Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Стаття 101. Відповідальність за достовірність даних і документів, виданих для оформлення пенсії

УДК 211.32 | Стаття 13. Пенсії за віком на пільгових умовах | Стаття 52. Працівники, які мають право на пенсію за вислугу років | Стаття 53. Розміри пенсій за вислугу років | Стаття 55. Окремі категорії працівників інших галузей народного гос­подарства, які мають право на пенсію за вислугу років | Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи, професії, посади і показники | Виробництва, роботи,професії, посади І показники | Виробництва,роботи, професії, посади і показники |


Читайте также:
  1. Аналіз даних зовнішності моделі
  2. База даних (компіляція даних) - сукупність творів, даних або будь-якої іншої не И
  3. Вимоги до оформлення.
  4. Відповідальність Сторін і вирішення спорів
  5. Діапазон числових типів даних
  6. Додаток 2. Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи
  7. Додаток 7. Зразок оформлення списку використаної літератури

Органи, що призначають пенсії мають, право вимагати відповідні документи від підприємств, організацій І окремих осіб, а також в необхідних випадках перевіряти обґрунтованість їх видачі

Підприємства та організації несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну громадянам або державі внаслідок несвоєчасного оформлення або подання пенсійних документів, а також за видачу недостовірних документів і від­шкодовують її.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ


Дата добавления: 2015-08-10; просмотров: 58 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Стаття 100. Порядок призначення пільгових пенсій особам, які мали право на пенсію на пільгових умовах до введення в дію цього Закону| ПОСТАНОВА

mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.007 сек.)