Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

A] Мұра орналасқан елдің құқығы бойынша

Читайте также:
  1. Азақ әдет-ғұрып құқығының бастаулары,ерекшеліктері
  2. Азақстан Республикасының жағдайларына бар проблемаларды шешу бойынша бейімделуі мүмкін оң шетелдік тәжірибені шолу
  3. Азақтың әдет-ғұрып құқығының бастаулары
  4. Бәсекелік ортаны қалыптастыру және дамыту бойынша мемлекеттік шаралар
  5. Баға бойынша ақпараттар
  6. Біріншісі (әдет құқығы).

A] 1 жыл мерзімге дейін

[a][+] 1 жыдан 5 жылға дейін

[a] 5 жылдан 10 жылға дейін

[a] 15 жылға дейін

[a] Мерзімі шексіз

 

[q] 2:1: ХЖҚ-та несиенің қандай түрлері қарастырылған

[a] Тауарлық және заттай

[a] бағалы қағаздар түрінде

[a][+] Ақшалай, валюталық және тауарлық

[a] Ақшалай және валюталық

[a] Тауарлық, валюталық, заттай, ақшалай

 

[q] 3:1:Коллизиялық нормаларды мақсаты мен мазмұнына сәйкес былай бөлеміз:

[a][+] Басты және субсидиярлы

[a] Басты және туынды

[a] Басты және кейінгі

[a] Арнайы және туынды

[a] Арнайы және субсидиярлы

 

[q] 2:1: ХЖҚ-та жылжыйтын және жылжымайтын мүліктердің құқықтық жағдайы қалай реттеледі

A] сот анықтайды

[a][+] Заттың орналасқан жерінің заңымен

[a] үшінші мемлекет анықтайды

[a] БҰҰ анықтайды

[a] Халықаралық шартта

 

[q] 1:1: ХЖҚ-та егер мұра қалдырушы өсиетінде өзі азаматы болып табылатын елдің құқығын таңдамаған болса, құқықтық жағдайы қалай реттеледі

a] Мұра орналасқан елдің құқығы бойынша

[a] Мұра алушының тұрғылықты жері заңымен

[a][+] Мұра қалдырушының соңғы тұрақты тұрғылықты жері болған елдің құқығы бойынша

[a] Мұра қалдырушының бастапқы тұрақты жері болған елдің құқығы бойынша

[a] сот анықтауы бойынша

 

 

[q] 1:1: ҚР тыс жерлерде тұратын ҚР азаматтарының азаматтық хал актілерін тіркеу қайда жүзеге асырылады

[a][+] ҚР Консулдық мекемелерінде

[a] Жергілікті АХАЖ органдарында

[a] Сот органдарында

[a] Ішкі істер Министрлігінде

[a] Сыртқы істер Министрлігінде

 

[q] 1:1: Халықаралық арбитраждық соттың жалпы(мемлекеттік) соттан айырмашылығы

[a] Сотта судьялар тағайындалады

[a] Ұзақ мерзімде жүргізіледі

[a] Дауды шешу бойынша шығындар көп

[a][+] Дауды шешу барысында өз ережелерін басшылыққа алады

[a] Дауды ашық түрде қарайды

 

[q] 1:1: lex Venditoris дегеніміз:

[a][+] Сатушы елінің заңы

[a] Құқық бұзушылық жасалған жердің заңы

[a] Шарт жасасқан жердің заңы

[a] Зат орналасқан жердің заңы

[a] өзіндік заңы

 

[q] 2:1: Меншік құқығы қалай анықталады

[a] Заттың шыққан жерінің заңымен

[a][+] Заттың сатылған жерінің заңымен

[a] заттың орналасқан жерінің заңымен

[a] Заңды тұлға орналасқан жердің заңымен

[a] Соттың орналасқан жерінің заңымен

 

[q] 1:1:Мүліктік және мүліктік емес жеке құқық бұл

[a][+] авторлық құқық

[a] автор

[a] бейне жазу туындысы

[a] деректер базасы

[a] жазу

 

[q] 1:1: Туындының данасын тікелей коммерциялық пайда табу мақсатында уақытша пайдалануға беру

