Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

Побудова схеми данихЧитайте также:
  1. Варіанти вихідних даних
  2. Варіанти даних для виконання домашнього завдання
  3. Варіанти даних для індивідуального розрахунку
  4. Введення і коригування вихідних даних
  5. Методичні вказівки по проектуванню блоків структурної схеми
  6. ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ
  7. ОПОРНІ СХЕМИ ДО ТЕМИ

Для забезпечення цілісності бази даних будуємо схему даних. Для цього, залишаючись в закладці Таблица, можна скористатися піктограмою схеми даних . Відкриється вікно схеми даних рисунок 13.

Якщо таблиць у вікні немає, їх можна вставити, використавши меню MS Access. У випадку, коли таблиця зайва необхідно виділити її, а потім видалити клавішею «Delete».

Рисунок 13. Вікно схеми даних

Якщо у схемі даних немає сполучень, то можна їх додати, протягнувши мишу від першого поля сполучення до другого. Наприклад, стати на поле посада таблиці ПОСАДИ і, утримуючи кнопку миші натиснутою, тягнути її до відповідного поля посада таблиці ПРАЦІВНИКИ.

Наслідком такої дії буде відкриття вікна сполучень. Якщо сполучення є, але лінії сполучень закінчуються крапками, то через властивості цих ліній також можна увійти у вікно сполучень рисунок 14:

Рисунок 14. Вікно визначення параметрів сполучень

 

В цьому вікні необхідно увімкнути Обеспечение целостности данных, що активізує ще два вимикача відносно каскадного оновлення та видалення даних. Їх, як правило, залишають вимкнутими. Вийти з вікна Связи можна через кнопку Создать.

Наслідком буде побудована схема даних. Для прикладу схема даних має наступний вигляд рисунок 15:

Рисунок 15. Схема даних БД «Зарплата»

На рисунку зображено зрозумілі позначення відношень «один-до-багатьох», які пов’язують таблиці в єдину цілісну базу даних.


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 59 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.012 сек.)