Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Висновки. З ростом міст і промислових центрів тісно пов’язана проблема озеленення

Місце розташування об’єкту проектування | Кліматичні та мікрокліматичні умови району досліджень | Функціональне зонування садово-паркового об’єкту | Підбір та обґрунтування асортименту рослин для різних видів насаджень | Агротехніка створення та утримання різних видів насаджень | Обгрунтування зміни геопластики рельєфу | Розрахунок картограми земляних робіт | Влаштування системи освітлення та поливу | Конструкції різних типів дорожніх покрить | Малі архітектурні форми |


Читайте также:
  1. агальні висновки.
  2. Висновки
  3. ВИСНОВКИ
  4. Висновки
  5. Висновки
  6. Висновки

 

З ростом міст і промислових центрів тісно пов’язана проблема озеленення. Рослини ростуть у містах усюди: у парках, садах, на газонах і просто вздовж вулиць. Вони мають санітарно-гігієнічне та декоративне значення. Отже, озеленення – це найбільш ефективний спосіб оптимізації міського середовища.

Місцями відпочинку населення служать парки та приміські рекреаційні ліси, які мають велике екологічне та естетичне значення. Але у багатьох містах стан парків і лісів незадовільний. При малій їхній площі та великій чисельності населення міста, ці угруповання зазнають сильного витоптування, яке стимулює особливу рекреаційну сукцесію.

Актуальності набувають міські парки, сади і сквери, які служать для забезпечення короткочасного відпочинку населення, особливо у будні дні. Вони виконують роль “зелених острівців”, які забезпечують спілкування людини з природою, відновлення її сил, енергії та психологічної рівноваги.

Ріст міст та необхідність їх благоустрою в сучасних умовах потребують перегляду та переоцінки деяких усталених правил й прийомів розміщення і будівництва міських зелених насаджень, а також формування нових напрямів їх використання.

Завдання садово-паркового мистецтва полягає в тому, щоб показати красу рослинного матеріалу, знайшовши для нього відповідне місце, краще його сполучення й розмістивши його в найбільш вигідні умови росту й обрамлення. Суть композиції, побудованої на вдалому поєднанні поверхні ґрунтопокриття (газону, мощення, водної поверхні) та живописно розміщених дерев, кущів і трав’янистих рослин, визначається в кінцевому результаті функцією ділянки, характером оточення та художнім завданням ландшафтного рішення.

Суттєве значення має і економічна ефективність запропонованого рішення. Якщо були враховані у достатній мірі природні умови ділянки, то створення ландшафту парку та догляд за ним не потребуватиме великих витрат. Квітники потребують значних капіталовкладень, постійного догляду, періодичної змінюваності тощо.Проектом передбачається створити максимальний рівень комфорту і затишку для відвідувачів парку, а також забезпечити веселий відпочинок для дітей та їхніх батьків. На території парку створено мальовничі пейзажі, що і було головною метою проекту.


Список використаної літератури:

 

1. Гегельський І.Н. Мистецтво паркового пейзажу.-К.: Т-во «Знання» України. 1993.- 272с.

2. Жирнов А.Д. Искусство паркостроения. – Львов: Вища шк. Изд-во при Львов. ун-те, 1977. – 208 с.

3. Кучерявий В.П. Озеленення населених місць: Підручн. – Львів: Світ, 2005. – 456 с.

4. Лунц Л.Б. Городское зелёное строительство. – Москва: Изд. литературы по строительству, 1966. – 248 с.

5. Нельгівський Ю.Ю. Методичний посібник з дисципліни «Ландшафтна архітектура» - Київ, 2007.

6. Хессайон Д.Г. Всё о газоне. – М.: Кладезь-Букс, 2003. – 140 с.

7. http://mail.menr.gov.ua/publ/kiev2003/atlas03_u/atlaskiev.htm


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 63 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Конструкції гідротехнічних споруд і обладнання| Определение медового баланса пасеки.

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)