Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

І,. -—.^»і ^ц і^-ііо і/ ілуилло^ у ч^-і/и^иі»іу оа^ісіпії і оииу і июг\п поіуіоі а^; і о\„л оппіп

-'нкя то "Р^не лише особистого щастя. А в останньому варіанті повісті це вже я О "^^ поглядів, яка домагається права бути людиною, а не лише жінкою. Істо-уад„ и Це не просто історія жіночого серця, а проблема становища жінки в бур-"У ^спільстві, яке морально калічить її, топче найблагородніші поривання.

Враховуючи те, що твір належить до «рідкісних» творів і учні не маютьзмо ! читати його, вчитель, очевидно, надасть перевагу послідовному чи цілісному т<1 аналізу. На уроках мають прозвучати і 10—12 найвиразніших в ідейно—худпи, їог' розумінні уривків, після чого доцільно провести бесід»' за такими запитаннями 1>01^

— Хто така Олена Ляуфлер? В яких умовах вона виховувалась? Що во­на її світогляд? Які погляди висловлювала Олена на становище жінки в пт ''^ суспільстві? Який відгомін вони знаходили в її родині та оточенні? Чи намяг Олена протистояти буденщині і міщанству і в чому це виявлялось? Які наді; м"^^ бисте щастя вона покладала? Що зблизило її зі Степаном Лієвичем? Як дій000' сприйняла смерть Стефана? Чи було це визначальним у краху її сподівань3 я""' чином Олена намагається довести, що вона людина? Чим вона керувалась дившись на весілля з Фельсом? Чи не було це зрадою її принципам? Як ви ста тесь до заміжжя Олени? Чому вона змушена піти на компроміс з власним сумл ням? Чи виправдовуєте ви обрану дівчиною життєву позицію? Яким вам здаєп образ Олени — героїчним чи трагічним? У чому полягає героїзм і трагізм Олені-

У зисновку варто зазначити, що образ Олени героїчний, хоч і не позбавлений траг них рис. Цей героїзм виявляється у прагненні протистояти згубному впливові обивателі щини та сірої буденщини, в вимаганні зберегти свою людську гідність, віру у високе по кликання жінки—людини. Трагізм Олени в тому, що під вагою суспільних і родинна' обставин вона не може до кінця вистояти і в нерівній боротьбі духовно надломлюється і гине. Щоб врятувати своїх батьків від повного розорення, а для себе знайти хоч якусь опору в житті, вона змушена вийти заміж за духовно убогу і чужу їй людину.

Наступний блок запитань формулюємо так:

— Як змальовано у творі батьків Олени, її родину, оточення? Яку роль у повісті відіграють описи, пейзажі, портрети? З якою метою письменниця вдається д внутрішніх монологів та діалогів? Як індивідуалізуються персонажі? Як ви розум -те назву твору? Яка проблематика повісті? Яка проблема е головною? Визна' тему твору і характер сюжету. Як ведеться оповідь? Які загальнолюдські цінно. розкриваються й утверджуються в повісті? З якими творами інших письменників вона близька з точки зору жанру? З'ясуйте авторську позицію у творі. У чому поля­гає художньо-естетична вартість «Людини»?

Підсумовуючи відповіді учнів, уточнюємо проблематику: батьки і діти, людина і її доля, жінка і особистість, добро і зло, морально-етичні проблеми — кохання і подружнє життя тощо. Повість привернула до себе увагу темою, малорозробле-ною в українській літературі, а основне — глибокою життєвою правдою, реальним відтворенням внутрішнього світу жінки з нижчих верств народу. Осип Макое' підкреслював, що повість «Людина» робить сильне враження «правдивими виї • хами чуття, що немов світять на темнім тлі здеморалізованої, тупоумної родини і менше тупоумного «окруження», що цей твір, коли брати на увагу саме враженню є навіть сильнішим, драматичнішим, як «Царівна». Однак з погляду художньо' майстерності повість була нерівною. Поряд з картинами й образами, що визнач ються життєвою правдою, заглибленням у психологічний світ людини. Коби-чян ка вдається й до оголено тенденційного декларування власних поглядів на жі" питання. У мові та стилі відчувається вплив німецького синтаксису і мовних о^ ливостей того середовища, в якому жила письменниця. Ідейна спрямованість тв полягає в утвердженні людської гідності жінки, споконвічних загальнолюДЕ цінностей і норм моралі.

— 44 —.

тіесі Українки «Бояриня» бажано розглядати на двох уроках.


Дата добавления: 2015-07-08; просмотров: 383 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ | ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ | ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ | АВТОНОМНА РЕСПУБЛІКА КРИМ | ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСТЬ | ОДЕСЬКА ОБЛАСТЬ | МІСТО КИЇВ | Розділ І | ЯцИ ШЛИ" і1'1*' ,. .т'-ііт | Перший урок. Тема і проблематика роману П. Куліша «Чорна рада». |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Гин урок. Образна система і духовно—естетична цінність роману «Чорна рада».| Історична основа твору. Тема, сюжет і проблематика дра­ми Лесі Українки «Бояриня».

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)