[a] хабарлау

[a][+] жалға беру

[a] шығарма

[a] туындыны көрсету

[a] көшірмелеу

 

[q] 2:1: Авторлық құқықтың объектісі қайсы бола алмайды[a] әдеби туындылар

[a] сценарии туындылары

[a] кинофильм туындылары

[a] бейнежазба туындылары

[a][+] заңдар

 

 

[q] 3:1: Авторлық құқықтың объектісін тап

[a] заңдар

[a] халықаралық шарттар

[a] оқиғалар

[a][+] мүсіндеме туындысы

[a] ақша белгілері

 

[q] 1:1: Егер туынды тыс жерде алғаш жарияланып, оны біздің елде жарияланды деп санау үшін қанша мерзімнен аспай Қазақстан Республикасында жариялау керек

[a] 50 күн

[a] 40 күн

[a][+] 30 күн

[a] 20 күн

[a] 10 күн

 

[q] 2:1: Айрықша авторлық құқықтың элементін көрсет

[a] шыққан күні

[a] тұлғаның құқығы

[a][+] туындының алғаш жарияланған жылы

[a] мемлекеттік меншік

[a] жеке меншік

 

[q] 1:1: Автордың құқық қорғау белгісін көрсет

[a][+] авторлық құқықтар иесінің есімі атауы

Загрузка...

[a] оъбектісі

[a] субъектісі

[a] заңды тұлға

[a] заңдар

 

[q] 1:1: «Тең авторлықтың» анықтамасы

[a] ғылыми, әдеби авторлық құқықтың жасалуы

[a][+] екі немесе одан да көп адамның бірлескен шығармашылық еңбегімен жасалған туынды

[a] жеке адамның өзінің туындысы

[a] өзін жарияланбаған туындының авторы деп санаушы

[a] музыкалық туынды

 

[q] 3:1: Халықаралық шарттарға мыны құзыретті органдардың қайсысы қол қояды

[a] ҚР Үкіметі

[a][+] ҚР Президенті

[a] Конституциялық Кеңес

[a] ҚР сыртқы істер министрлігі

[a] ҚР Парламенті

 

[q] 2:1: Әдеби және көркем туындыларды қорғау жөніндегі Берн Конвенциясы қашан өтті

[a][+] 1886 жылы 9 қыркүйек

[a] 1886 жылы 4 мамыр

[a] 1888 жылы 9 қыркүйек

[a] 1887 жылы 9 қыркүйек

[a] 1990 жылы 9 сәуір

 

[q] 1:1: Аудармашыларға және музыкалық әуендерді өңдеуден өткізгені үшін авторлық құқық беріле ме

[a] мүлдем берілмейді

[a] басында беріледі

[a] жарты жыл беріледі

[a] белгілі бір мерзімге беріледі

[a][+] беріледі

 

[q] 1:1: Дыбыс-бейнежазу туындысы емес авторлық құқықты көрсет

[a] сценарии авторы

[a] дыбыс бейнежазу авторы

[a][+] мүсіндеме, кескіндеме авторы

[a] қоюшы режисер

[a] оператор

 

[q] 2:1: Қызметтік туындыларға, туынды табыс етілген сәттен бастап қанша мерзім өткеннен кейін туындыны пайдалануға және авторлық сыйақыны алуға толық авторлық құқығы болады

[a] 5 жыл

[a] 7 жыл

[a][+] 10 жыл

[a] 12 жыл

[a] 15 жыл

 

[q] 1:1: Автор туындысын сату қандай құқыққа жатады

[a] азаматтық құқық

[a][+] мүліктік құқық

[a] мүліктік емес құқық

[a] қызметтік құқық

[a] қадағалау құқығы

 

[q] 1:1: Авторлық құқық қорғалады

[a][+] заңмен

[a] өкілмен

[a] шартпен

[a] лауазымды адаммен

[a] қоғаммен

 

[q] 2:1: Туындыға авторлық құықтың қолдану мерзімі біткеннен кейін, ол қандай игілікке айналады

[a] жеке игілік

[a] шартты игілік

[a] мұралы игілік

[a][+] қоғамдық игілік

[a] мемлекеттік игілік

 

