Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Виробництво борошна, круп

Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи,професії, посади І показники | Виробництва,роботи, професії, посади і показники | ІНСТРУКЦІЯ | Стаття 2. Право на відпустки | Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість | Стаття 27. Органи нагляду І контролю за додержанням законодавства про відпустки | Стаття 28. Відповідальність за порушення законодавства про відпус­тки |


Читайте также:
  1. Виробництво жирів
  2. Виробництво і використання біопалив в АПК
  3. Виробництво і реалізація молока то молочних продуктів субектами господарської діяльності у с/г
  4. Виробництво основних продуктів рослинництва в країнах світу, 2005 р.
  5. Підприємство,(організація, установа) ПСП ВиробництвоЗагальні професії Цех (дільниця, відділ)Ремонтна майстерня Номер робочого місця 01
  6. правління виробництвом і його основні функції.

Апаратник борошномельного, круп'яного, комбікормового виробництва

Апаратник оброблення зерна

Кочегар технологічних печей, зайнятий сушінням лузги

Машиніст очищувальних машин

Робітник корпусів елеваторів, сушильно-очищувальних башт, механізованих складів, зерносушарок, зерноочисних відділень

Робітник розмельного відділення борошномельного та круп'яного заводів Робітник, що обслуговує молоткові дробарки-млини

Робітник з ремонту та налагодження технологічного та транспортного устаткування борошномельних, круп'яних та комбікормових заводів та цехів


Дні 4АТЕСТАЦІЯ робочих місць з умов праці

 

 

Виробництва, роботи, цехи, професії та посади Дні
Робітники, постійно зайняті навантаженням і вивантаження зерна, борошна, крупи, висівок, комбікормів та відходів зерна
13. Текстильна промисловість  
14. Виробництво шкіри та шкіряного взуття  
15. Виробництво готового одягу  
16. Виробництво гумових та пластмасових виробів  
17. Виробництво деревини та виробів Із деревини  
18. Целюлозно-паперова промисловість  
19. Поліграфічне виробництво  
20. Мікробіологічна промисловість  
21. Виробництво термометрів та аерометрів  
22. Виробництво тютюнових виробів  
23. Виробництво елементів для механічних передач.Виробництво додатко­вого обладнання до машин текстильної промисловості  
24. Обробка відходів та брухту  
25. Інші види виробництв різних галузей господарства
26. Діяльність у сферівідпочинку, розваг і культури  
27. СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО Сільськогосподарські роботи Оператор заправних станцій та комірник, зайнятий зливанням, наливанням, відпуска­нням та розливанням етилового бензину Оператор цехів для приготування кормів (у тваринництві, птахівництві) Тваринник, зайнятий доглядом за тваринами на свинокомплексах 4 7
28. ТРАНСПОРТНІ ПОСЛУГИ Функціонування автомобільного транспорту Асфальтобетонник-варильник, зайнятий чищенням бітумоварильних котлів Вулканізаторник, що постійно працює на гарячих вулканізаційних пресах (апаратах), на ремонті автошин, камер та гумових виробів Машиніст котка самохідного з рівними вальцями, машиніст укладача асфальтобе­тону, зайняті на шляхових роботах з гарячим покриттям Оператор заправних станцій, постійно зайнятий заправлянням автомашин; комірник, постійно зайнятий на роботах з паливними та мастильними матеріалами Робітники, постійно зайняті навантаженням та розвантаженням зерна, борошна, крупи, висівок, комбікормів Слюсар з ремонту автомобілів, що працюють: — на газі; — на етиловому бензині 7 4 4 4 7 4 7
29. РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ ХАРЧОВИМИ ПРОДУКТАМИ. ПОСТАЧАННЯ ГОТОВОЇ ЇЖІ Апаратник термічного оброблення ковбасних виробів, оператор коптильних устано­вок, зайнятий на ручних роботах

Законодавчі, нормативні документи
Виробництва, роботи, цехи, професії та посади Кухар, що працює біля плити Кондитер та робітники, безпосередньо зайняті біля кондитерських печей та біля

плити


Дні

4 4


ЗО. ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Житлове господарство

Машиніст (кочегар) котельної та опалювач, зайняті на роботах у житлових та адмін­істративних будинках з центральним опаленням при роботі на вугіллі, рідкому та газоподібному паливі

Слюсар-сантехнік, зайнятий ремонтом, наглядом та обслуговуванням внутрібудинк-ової каналізації, водопроводу та загальних убералень

Чистильник

31. Індивідуальні послуги

32. Дослідження та розробки в галузі природничих та технічних наук

33. ЗАГАЛЬНІ ПРОФЕСІЇ ЗА ВСІМА ГАЛУЗЯМИ ГОСПОДАРСТВА

Акумуляторник, зайнятий ремонтом та зарядженням акумуляторів;

— кислотних (свинцевих);

— лужних

Апаратник хімводоочищення Машиніст холодильних установок Кухар, що постійно працює біля плити Робітники пралень Слюсар з ремонту автомобілів:

— двигунів і паливної апаратури на етиловому бензині;

— паливної апаратури дизельних двигунів
Тракторист-машиніст

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА


21 лютого 2001 р. № 163


м.Київ


Про затвердження Переліку виробництв, цехів, професій і посад Із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня

Кабінет Міністрів України постановляє:

І. Затвердити Перелік виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умо­вами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня, що додається.

Установити, що пропозиції про внесення змін і доповнень до зазначеного Пере­ліку подаються Кабінету Міністрів України Міністерством праці та соціальної пол-


АТЕСТАЦІЯ робочих місць з умов праці

ітики на підставі обгрунтованих клопотань відповідних міністерств, Інших центральних і місцевих органів виконавчої влади та об'єднань, підприємств, уста­нов І організацій тільки за неможливості ліквідації шкідливих виробничих факторів після вжиття організаційно-технічних заходів або у разі введення в експлуатацію нових підприємств, виробництв, запровадження нових технологій, а також після попередньої експертизи обгрунтованості таких пропозицій місцевими органами Державної експертизи умов праці і погодження з Міністерством охорони здоров'я. 2. Міністерству праці та соціальної політики у місячний термін розробити та затвердити порядок застосування Переліку, затвердженого пунктом 1 цієї поста­нови, та давати роз'яснення щодо його застосування.


Прем'єр-міністр України


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 89 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Виробництво жирів| В.ЮЩЕНКО

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)