Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Побудова звітівЧитайте также:
  1. Побудова алгоритмів
  2. Побудова глікемічної кривої”.
  3. Побудова графіків
  4. Побудова графіку коефіцієнтів аварійності траси дороги
  5. Побудова запитів
  6. Побудова кнопкових форм

Нагадаємо:

Звіт необхідно побудувати групуванням за полем Посада, сортуванням за полем Прізвище.

Повертаємось до вікна бази даних рисунок 3 та вибираємо закладку Отчеты. Кнопкою Создать починаємо роботу з побудови звіту рисуно23. Тут, як і у випадку побудови форми, зручно скористатись майстром.

Крім вибору варіанту технології побудови звіту необхідно визначитись з базовою таблицею для звіту.

На першому кроці рисунок 24 майстер звіту пропонує визначитись з множиною полів для вибраної таблиці (таблиць).

Крім всіх полів таблиці ЗАРПЛАТА, виберемо поля Назва та ТарифЗаГодину з таблиці ПОСАДА, а також поля Прізвище, Ім’я, По-батькові та Посада з таблиці ПРАЦІВНИКИ.

Рисунок 23. Вікно вибору варіанту створення звіту

Рисунок 25. Вікно вибору списку полів для звіту

На другому кроці рисунок 25 майстер пропонує вибрати таблицю, що є базовою. Цю таблицю вже оголошено на самому початку побудови звіту, тому за угодою майстер саме її виділяє радіокнопкою.

Третій крок рисунок 26 — крок групування даних. Тут вибираємо поле Посада (яке належить таблиці ПРАЦІВНИКИ!).

Рисунок 25. Вибір базової таблиці

Рисунок 26. Групування даних звіту

Четвертий крок майстра рисунок 27 присвячений сортуванню, де для нашого прикладу обмежимось одним рівнем сортування, а саме, сортуванням по полю Прізвище.

Рисунок 27. Сортування даних звіту

Скористаємось на цьому кроці можливістю підвести підсумки по полях, що обчислюються. Це можна зробити, якщо натиснути на кнопку Итоги рисунок 28.

Рисунок 28 Вибір підсумкових значень

 

На п’ятому кроці рисунок 29 здійснюється вибір форми звіту, в тому числі, ориєнтації звіту. Оскільки у нашому прикладі вибраних полів досить багато, то з метою розміщення рядка звіту на одній сторінці формату А4 вибираємо альбомну орієнтацію звіту, а макет — той, що до вподоби.

Рисунок 29. Вибір вигляду макету звіту

Пройшовши шостий крок майстра — крок вибору стилю, потрапляємо на фінальну стадію діалогу — завдання назви звіту та вибору наступних дій: перегляду звіту, або його редагування. Як бачимо, останні кроки майстра побудови звіту дуже схожі на відповідні кроки майстра побудови форм.

Примітка:

За послідовність вибраних полів майстер не відповідає. На це треба зважити, коли вибираємо поля. Під час вибору наступного поля необхідно забезпечити у вікні вибраних полів їх послідовність за рахунок пересування по рядках цього вікна на той чи інший рівень.

Коли звіт містить багато полів, результат автоматичного їх розміщення у звіті, як правило, не задовольняє користувача. А це означає, що після роботи майстра необхідно конструктором доопрацювати дизайн, а то й просто читабельність звіту.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 91 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)