Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 10

Читайте также:
  1. Білет №1
  2. Білет №10
  3. Білет №2
  4. Білет №3
  5. Білет №3
  6. Білет №4
  7. Білет №6

1. Поле швидкостей плоскої фігури. Наслідок з формули швидкостей. Властивість швидкостей кінців відрізка фігури.

2. Динаміка відносного руху точки. Сили інерції. Відносний спокій.

3. Матеріальна точка рухається всередині гладкого кругового конуса (вісь конуса вертикальна) по горизонтальному колу з постійною по модулю швидкістю . Визначити радіус кола, якщо кут при вершині конуса дорівнює .

Затверджено на засіданні

кафедри, циклової комісії математики та методики навчання математики

Протокол № 1 від „23серпня 2013 року

Завідувач кафедри, голова циклової комісії ____________________Тарасенкова Н. А.

(підпис) (прізвище та ініціали)

Екзаменатор ____________________Лила Д. М.

( підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства освіти і науки,

молоді та спорту України

29 березня 2012 року № 384


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 52 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: Понятие резонанса | Разновидности вокальных школ | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 1 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 2 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 3 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 4 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 5 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 6 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 7 | ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 8 |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 9| ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БІЛЕТ № 12

mybiblioteka.su - 2015-2018 год. (0.006 сек.)