Студопедия
Случайная страница | ТОМ-1 | ТОМ-2 | ТОМ-3
АвтомобилиАстрономияБиологияГеографияДом и садДругие языкиДругоеИнформатика
ИсторияКультураЛитератураЛогикаМатематикаМедицинаМеталлургияМеханика
ОбразованиеОхрана трудаПедагогикаПолитикаПравоПсихологияРелигияРиторика
СоциологияСпортСтроительствоТехнологияТуризмФизикаФилософияФинансы
ХимияЧерчениеЭкологияЭкономикаЭлектроника

Підготовчий етап редакційно-видавничого процесу журнального видання

Читайте также:
  1. Бібліографічне видання як вид інформаційного видання
  2. Етапи виборчого процесу
  3. Загальна характеристика друкованого журнального видання
  4. Загальна характеристика навчального процесу.
  5. Загальна характеристика процесу біосинтезу білка.
  6. Інтенсивність процесу газифікації
  7. Істотна відмінність модульно-розвивального циклу від традиційного навчально-виховного процесу

Сукупність обумовлених практикою книговидання послідовних дій видавничих працівників, спрямованих на випуск у світ того чи іншого виду видавничої продукції має назву редакційно-видавничий процес. Його поділяють на такі етапи: підготовчий, редакційний, виробничий та маркетинговий [42, с. 221].

У ході розробки власного продукту ми виконували функціональні обов'язки головного редактора, перекладача і дизайнера-верстальника, який поєднував у собі функції технічного і художнього редакторів.

Підготовчий етап редакційно-видавничого процесу виготовлення нашого видавничого продукту складався із добору всіх необхідних інформаційних матеріалів та ілюстрацій й перекладу російськомовних матеріалів. Статті добиралися головним редактором зі спеціалізованих спортивних сайтів та електронних журналів спортивного характеру.

Редакторський аналіз. Головний критерій відбору матеріалів – відповідність концепції журналу “Життя у русі”, доступність, чіткість, зрозумілість викладу, цікаве розкриття теми.

Задля дотримання правил журналістської етики, всі ресурси зазначені у вихідних даних журналу й наприкінці статей є їхнє авторство. Всі статті було перекладено українською мовою, адже цього вимагала мовна політика журналу.

Ілюстративний матеріал і декоративні елементи ми добирали з Інтернету, головний критерій відбору - хороша якість та відповідність стилю нашого журналу. До кожної статті було дібрано щонайменше 10 ілюстрацій, задля того, щоб можна було представити кілька варіантів верстки статті і обрати найоптимальніший. Деякі невдалі ілюстрації, які, приміром, не відповідали характеру чи настрою видання, пізніше були замінені у процесі верстки. [42, с. 222].

Редагування тексту редактором. Під час редакційного етапу перше наскрізне читання оригіналів текстів вже українською мовою здійснювалося головним редактором в електронному вигляді. При перекладі і редагуванні текстів ми дотримувалися таких рекомендацій:

- не віддаляти від оригіналу стиль і манеру викладу іноземного автора;

- подбати про належне сприйняття тексту читачем-співвітчизником;

- не знівелювати особливості творчої манери перекладача [42, с. 222].

На цьому етапі в авторському оригіналі нами також було уніфіковано використання лапок («лапки» замість"лапки", чи „лапки", чи 'лапки'), тире і дефісів, звертань («Ви» замість «ви»).

Щодо структури оригіналів, в них ми чітко виділяли заголовок, лід, підзаголовки, висновок статті, авторство, щоб при верстці відповідним чином виділити всі ці елементи задля того, щоб подача матеріалу була максимально чіткою, логічною, зрозумілою, структурованою.

Окрема робота була виконана над заголовками статей, зокрема, багато з них було відредаговано, щоб уникнути помилок, повторів, неточностей. Приміром, заголовок статті “Бігати щоб схуднути” був змінений на “Біг для схуднення”, аби уникнути дублювання з назвою рубрики “Бігати щоб схуднути”. Заголовки “Для схуднення тренування повинно бути інтенсивним” і “Не всі способи схуднення є корисними та ефективними” було змінено на “Хочеш схуднути? Тренуйся інтенсивно” і “Не всі способі схуднення самотньо корисні та ефективні”.Робота над службовою частиною видання була складнішою. На першому розвороті журналу ми розмістили його зміст, і унаочнили його ілюстраціями. Зазвичай, на другій сторінці обкладинки, а іноді і на кількох наступних сторінках журналу розміщають рекламу. Ми цього не робили навмисно, аби продемонструвати, що наш журнал - це не рекламний каталог, а дійсно журнал. І в ньому не потрібно шукати зміст, який часто захований десь серед рекламних сторінок, його одразу чітко видно. Задля кращої орієнтації у виданні внизу на зовнішніх полях сторінки ми розмістили колонцифри. Таке розміщення є зручним для журнальних видань. Колонтитули ми використали верхні і нижні. Верхній колонтитул складається із назви рубрики. Усі слова набрані одним шрифтом, різним кольором, деякі курсивом або напівжирним шрифтом для позначення головного у тексті або назв статей (всього п’ять кольорів, кожен з яких відповідає за певний блок рубрик). Вирівняний верхній колонтитул по зовнішньому полю.

Загрузка...

Також до службової частини видання зараховують вихідні дані. Згідно зі ст. 32 Закону України “ Про друковані ЗМІ (пресу) в Україні ” у кожному випуску, також у кожному випуску друкованого засобу масової інформації повинні міститися такі вихідні дані:

˗ назва видання;

˗ засновник (співзасновники);

˗ прізвище та ініціали редактора (головного редактора);

˗ порядковий номер випуску і дата його виходу в світ;

˗ індекс видання, розповсюджуваного за передплатою;

˗ тираж;

˗ ціна або помітка “Безкоштовно”;

˗ адреси редакції, видавця, друкарні;

˗ серія, номер і дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію;

˗ видавець (співвидавці).

Розповсюдження продукції друкованого засобу масової інформації без вихідних даних забороняється [ 11, c. 10].

Задля усунення усіх видів помилок і неточностей, особливо тих, які пов'язані з перекладом, перед версткою видання головним редактором було здійснено літературне редагування текстів, виведених на папір. Адже нам відомо, що в паперовому варіанті текст сприймається краще, ніж в електронному [21].


Дата добавления: 2015-08-21; просмотров: 229 | Нарушение авторских прав


Читайте в этой же книге: РОЗДІЛ 1 | Особливості журнальної періодики та її типологізація | Еволюція журнальної періодики. | ВИСНОВКИ | СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ |
<== предыдущая страница | следующая страница ==>
Загальна характеристика друкованого журнального видання| Робота з текстом перед верстанням.

mybiblioteka.su - 2015-2019 год. (0.005 сек.)