Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 2. Право на відпустки

Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років | Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного гос­подарства, які мають право на пенсію за вислугу років | Стаття 100. Порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію цього Закону | Стаття 101. Відповідальність за достовірність даних і документів, виданих для оформлення пенсії | ПОСТАНОВА | Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи,професії, посади І показники | Виробництва,роботи, професії, посади і показники |


Читайте также:
  1. Ask.com: www.ask.com (введите слово и смотрите «narrow your search», «expand your search» и «related terms» в правой части).
  2. I. Создать Русскую Православную Церковь Собора Вольных Объединённых Держав (СВОД) Духовно-Родовой Державы Русь.
  3. II. Общая схема приема, временного размещения, предоставления правового статуса и направления соотечественников к месту вселения.
  4. III. Совет собору православному против еврея Исаака волхва и обманщика.
  5. IV. Христианская этика и светское право
  6. N ___ от "_____" _________________ 20__ г. (указывается иной правоподтверждающий документ).
  7. Quot;Договорное право" по Соборному Уложению (гл. X, XVI, XVII, XX).

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відн­осинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм влас­ності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (далі — підприємство).

Іноземні громадяни та особи без громадянства, які працюють в Україні, мають право на відпустки нарівні з громадянами України.

Право на відпустки забезпечується:

- гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати (допомоги) у випадках, передбаче­них цим Законом;


АТЕСТАЦІЯ робочих місць з умов праці

- забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім випадків, передба­
чених статтею 24 цього Закону.


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ІНСТРУКЦІЯ| Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)