Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Дошкільна освіта

Комплексне практичне індивідуальне завдання | Наукові підходи до вивчення просторової організації суспільства | Історія розвитку та сучасна адміністративна організація регіону | Епоха баронів Ґредлів | Постійне населення -4000 тис.чол. | Галузь тваринництва | Перспективи розвитку регіону | Висновок |


Читайте также:
  1. Загальна середня освіта
  2. Освіта.
  3. редмет і завдання корекційної педагогіки. Інклюзивна освіта осіб з особливими освітніми потребами в умовах професійно-технічного навчального закладу.

Всього в районі налічується 13 дошкільних навчальних закладів (ДНЗ), з них в сільській місцевості – 8, в яких виховується 686 дітей, з них в сільській місцевості – 463.

Низький відсоток охоплення дітей дошкільною освітою у сільській місцевості зумовлюється малою кількістю в них дошкільних установ. Тому середній відсоток охоплення дітей дошкільною освітою в районі значно нижчий від показників області (в районі – 21%, по області – 43%).

Відповідно до поставлених завдань щодо запровадження обов’язкового навчання та виховання дошкільнят п’ятирічного віку в районі були створені та функціонують групи з короткотерміновим перебуванням дітей при загальноосвітніх навчальних закладах від навчально-виховних комплексів «ЗОШ-ДНЗ», що дали змогу 100% охопити дошкільним вихованням та підготовкою до школи всіх п’ятирічок району.

Забезпечено повноцінне функціонування другої групи в ДНЗ с.Корчин, відновлено функціонування ДНЗ с. Труханів на 2 групи

Надалі залишається актуальною проблема модернізації освітньої політики взагалі й дошкільної зокрема.

Залишається і надалі проблемою застаріла матеріально-технічна база дитячих навчальних закладів, особливо у сільській місцевості. Вже багато років не поновлюється технічне обладнання, меблі, медичне і фізкультурне обладнання, іграшки, не у достатній мірі проводилися капітальні ремонти приміщень.

Харчування вихованців ДНЗ в цілому задовільне. Однак через недостатню кількість коштів не дотримуються натуральні норми споживання м‘яса, риби, кисломолочних продуктів, фруктів.

У 2013 році на виконання заходів на дошкілля району виділено 154,4 тис. грн., а саме відновлення функціонування ДНЗ с. Труханів (140 тис. грн..) та методичне забезпечення ДНЗ та НВК району(14,4тис. грн..).


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 38 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна середня освіта| Культура

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)