Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Побудова глікемічної кривої”.Читайте также:
 1. Побудова алгоритмів
 2. Побудова графіків
 3. Побудова графіку коефіцієнтів аварійності траси дороги
 4. Побудова запитів
 5. Побудова звітів
 6. Побудова кнопкових форм

Самостійна робота студентів

 

Кількість годин: 4

Перевірка роботи: Практичне заняття “Обмін вуглеводів”.

Актуальність теми: Крім одноразового визначення глюкози в крові, нерідко застосовують так звані глюкозні криві. Це проводять для виявлення ранньої патології підшлункової залозі і порушень вуглеводного обміну. Вуглеводне навантаження використовують лише в тому випадку, якщо рівень глюкози в крові натощак знаходиться в межах норми.

 

Після проведення самостійної роботи студент повинен

Знати:

 1. основні біохімічні методи дослідження вмісту вуглеводів;
 2. як будувати глікемичну криву;
 3. види кривих при нормі та патологіях вуглеводного обміну.

Вміти:

 1. проводити вуглеводне навантаження;
 2. будувати глікемичні криві. Визначати їх тип;
 3. давати клінічну оцінку вуглеводного стану.

Література:

 1. Посібник з клінічної лабораторної діагностики. \ За ред. Проф. В.Г. Денісюка—

К.: ”Здоров‘я”/ 1992.— с 141-143.

 1. Справочное пособие по клинической биохимии \ Под ред.

А.М. Горячковского.—Одесса: ОКФА,1994.— с.301-305.

 

 

 

 

“Побудова глікемічної кривої”

 

Пробу проводять наступним чином. Вранці натощак у хворого беруть пробу крові для дослідження вмісту глюкози, потім йому дають вуглеводне навантаження – 1 г глюкози на 1 кгмаси тіла. Для людей середньої маси тіла досить прийняти 50 г глюкози або 100 г цукру, розчинених у 2-х склянках теплої води. Розчин потрібно пити впродовж 5 хв - за цей час формується адекватна фізіологічна реакція організму на прийом великої кількості вуглеводів.

Після прийому навантаження беруть проби крові для дослідження на глюкозу через З0 хвилин, 1, 2 та 3 години. За весь час проведення навантаження хворий повинен збирати в одну посудину сечу, яку теж досліджують на наявність глюкози. Отримані результати вмісту глюкози в пробах наносять на систему координат: вісь абсцис (горизонтальна) показує час збору проби, а вісь ординат (вертикальна) - концентрацію глюкози в крові (див. малюнок).

В глікемічній кривій розрізняють 2 фази: гіперглікемічну і гіпоглікемічну. Гіперглікемічна фаза - частина кривої, яка лежить в проміжку часу від моменту прийому навантаження до максимального підйому рівня глюкози в крові (в нормі - 1 година після навантаження). Гіпоглікемічна фаза від 1 до 3 години.

У здорової людини в результаті вуглеводного навантаження розвивається харчова гіперглікемія, але нормально функціонуюча підшлункова залоза збільшує продукцію інсуліну, і рівень глюкози в крові поступово знижується. При цьому глікемічна крива буде мати наступний характер: нормальний рівень глюкози натощак, через 30 хв після прийому навантаження - концентрація глюкози перевищує норму, за рахунок розпаду глікогену в печінці, що відбувається під дією сигналів, які надходять до ЦНС з ротової порожнини та інших відділів ШКТ. Через 1годину після прийому навантаження відмічається максимальне підвищення рівня глюкози – за рахунок всмоктування глюкози. Через 2 години рівень глюкози поступово знижується і через 3 години - початкове значення. В сечі, що зібрана під час вуглеводного навантаження, глюкоза не визначається.

Також розраховують коефіцієнт Бодуена:

х100 %, де

 

А - рівень глюкози в крові натощак

В - максимальний вміст глюкози в крові після вуглеводного навантаження


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 647 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.01 сек.)