Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.

Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ. | Блок змістових модулів НПП 05.03 (Розділ 3). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів. | Змістовий модуль КЗП-7.13 (Тема 2). Бігові види легкої атлетики. | Змістовий модуль КЗП-4.02 (Тема 1). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів. | Форма підсумкового контролю успішності навчання | Система нарахування заохочувальних додаткових балів | Перелік питань теоретичного завдання |


Читайте также:
  1. VIIІ. МЕТОДИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ НАВЧАННЯ
  2. авдання контролю за виконанням проекту
  3. Блок змістових модулів НПП 05.02 (Розділ 2). Легкоатлетичні вправи. Навчання та удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.
  4. Блок змістових модулів НПП 05.03 (Розділ 3). Розвиток фізичних якостей легкоатлетів.
  5. Виконання договору поруки. Обсяг відповідальності поручителя. Множинність суб’єктів на стороні поручителя. Права поручителя, який виконав зобов’язання, забезпечене порукою
  6. Вимоги до ЗІЗ для виконання газонебезпечних робіт

Змістовий модуль КЗП-7.15 (Тема 1). Легка атлетика в Збройних силах України.

1. Прискорене пересування та легка атлетика як розділ ФП військовослужбовців ЗСУ.

2. Прискорене пересування та легка атлетика в різних формах фізичної підготовки.

3. Класифікація видів легкої атлетики.

Змістовий модуль КЗП-7.16 (Тема 2). Навчання і удосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.

1. Завдання, принципи і основні етапи навчання.

2. Фізіологічна основа навчання, оволодіння технікою виникнення умовно-рефлекторних зв’язків. Руховий навик.

3. Методи навчання – їх завдання. Метод слова, метод наочності, метод допомоги, метод практичного виконання. Метод цілісного виконання вправи та по частинам.

4. Оцінка правильності виконання вправ. Виправлення помилок.

5. Групове і індивідуальне навчання.

6. Удосконалення техніки виконання спортивної ходьби.

7. Удосконалення техніки виконання бігу на короткі дистанції.

8. Удосконалення техніки виконання бігу на середні та довгі дистанції.

9. Удосконалення техніки виконання стрибків з розбігу.

10. Удосконалення техніки виконання штовхання ядра.

11. Удосконалення техніки виконання потрійного стрибка.

12. Удосконалення техніки виконання метання спису та гранати.

13. Удосконалення техніки виконання естафетного бігу.

14. Удосконалення техніки виконання бар’єрного бігу.

 


Дата добавления: 2015-08-02; просмотров: 153 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Змістовий модуль КЗП-7.14 (Тема 3). Атлетичні види легкої атлетики.| Змістовий модуль КЗП-7.17 (Тема 3). Методика навчання та вдосконалення техніки виконання легкоатлетичних вправ.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.014 сек.)