Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Структура бази данихЧитайте также:
  1. II. ДОБРОВОЛЬНАЯ НАРОДНАЯ ДРУЖИНА И ЕЕ СТРУКТУРА
  2. II.Структура характера
  3. IV. Структура психодиагностического процесса.
  4. V3: Функциональная структура психодиагностического обследования
  5. Адміністративно-правові норми: поняття, особливості, структура, види.
  6. Активным детям требуется подготовка и структура
  7. Бендлер Р., Гриндер Д. Структура магии / Пер. АО «Альвис» СПб.: Белый кролик, 1996.

Постановка задачі

Розробити базу даних (БД) за учбовою темою «Зарплата», передбачивши в ній декілька таблиць, що зв’язані між собою відношенням «один до багатьох» форми для введення даних, звіти для виведення даних та запит щодо зарплати жінок. Відкриття форм, звітів та запиту оформити через кнопкові форми. Розрахункові поля забезпечити макросами або процедурами. Звіт побудувати групуванням за одним з полів і сортуванням за іншим полем.

Структура бази даних

Серед довідкових таблиць зупинимось на двох: «Посади» та «Працівники». Передбачимо ще таблицю облікового характеру «Зарплата». Нехай ці таблиці містять поля та пов’язані між собою так, як це зображено на наступній схемі, де символом Ñ позначено ключове поле:

¥
 
 
ПОСАДИ

 

ÑПосада

Назва

ТарифЗаГодину

  ПРАЦІВНИКИ   ÑТабНомер Прізвище Ім’я По-батькові Стать ДатаНародження Посада
¥

ЗАРПЛАТА   ТабНомер КількістьГодин СумаНарахована Податок ВнесокПФ ВнесокФССбр ВнесокФССл СумаНаРуки  

Рисунок 1. Структура БД «Зарплата»

Нехай типи полів та їх розмір(максимальна кількість символів для даних поля) будуть такими:

Таблиця 1. Основні параметри структури таблиць

Таблиця Поле Тип Розмір
ПОСАДА Посада текстовий  
  Назва текстовий  
  ТарифЗаГодину грошовий  
ПРАЦІВНИКИ ТабНомер текстовий  
  Прізвище текстовий  
  Ім’я текстовий  
  По-батькові текстовий  
  Стать текстовий, «Ч» або «Ж»  
  ДатаНародження дата  
  Посада текстовий  
ЗАРПЛАТА ТабНомер текстовий  
  КількістьГодин числовий, цілий  
  СумаНарахована грошовий  
  Податок грошовий  
  ВнесокПФ грошовий  
  ВнесокФССбр грошовий  
  ВнесокФССл грошовий  
  СумаНаРуки грошовий  

В деяких рядках таблиці 1 не вказаний розмір, тому що у MS Access він визначається автоматично. Наприклад, розмір поля типу дата дорівнює 8.

Припустимо такі правила обчислення розрахункових полів, вказуючи перед ними назву відповідної таблиці:

ЗАРПЛАТА. СумаНарахована — загальна сума нарахованої зарплати. Обчислюється добутком кількості відпрацьованих годин та тарифу оплати праці за годину.

ЗАРПЛАТА. Податок — прибутковий податок. Обчислюється за підсумовуючою шкалою в залежності від суми нарахованої зарплати, далі позначимо її через S (грн.), а саме, спочатку відкидаємо дробову частину S (тобто копійки), позначаємо результат через S, далі податок накопичується обчисленням процентів з урахуванням інтервалу, до якого належить S:

Таблиця 2. Шкала нарахування прибуткового податку

Інтервал, до якого належить S %
[0;17]  
(17;85]  
(85;170]  
(170;1020]  
(1020;1700]  
(1700;¥)  

ЗАРПЛАТА. ВнесокПФ — внесок в пенсійний фонд. Обчислюється за шкалою в залежності від суми нарахованої зарплати S (грн.):

Таблиця 3. Шкала нарахування внесків у пенсійний фонд

Інтервал, до якого належить S Внесок, грн.
[0;150] S*1%
(150;1600] S*2%
(1600; ¥)  

ЗАРПЛАТА. ВнесокФССбр — внесок у фонд соціального страхування по безробіттю — обчислюється за шкалою в залежності від суми нарахованої зарплати S (грн.):

Таблиця 4. Шкала нарахування внесків у фонд соціального страхування по безробіттю

Інтервал, до якого належить S Внесок, грн.
[0;1600] S*0.5%
(1600; ¥)  

ЗАРПЛАТА. ВнесокФССл — внесок у фонд соціального страхування по непрацездатності — обчислюється за шкалою в залежності від суми нарахованої зарплати S (грн.):

Таблиця 5. Шкала нарахування внесків у фонд соціального страхування по непрацездатності

Інтервал, до якого належить S Внесок, грн.
[0;150] S*0.25%
(150;1600] S*0.5%
(1600; ¥)  

ЗАРПЛАТА. СумаНаРуки — заробітна плата, яку працівник отримує через касу. Обчислюється як різниця між загальною нарахованою зарплатою S та сумою податків і внесків.

Побудова звіту здійснюється групуванням за полем Посада та сортуванням за полем Прізвище.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 53 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)