Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Постійне населення -4000 тис.чол.

Комплексне практичне індивідуальне завдання | Наукові підходи до вивчення просторової організації суспільства | Історія розвитку та сучасна адміністративна організація регіону | Загальна середня освіта | Дошкільна освіта | Культура | Перспективи розвитку регіону | Висновок |


Читайте также:
  1. Активнi та пасивнi заходи регулювання зайнятостi населення
  2. Відділ з питань надзвичайних ситуацій, цивільного захисту населення, екологічної безпеки та мобілізаційної роботи
  3. Динаміка чисельності наявного сільського населення
  4. Економічна активність населення у віці 15-70 років
  5. Забезпеченні населення продовольством
  6. Зміни чисельності населення України
  7. или та засоби захисту населення і територій від НС техногенного та природного характеру.

v Чоловіки -2569 тис.чол.

v Жінки-1431тис.чол.

v Пенсіонерів-678 тис.чол.

З них:

· За віком –352 тис.чол.

· За інвалідністю-35 тис.чол.

· За вислугу років- 105 тис.чол.

· Соціальні пенсії – 86 тис.чол.

· У разі втрати годувальника-100 тис.чол.

У сільській місцевості на 1 січня 2014 року проживало 250,0 тис. пенсіонерів або майже 35% з кількості тих, які перебувають на обліку.

У районному центрі на 1 січня 2014 року проживало 237 599 чол.

Народжуваність (на 1000 наявного населення) – 25.

у міських поселеннях – 10,5

у сільській місцевості -14,5

 

Смертність (на 1000 наявного населення) – 15.

У міських поселеннях – 9,8

У сільських поселеннях – 11,9

 

Природній приріст населення(на 1000 наявного населення)- -2,5

o У міських поселеннях -+3,5

o У сільських місцевостях - -5,6

 

Щільність населення – 101 особина на 1 км2

 

 

Зайнятість населення (у віці 16 – 70 років) у 2013 році

Економічно активне населення – 700,0 тис. чол.

Міське населення – 356,8 тис.чол.

Сільське населення – 343,2 тис.чол.

 

Зайняті – 632,2 тис.чол.

Міське населення -296,1 тис.чол.

Сільське населення – 336,1 тис.чол.

 

Безробітні – 56,0 тис. чол.

Міське населення -27,0 тис.чол.

Сільське населення -29,0 тис.чол.

Економічно неактивне населення – 506,3 тис.чол

· Міське населення – 277,5 тис.чол.

· Сільське населення – 228,8 тис.чол.

 

Кількість народжених -15 082 осіб

Ø У міських поселеннях – 5231 осіб

Ø У сільській місцевості -9851 осіб


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Епоха баронів Ґредлів| Галузь тваринництва

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)