Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Практична робота

Читайте также:
  1. А). Робота щодо організації бою
  2. Восьмой робот включился в работу. Теперь уже две группы по четыре робота вытаскивали контейнеры и собирали новые механизмы. Скоро их стало двенадцать — три рабочие группы.
  3. Всеукраїнська науково-практична конференція молодих учених
  4. Деккер поднялся и увидел, что Джексон все еще стоит около неподвижного робота.
  5. ІІ. Робота із зверненнями громадян
  6. Індивідуальна робота 4 (2 год.).
  7. Індивідуальна робота 8 (2 год.).

 

Завдання 1. Уважно прочитайте завдання, і зверніть увагу на конструктивні переваги і недоліки двигунів, які представлені в третьому рядку таблиці Горського.

В основі третього рядка двигунів таблиці Горського представлено гвинт. Принцип дії таких двигунів заснований на тому, що струмінь води чи гасу, рухаючись паралельно до вісі гвинта, відбивається від його лопаток, і в результаті чого утворюється реактивна сила, яка обертає вал двигуна. Вперше такий гвинт використав Архімед – він пропонував його обертати, і завдяки цьому подавати воду – використовувати гвинт як насос. Ідея Архімеда використана в сучасних гідроелектростанціях, з тією лише різницею, що гвинт не обертають, а подають на його лопатки воду, і він сам обертає вал двигуна.

Наступною клітинкою в цьому рядку є багатоступінчата турбіна (корабельна турбіна Лаваля). Перевага цього двигуна над ідеєю гвинта Архімеда полягає в тому, що в таких турбінах навіть при малих швидкостях пар віддає всю свою кінетичну енергію.

Наступна клітинка таблиці розкриває проект двигуна, в якому використовується енергія вітру. Незважаючи на те, що млини з вітряками, в яких використовували гвинт, відомі ще до нашої ери. Але проблема в такій конструкції полягала в тому, що вітер не є постійним джерелом енергії. Отже конструкторам потрібен постійний вітер, який завжди напоготові. Розв’язок проблеми знайшли в тому, що вітер почали штучно створювати. Це добре видно із зображення в клітинці «Проект електростанції майбутнього». Легкий гвинт, як відомо, здатен обертатися під дією конвекційного потоку теплого повітря, яке створюється гасової (керосинової) лампи. Так, ось в Іспанії вітер почали створювати незвичайним способом. Була запропонована установка з прозором піддашком біля основи. Сонце нагрівало повітря під дашком , і повітря з більшою швидкістю ніж зовні рухалось по трубі вгору, розкручуючи ротор вітродвигуна.

Остання клітинка в даному рядку таблиці порожня. За логікою наведеної класифікації її повинен займати двигун з будовою, яка працює за принципом гвинта і джерелом енергії – електрорушійної сили, спрямованої паралельно вісі гвинта. Автор таблиці вважає, що беззаперечного претендента, який би широко використовувався в техніці, на вказане вільне місце не існує.

Ви згодні із думкою автора? Чи існує альтернатива такому двигуну на сьогоднішній день? Чи можливо віднайти в технічних виданнях, джерелах Інтернет ресурсів інформацію про реально діючий двигун, його конструкцію?

Поміркуйте над цими питаннями, і спробуйте заповнити порожню клітинку таблиці. Можна запропонувати власний проект (ідею) двигуна, який би відповідав наведеній класифікації у представленій таблиці.

 

Завдання 2. На основі виконаних замальовок образу майбутнього виробу чи клаузури здійсніть аналіз вашого виробу ( або проекту в цілому) працюючи за таким алгоритмом:а) визначте недоліки проекту та випишіть їх окремо.

б) перерахуйте позитивні сторони вашого проекту (майбутнього виробу).

в) складіть план дій, за яким ви врахуєте або усунете недоліки вашого виробу та скористаєтесь перевагами Вашого проекту.

г) обговоріть ваш план дій із своїм товаришем за партою. Уважно вислухайте його зауваження чи пропозиції, і відповідно ознайомившись з його проектом, обговоріть його план дій.


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 68 | Нарушение авторских прав


 

 

Читайте в этой же книге: б) Вторая неделя | Від авторів | Мал. 1 Проекти минулого та сучасності | Мал. 2 Унікальні розв’язки звичайних речей | Етапи та стадії виробничого та навчального проектування | Постійний розвиток і вдосконалення виробництва – необхідна умова його існування, і саме проектування чи проектна технологія виступає рушійною силою його розвитку і вдосконалення. | Мал. 6. Етапи навчального проектування | ІНФОРМАЦІЙНІ ДЖЕРЕЛА ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЕКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ | Технологія створення банку ідей | Аналіз існуючих виробів та визначення завдань проекту |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Мал. Розвиток форми автомобіля| Аналіз та компонування інформації для проекту

mybiblioteka.su - 2015-2022 год. (0.025 сек.)