[q] 2:1: Халықаралық жеке құқығы ғылымының пайда болу мерзімі

[a][+] XIII-XVI ғ

[a] XII-XIVғ

[a] XII-XIIIғ

[a] X-XVғ

[a] X-XVIғ

 

[q] 2:1: Халықаралық жеке құқықығының ғылымы қай елде пайда бола бастады

[a][+] Батыс Еуропа

[a] Шығыс Еуропа

[a] Англия

[a] Америка

[a] Германия

 

[q] 1:1: Ең алғаш Қазақстан халықаралық жеке құқығы қай жылы оқу процесіне енгізілді

[a] 1950 жылы

[a] 1970 жылы

[a] 1957 жылы

[a] 1961 жылы

[a][+] 1940 жылы

 

[q] 1:1: Халықаралық ғылым есебінде Қазақстан қашан қайта жаңғырды

[a] 1980 жылы

[a] 1993 жылы

[a] 1991 жылы

[a][+] 1990 жылы

[a] 1989 жылы

 

[q] 3:1: Белгілі бір субьектімен белгілі бір сапаға салнатын қаражат қалай аталады

[a] капитал

[a] айналымдағы ақша

[a] инкорпарация

[a] тендер

[a][+] инвестиция

 

[q] 1:1: ”Теңіз әдет-ғұрып Кодексі” қашан пайда болды

[a] XVI ғ

[a] XIV ғ

[a][+] XIII ғ

[a] XV ғ

[a] IXғ

 

[q] 2:1: 1929 жылғы “Халықаралық әуемен тасымалдау туралы” Варшава конвенциясына қанша мемлекет қатысты

[a] 50

[a][+] 100-ден аса

[a] 67

[a] 80

[a] 75

 

[q] 1:1: БҰҰ-ның 1978 жылғы “Жүкті теңізбен тасымалдау туралы конвенция” қай конференцияда қабылданды

[a][+] Гамбург конференциясы

[a] Афина конференциясы

[a] Гаага конференциясы

[a] Брюссель конференциясы

[a] Константинополь конференциясы

 

[q] 2:1: Халықаралық жеке құқық қай нормалардан тұрады

[a][+] Коллизиондық,унифициялық,тікелей әрекет нормасы

[a] Қылмыстық құқықтық нормалар

[a] Азаматтық құқықтық нормадан

[a] Материялдық құқықтық нормалар

[a] Коллизиондық

 

[q] 1:1: БҰҰ халықаралық сауда-саттық шарты Венада қай жылы қабылданды

[a][+] 1980 жылы

[a] 1955 жылы

[a] 1967 жылы

[a] 1973 жылы

A] 1990 жылы

 

 

[q] 1:1: Халықаралық жеке құқығы шартының нысаны

[a] Ауызша

[a][+] Жазбаша

[a] Ауызша және жазбаша

[a] Тараптардың келісімі бойынша

[a] Бір тараптың қалауы бойынша

 

[q] 3:1: “Халықаралық азаматтық авиация туралы” Чикаго конвенциясы қашан қабылданды

[a] 1930 жылы

[a][+] 1944 жылы

[a] 1920 жылы

[a] 1935 жылы

[a] 1941 жылы

 

[q] 2:1: Некесіз туған балалардың құқықтық статусы туралы конвенция қай жылы ,қай жерде қабылданған

[a][+] Страсбург 1975ж

[a] Гаага 1956ж

[a] Нью[a] Иорк 1956ж

[a] Чикаго 1980 ж

[a] Мюнхен

 

[q] 2:1: Францияда неке жасы қандай

[a] ерлерге де әйелдерге де 18 жас

[a][+] ерлерге 18 әйелдерге 15 жас

[a] ерлерге 21 әйелдерге 18 жас

[a] бәрі дұрыс емес

[a] 12 жас

 

[q] 2:1: Қай мемлекеттерде ерлерге жоғары мәртебе беріледі

[a] ешқандай мемлекеттерде

[a] Еуропа мемлекеттерінде

[a][+] Мұсылман елдерінде

[a] Африкада

[a] Ресей

 

[q] 1:1: Некеге отыру және некені заңсыз деп тану конвенциясы қай жылы қалыптасты

