Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновок. Отже, першочерговим завданням найближчих років є доведення валового внутрішнього

Комплексне практичне індивідуальне завдання | Наукові підходи до вивчення просторової організації суспільства | Історія розвитку та сучасна адміністративна організація регіону | Епоха баронів Ґредлів | Постійне населення -4000 тис.чол. | Галузь тваринництва | Загальна середня освіта | Дошкільна освіта | Культура |


Читайте также:
  1. Висновок
  2. Висновок
  3. ВИСНОВОК
  4. Висновок
  5. Висновок
  6. Висновок
  7. ВИСНОВОК

 

Отже, першочерговим завданням найближчих років є доведення валового внутрішнього продукту району до рівня попередніх максимальних показників. Такого показника можна досягнути за рахунок приросту обсягів виробництва валової продукції сільського господарства, росту промислового виробництва, лісового господарства, зростання обороту роздрібної торгівлі та інших галузей економіки району.

Значного збільшення обсягів промислового виробництва можна досягти за рахунок відновлення підприємств молочної галузі, консервних заводів, стимулювання вирощування ВРХ, залучення інвестицій в новітні технології сільського господарства, розширення і розвиток туризму, розвиток рибного господарства, впровадження новітніх технологій по розвитку відновлювальної енергетики, зокрема вітрової, використання і переробка деревини лісового господарства, пошук і розробка природних матеріалів.

Великим поштовхом для розвитку економіки району набув би шлях пошуку ринків збуту цієї продукції не тільки в межах району, області, країни, але і в країнах Європи і світу. Для реалізації цієї програми необхідні високопрофесійні фахівці-менеджери із знаннями збуту продукції на сучасному етапі.

Реалізація стратегії забезпечить зменшення безробіття й підвищення рівня зайнятості населення, збільшення доходів населення і його купівельної спроможності, що, своєю чергою, призведе до підвищення рівня життя та стандартів проживання, збільшення надходжень до місцевих бюджетів і спроможності фінансувати місцеві соціальні програми, поліпшення умов особистого розвитку, що стимулюватиме людей жити й працювати у районі.


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 48 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Перспективи розвитку регіону| Сергей Худиев

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)