прямі витрати на оплату праці склали 200 000 грн.;

Відрахування на соціальні заходи - 79 000 грн.;

На підприємство надійшли матеріали на суму 30 000 грн.;

Перераховано аванс постачальникам за матеріали 20 000 грн.;

Списано отримані матеріали на виробництво вартістю ЗО 000 грн.;

Нараховано заробітну плату 200 000 грн.;

Відрахування на ФОП - 79 000 грн.;

Амортизація виробничого обладнання 70 000 грн.;

Інші прямі витрати 20 000 грн.;

Загальновиробничі витрати 60 000 грн.;

Адміністративні витрати 90 000 грн.

Завдання 11.

На поточний рахунок ЖКП надійшли кошти цільового фінансування з бюджету на підготовку до осінньо-зимового періоду на суму 50000 грн. Витрати ЖКП на виконані роботи склали 30000 грн. Відображено дохід від цільового фінансування з бюджету у сумі 30000 грн., залишок віднесено на доходи майбутніх періодів.


Дата добавления: 2015-07-10; просмотров: 228 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Общая характеристика специальности | Требования к уровню подготовки выпускника по дисциплинам | По специальности 0601 Экономика и бухгалтерский учет | Общие требования к разработке основной профессиональной | По специальности 0601 Экономика и бухгалтерский учет | И организации образовательного процесса |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
на базе среднего (полного) общего образования| Комнаты _543_ Заезд______03 ФЕВРАЛЯ В 14:18___ 1 страница

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.011 сек.)