Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Зауваження.Табличний вигляд результатів запиту викликає питання: чи можна в цій таблиці виконувати редагування (змінювати, додавати, видаляти записи)? Відповідь, взагалі кажучи, негативна. Можна відповісти на це питання «ТАК» та виправити, наприклад, прізвище.

Це призведе до того, що в таблиці ПРАЦІВНИКИ відповідне прізвище теж зміниться. Так само зміняться значення й інших полів, якщо їх редагувати в запиті.

Таким чином, у деяких результатах запитів (не завжди) користувач має можливість зміни значень полів. Але така можливість не поширюється на значення ключових полів.

При спробі виправити значення ключового поля на таке, що не належить множині значень у відповідній таблиці-довіднику, MS Access відреагує та вкаже на помилку.

Цікава ситуація виникає при спробі додати записи в такому простому запиті. Додавання можливе, але всі поля, що обчислюються в формі для введення записів рисунок22, тут не можуть бути обчислені, і без такої автоматизації додавання записів не можна допускати.

Так само користувач може додати записи, які суперечать умові вибірки. Ці записи додаються, але при наступному відкритті запиту вони, зрозуміло, не входять в його таблицю.

Висновок.

У вікні результатів запиту редагування не бажане!


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 46 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)