Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АрхитектураБиологияГеографияДругоеИностранные языки
ИнформатикаИсторияКультураЛитератураМатематика
МедицинаМеханикаОбразованиеОхрана трудаПедагогика
ПолитикаПравоПрограммированиеПсихологияРелигия
СоциологияСпортСтроительствоФизикаФилософия
ФинансыХимияЭкологияЭкономикаЭлектроника

ТЕМА 21-22. ОКРЕМЕ ПРОВАДЖЕННЯЧитайте также:
  1. Впровадження результатів досліджень
  2. Впровадження системи екологічного моніторингу (СЕМ) в Україні
  3. Забезпечення кримінального провадження
  4. Забезпечення кримінального провадження
  5. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих навчальних закладах України
  6. Ира С. ночь 21-22.11.2013
  7. Історія впровадження екологічної експертизи в Україні

1. Загальна характеристика окремого провадження

1.1. Поняття та сутність окремого провадження

1.2. Справи, що розглядаються в порядку окремого провадження

1.3. Загальні особливості порядку розгляду справ окремого провадження

2. Особливості розгляду окремих категорій справ окремого провадження

2.1. Розгляд справ про обмеження цивільної дієздатності, визнання особи недієздатною та поновлення цивільної дієздатності

2.2. Розгляд справ про надання неповнолітньому повної цивільної дієздатності

2.3. Розгляд справ про визнання фізичної особи безвісно відсутньою або оголошення її померлою

2.4. Розгляд справ про усиновлення

2.5. Розгляд справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення

2.6. Розгляд справ про відновлення прав на втрачені цінні папери на пред'явника та векселі

2.7. Розгляд справ про передачу безхазяйної нерухомої речі у комунальну власність

2.8. Розгляд справ про визнання спадщини відумерлою

2.9. Розгляд справ про надання особі психіатричної допомоги у примусовому порядку

2.10. Розгляд справ про обов’язкову госпіталізація до протитуберкульозного закладу

2.11. Розгляд справ про розкриття банками інформації, яка містить банківську таємницю, щодо юридичних та фізичних осіб

Змістовний модуль IV


Дата добавления: 2015-07-11; просмотров: 62 | Нарушение авторских прав


mybiblioteka.su - 2015-2023 год. (0.008 сек.)