Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Побудова таблицьЧитайте также:
  1. Перелік таблиць
  2. Побудова алгоритмів
  3. Побудова глікемічної кривої”.
  4. Побудова графіків
  5. Побудова графіку коефіцієнтів аварійності траси дороги
  6. Побудова запитів
  7. Побудова звітів

Перш за все, необхідно побудувати таблиці, поля яких не містять підстановки значень полів з інших таблиць. Такою в нашому прикладі є таблиця ПОСАДИ. Натиснувши кнопку Создать, отримуємо вікно нової таблиці, де можна вибрати один з декількох режимів побудови таблиці. Виберемо режим Конструктор.

Рисунок 4. Вікно вибору режиму створення таблиць

Наступне вікно рисунок 5 містить три стовпчика для введення назви поля, типу даних поля та приміток.

 

Рисунок 5. Вікно визначення структури таблиці в режимі конструктора

В нього необхідно ввести розроблені вище поля та їх типи. Для ключових полів треба відмітити їх, увімкнувши піктограму з ключем, що знаходиться на панелі конструктора таблиць (повторне вмикання піктограми знімає ознаку ключового поля).

Для таблиці ПОСАДИ ключовим є поле Посада. В нижній частині вікна побудови таблиці в закладці Общие необхідно ввести розмір поля. Так, для поля Посада розміром поля буде 3. Після введення всіх полів та їх розмірів необхідно зберегти структуру таблиці ПОСАДИ.

Система пропонує за угодою назву таблица 1, а користувач дає свою назву: в даному випадку — посади. Нарешті, закривши вікно, бачимо, що у списку об’єктів, який спочатку був порожнім, з¢явилось ім’я посади.

Якщо необхідно повернутися до вікна побудови структури таблиці (щоб виправити помилки або переглянути структуру таблиці), треба вибрати у вікні бази даних об’єкт посади та натиснути кнопку Конструктор.

Дещо більше роботи з наступною таблицею ПРАЦІВНИКИ. Крім дій, що були в попередній таблиці, тут ще необхідно забезпечити підстановку значень у поле Посада. Це легко зробити за допомогою майстра підстановок, виклик якого здійснюється в розділі типів даних вікна визначення структури таблиці.

Майстер підстановок зробить свою справу за декілька кроків діалогу з користувачем:


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.009 сек.)