[a] 1976ж

[a] 1977ж

[a] 1979ж

[a][+] 1978ж

[a] 1987 ж

 

[q] 1:1: «lex logi celebrationis» принципі қай мемлекетте қолданылады

[a] Аргентина

[a] Мексика

[a] Германия

[a][+] Гонконг

[a] Ұлыбритания

 

[q] 2:1: Неке қию органы

[a] сот

[a] әкімият

[a][+] АХАЖ

[a] ІІБ

[a] Әділет органы

 

[q] 1:1: Шетел азаматтарының еңбектік қатынастары қалай тоқтатылады

[a][+] мәміленің , лицензияның уақыты өткенде

[a] тоқтатылмайды

[a] Прьемер- Министр тоқтатады

[a] Реторсия және достық негізінде

[a] Құлдықтан босатса

 

[q] 2:1: Жыл сайынғы шетелдік жұмыстарға берілетін демалыс еуропа мемлекеттерінде қанша күн

[a] 41

[a] 30

[a][+] 24

[a] 25

[a] 16

 

[q] 1:1: Ыстық әрі дымқыл климатты елдерде жұмыс күні қанша сағат

[a] 8 сағ

[a][+] 6сағ

[a] 5сағ

[a] 12сағ

[a] 14 сағ

 

[q] 3:1: Республикада азаматтардың мұрагерлік құқықтарымен айналысатын ұйым

[a][+] Азияинюрколлегия

[a] Юнесколлегия

[a] Еуроюрколлегия

[a] Инюрколлегия

[a] Казюрколегия

 

[q] 3:1: Халықаралық мұра түрлері туралы конвенция қашан қабылданған

[a] 10101961ж

[a] 5021977ж

[a][+] 26101973ж

[a] 22091966ж

[a] 15021995ж

 

[q] 1:1: 1966ж 17 желтоқсанда құрылған ұйым Бас Ассамблеяның 2005ж резолюциясымен

[a] Юнктад

[a] Юнцинтрал

[a] Х/қ тасымалдау ұйымы

[a][+] х/қ сауда ұйымы

[a] БҰҰ

 

[q] 1:1: Бір елден екінші елге жұмысқа ауыстырған кезде жәрдемақы еңбекақысының қанша пайызы мөлшерінде шетел валютасын төлейді

[a] 100

[a][+] 25

[a] 50

[a] 10

[a] 14

 

[q] 2:1: Демалыс беру кезегін шетелдегі ҚР-сы мекемесінің кәсіподақ комитеті келісімі бойынша кім белгілейді

[a][+] әкімшілік

[a] ұжым

[a] ұжым басшысы

[a] басшы

[a] прокурор

 

[q] 2:1: Шетелден қызмет бабындағы іссапардан келген адамдар қанша күнде жұмсалған сомалар туралы аванстық есеп түсіруге міндетті

[a] 10күн

[a] 1апта

[a][+] 5күн

[a] 1ай

[a] 2 апта

 

[q] 1:1: Мекеменің есебіне алынбай жұмыс істейтін адамдар

[a][+] штаттан тыс қызметкерлер

[a] жай қызметкерлер

[a] қосымша қызметкерлер

[a] негізгі қызметкерлер

[a] төтенше қызметкерлер

 

[q] 2:1: Барлық өтемақылар қызметкер шетелге жұмыс істеген жүйеде кімнің есебінен төленеді

[a] жұмыс берушінің

[a] [+] министрліктің

[a] Үкіметтің

[a] Мемлекеттің

[a] Шетел үкіметі

 

[q] 3:1: ҚР-ғы шетел жұмыскерлерінің демалыс күндері қандай актіде белгіленген

[a] Конституцияда

[a] сол елдердің заңдарында

[a] Еңбек демалыстары туралы нұсқаулық

[a] [+] Еңбек туралы заң

[a] Азаматтық кодексте

 

[q] 3:1: ХЖҚ пәні болып:


Дата добавления: 2015-11-14; просмотров: 254 | Нарушение авторских прав


<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Медична реабілітація при окремих хворобах| A] мақсатты ішкі салт дәстүрлер

mybiblioteka.su - 2015-2020 год. (0.045 сек.)